Detail předmětu

Technické právo

FEKT-XPC-TPRAk. rok: 2021/2022

Občanské právo jako soubor osobních, osobnostních a majetkových práv a povinností. Pojem, struktura a formy dané základními zásadami, vztahy a právy včetně aplikace občanského práva hmotného a procesního.
Trestní právo, jeho struktura, základní zásady jakož i vlastní trestněprávní instituty.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání základní orientace a znalostí právního řádu ČR se zaměřením na soukromé právo, práva duševního vlastnictví a vybraných částí práva trestního.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Literatura

Občanskýb zákoník č. 40/1964 Sb.
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Trestní řád č. 141/1961 Sb.
Autorské právo č. 121/2000 Sb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování je založeno na přednáškách, součástí přednášek je i diskuse se studenty o jednotlivých tématech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Smysl, stručné dějiny a význam práva v lidské společnosti
2. Právní kultury, dělení práva a základní pojmy
3. Občanské právo hmotné - věcná práva
4. Občanské právo hmotné - závazkové právo
5. Obchodní a živnostenské právo
6. Pracovní právo, autorské právo, průmyslová práva
7. Právo rodinné, dědické a finanční
8. Správní právo hmotné a procesní
9. Trestní právo hmotné
10. Trestní právo procesní
11. Občanské právo procesní
12. Evropská integrace a evropské právo
13. Ústavní právo

Cíl

Základní seznámení se strukturou práva v ČR s bližším zaměřením na občanské právo, práva duševního vlastnictví včetně vybraných kapitol práva trestního.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor