Detail předmětu

Multimédia

FIT-MULAk. rok: 2021/2022

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém programování.

Prerekvizity

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora "Multimédia" ke stažení
IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
Yun Q. Shi, Huifang Sun. Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards. CRC Press, 1999. ISBN 978-1-4200-4979-8
Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
John Watkinson. The MPEG Handbook. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-136-02898-6
David Salomon, Giovanni Motta. Handbook of Data Compression. Springer, 2010. ISBN 978-1-84882-902-2
Iain E. G. Richardson. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-470-86960-7

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

 1. Úvod, zpracování signálu
 2. Filtrace
 3. Kompresní techniky
 4. Zvukové formáty
 5. Zvuková rozhraní
 6. Principy komprese obrazu a videa
 7. Formáty obrazu
 8. Formáty videa
 9. Multimediální frameworky, půlsem. test
 10. DirectX
 11. OpenGL
 12. Formáty a technologie TV
 13. Závěr, DSP use case

Cíl

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stream: 

https://youtube.com/playlist?list=PL_eb8wrKJwYv1n82W-uafsnKyr0B4rxY_

 1. Úvod, zpracování signálu (9. 2. 2022, Zemčík, slajdy, staré slajdy)
 2. Filtrace (16. 2. 2022, Zemčík, slajdy)
 3. Kompresní techniky (23. 2. 2022, Bařina, slajdy)
 4. Zvukové formáty (2. 3. 2022, Grézl, slajdy, nové slajdy)
 5. Zvuková rozhraní (9. 3. 2022, Bařina, slajdy)
 6. Principy komprese obrazu a videa (16. 3. 2022, Zemčík, slajdy)
 7. Formáty obrazu (23. 3. 2022, Bařina, slajdy)
 8. Formáty videa (30. 3. 2022, Bařina, slajdy)
 9. Multimediální frameworky (6. 4. 2022, Bařina, slajdy), půlsem. test
 10. DirectX (13. 4. 2022, Kobrtek, slajdy)
 11. OpenGL (20. 4. 2022, Milet, slajdy)
 12. Formáty a technologie TV (27. 4. 2022, hostující přednášející Novotný, slajdy)
 13. Závěr (4. 5. 2022, Zemčík)

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Návrh a realizace FIR filtrů

 2. Komprese JPEG

 3. Multimediální frameworky

 4. DirectX a VfW

 5. Rastrové operace ve fragment shaderu

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

eLearning