Detail předmětu

Interpretace architektury 1

FA-IA1-TAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je získání poznatků o vědecké interpretaci architektury metodou close reading (pozorného, důkladného čtení). Teoretická a praktická zkušenost s interpretováním architektonického díla touto metodou na základě společných přednášek, seminářů, konzultací a samostatného, individuálního studia architektonického díla a literatury.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Doporučená nebo povinná literatura

EISENMAN, Peter: Giuseppe Terragni. Trasformations, Decompositions, Critiques. New York: The Monacelli Press, 2003 a EISENMAN, Peter (auth.) – LOURIE, Ariane (ed.): Ten Canonical Buildings: 1950-2000. New York: Rizzoli, 2008. (CS)
MITÁŠOVÁ, Monika (ed.): Oxymorón a Pleonasmus. Texty kritické a projektivní architektury. Praha: Zlatý řez, 2011. (CS)
ZERVAN, Marian – MITÁŠOVÁ, Monika: Za a proti interpretácii. In: Interpretačné metódy v architektúre (učební texty). Dostupné na: http://filozofia.truni.sk/userdata/publications/zervan_mitasova_interpretation_ukazka.pdf (CS)
MITÁŠOVÁ, Monika: Interpretačné situácie: Interpretácia a metainterpretácia súčasnej architektúry. Praha: FA ČVUT, 2018. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Průběžně konzultovaná a v závěru semestru prezentovaná interpretace architektonického díla metodou close reading (pozorného, důkladného čtení) v podobě textu (esej, článek, studie) anebo textově-obrazového díla (přednáška, instalace, výstava).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je aktivní účast na přednášce a semináři, průběžné konzultace a závěrečná prezentace interpretačního textu (esej, článek, studie) anebo textově-obrazového díla (přednáška, instalace, výstava).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Úvod: Vědecká interpretace architektonického díla: metoda kritického close reading (pozorného, důkladného čtení) architektury 20. století, jak ji formuloval Peter Eisenman v knihách „Giuseppe Terragni – Transformations, Decompositions, Critiques [Transformace, dekompozice, kritiky]“ a „Ten Canonical Buildings [Deset kanonických staveb]“
Příklad 1–2: Giuseppe Terragni: Casa del Fascio / Profily textu: Luigi Moretti, Casa „Il Girasole“, 1947–1950. Zadání
II. Příklad 3–4: Deštníkový diagram: Ludwig Mies van der Rohe, Farnsworth House, 1946–1951 / Textová hereze: Le Corbusier, Palais des Congrès-Strasbourg, 1962–1964. Otázky, diskuse a konzultace zadání
III. Příklad 5–6: Od čtvercového gridu (rastru) k diachronickému prostoru: Louis I. Kahn, Adler House a DeVore House, 1954–1955 / Devíti-čtvercový diagram a jeho kontradikce: Robert Venturi, Vanna Venturi House, 1959–1964. Otázky, diskuse a konzultace zadání
IV. Příklad 7–8: Inverze materiálu: James Stirling, Leicester Engineering Building, 1959–1963 / Texty analogie: Aldo Rossi, Cemetery of San Cataldo, 1971–1978. Otázky, diskuse a konzultace zadání
V. Příklad 9–10: Strategie nevyplněnosti (void): Rem Koolhaas, Jussieu Libraries, 1992–1993 / Dekonstruovaná osa: Daniel Libeskind, Jewish Museum, 1989–1999. Otázky, diskuse a konzultace zadání
VI. Příklad 11–13: Diagram měkkého deštníku: Frank O. Gehry, Peter B. Lewis Building, 1997–2002. Prezentace studentských interpretací. Diskuse a hodnocení

Cíl

Získání poznatků o vědecké interpretaci architektury metodou close reading (pozorného, důkladného čtení). Teoretická a praktická zkušenost s interpretováním architektonického díla touto metodou na základě společných přednášek, seminářů, konzultací a samostatného, individuálního studia architektonického díla a literatury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast, průběžné konzultace, prezentování interpretace a hodnocení. Zameškaná výuka bude nahrazena v jiném termínu po předchozí domluvě se studenty.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor