studijní program

Civil Engineering

Fakulta: FASTZkratka: D-K-E-SI (N)Ak. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3607

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
PSTBuilding Constructions85