Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-NNA008Ak. rok: 2021/2022

Úvod do databázových systémů. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS. Plánování geografických technologií.
Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku databázových systémů a geografických informačních systémů.

Prerekvizity

Základní znalosti informačních technologií a software.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do databázových systémů.
2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS.
3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS.
5. Plánování geografických technologií.
6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS.
10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě.
12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor