Detail oboru

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

FASTZkratka: FMIAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru "Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství" je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Ze stavebně technických aplikací zejména sanace betonu a stavebních konstrukcí, sanace vlhkosti a tepelně technické problémy, regenerace ocelových a dřevěných konstrukcí. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného odborného zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti, umožňujících tvůrčí řešení problematiky vývoje nových progresivních stavebních hmot a materiálů a jejich optimálního uplatnění v konstrukcích staveb. Základní vlastností tohoto doktorského vzdělávání je jeho úzké propojení jak s činností vědeckou, výzkumnou a vývojovou na školícím pracovišti , tak i s vlastní technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ01Doktorský seminář I (FMI)cs4PovinnýS - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DJ66Mikrostruktura stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394063ano
DJ67Teoretické základy pálených stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394063ano
DV71Teorie cencs8Povinně volitelnýzkP - 394063ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394070ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394070ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394070ano
DB64Fyzika látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DC62Fyzikální chemie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DB63Synergie stavebních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DJ64Teoretické základy kompozitních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DJ62Teoretické základy technologie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DJ65Teorie optimálního užití stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DJ63Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ02Doktorský seminář II (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DJ68Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394073ano
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394073ano
DJ69Reologie betonucs8Povinně volitelnýzkP - 394073ano
DB65Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394073ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DJ03Doktorský seminář III (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ05Doktorský seminář V (FMI)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4063 min. 1 DJ66, DJ67, DV71
4070 min. 1 DA58, DA61, DA62
4071 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4072 min. 1 DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63
4073 min. 1 DJ68, DI63, DJ69, DB65