ThMgr.

Milan Klapetek

ICV, ICV-Sekce HV – odborný asistent

+420 54114 8809
klapete@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

ThMgr. Milan Klapetek

Kontakty

Institut celoživotního vzdělávání

ICV VUT - Sekce humanizace výuky, odborný asistent

E-mailklapete@vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 8809
Telefon+420 54114 6304

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.