Detail předmětu

Interpretace architektury 2

FA-IA2-TAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je získání poznatků o základních otázkách interpretace architektury, o vybraných typech interpretace a interpretačních metodách a také o mimometodickém interpretování architektury. Teoretická a praktická zkušenost s interpretováním architektonického díla na základě společných přednášek, seminářů, konzultací a samostatného, individuálního studia architektonického díla a literatury.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Doporučená nebo povinná literatura

MITÁŠOVÁ, Monika: Interpretačné situácie: Interpretácia a metainterpretácia súčasnej architektúry. Praha: FA ČVUT, 2018. (CS)
ZERVAN, Marian – MITÁŠOVÁ, Monika: Za a proti interpretácii. In: Interpretačné metódy v architektúre (učební texty). Dostupné na: http://filozofia.truni.sk/userdata/publications/zervan_mitasova_interpretation_ukazka.pdf (CS)
FRAMPTON, Kenneth (auth.) – ASHLEY, Simone (ed.): A Genealogy of Modern Architecture. A Comparative Critical Analysis of Built Form. Zürich: Lars Müller Publishers, 2015. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Christian: Intentions in Architecture. Cambridge, MA: MIT Press, 1965. (CS)
HAYS, Michael: Kritická architektura. Mezi kulturou a formou. In: MITÁŠOVÁ, Monika (ed.): Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní architektury. Praha: Zlatý řez, 2011 a HAYS, Michael (ed.): Architecture Theory since 1969. New York: Columbia School of Architecture and Cambridge, MA: MIT Press: 1998. (CS)
COLOMINA, Beatriz: Bitevní linie: E.1027. In: MITÁŠOVÁ, Monika (ed.): Oxymorón a Pleonasmus. Texty kritické a projektivní architektury. Praha: Zlatý řez, 2011 a COLOMINA, Beatriz: Stěna s otvory: Domácí voyerismus In: RISSELADA, Max (ed.): Raumplan vs plan libre. Adolf Loos/Le Corbusier. Zlín: Archa, 2012, s. 32-52. (CS)
GRAY, Eileen – BADOVICI, Jean (ed. and auth.): E.1027 maison en bord de mer. Marseille: Éditions Imbernon, 2015. Reprint textu z roku 1929. (CS)
CONSTANT, Caroline: Eileen Gray. London: Phaidon, 2000. (CS)
MITÁŠOVÁ, Monika: Eileen Gray alebo architektka: tri hypotézy kritického písania o rode v avantgardnej architektúre vily E.1072. In: World Literature Studies, 2017, no. 4, vol. 9, 2017, pp. 3-21. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Průběžně konzultovaná a v závěru semestru prezentovaná interpretace architektonického díla metodou close reading (pozorného, důkladného čtení) v podobě textu (esej, článek, studie) anebo textově-obrazového díla (přednáška, instalace, výstava).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je aktivní účast na přednášce a na semináři, průběžné konzultace a závěrečná prezentace interpretačního textu (esej, článek, studie) anebo textově-obrazového díla (přednáška, instalace, výstava).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

I. Úvod. Vědecká interpretace architektonického díla: metoda kritického close reading (pozorného, důkladného čtení) architektury 20. století, jak ji formuloval Peter Eisenman v knihách „Giuseppe Terragni – Trasformations, Decompositions, Critiques [Transformace, dekompozice, kritiky]“ a „Ten Canonical Buildings [Deset kanonických staveb]“.
Příklad 1–2: Giuseppe Terragni: Casa del Fascio / Profily textu: Luigi Moretti, Casa „Il Girasole“, 1947–1950. Zadání
II. Vědecká interpretace architektury metodou komparativní kritické analýzy postavené formy Kennetha Framptona. Vztah Framptonovy interpretační metody k jeho „Kritickým dějinám architektury 20. století“. Otázky, diskuse a konzultace zadání
III. Vědecká interpretace architektury „fenomenologickou“ metodou Christiana Norberga-Schulze. Vztah k jeho knihám „Intence v architektuře“ a „Prostor, existence, architektura“
IV. Předvědecká interpretace architektury na rozhraní mezi nemetodickým a metodickým postupem Michaela Hayse. Vztah k jeho studii „Kritická architektura. Mezi kulturou a formou“ a knize „Architecture Theory since 1989 [Teorie architektury od roku 1989]“. Otázky, diskuse a konzultace zadání
V. Předvědecká interpretace architektury mimo metodu: Beatriz Colomina a její kritická interpretace Loosových vil a vily E.1027 od architektky Eileen Gray. Vztah Colomininy kritické interpretace k její knize „Privacy and Publicity“ (1994) a k diskusi o sexualitě a rodu. Polemika s Joanem Ockmanem a Mary McLeodovou
VI. Mimovědecká, umělecká/architektonická interpretace vily E.1027 Eileen Gray a Jeana Badovici. Vědecká (historiografická) reinterpretace americké architektky a historičky Caroline Constantové
VII. Prezentace studentských interpretací. Diskuse a hodnocení

Cíl

Získání poznatků o základních otázkách interpretace architektury, o vybraných typech interpretace a interpretačních metodách a také o mimometodickém interpretování architektury. Teoretická a praktická zkušenost s interpretováním architektonického díla na základě společných přednášek, seminářů, konzultací a samostatného, individuálního studia architektonického díla a literatury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast, průběžné konzultace, prezentování interpretace a hodnocení. Zameškaná výuka bude nahrazena v jiném termínu po předchozí domluvě se studenty.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor