Detail předmětu

Architektura 20. století v USA

FA-A20-TAk. rok: 2020/2021

Přednáškový cyklus se bude zabývat nejen bohatým dílem Franka Lloyda Wrighta (1867–1959), kterého můžeme označit za archetypálního „starchitekta“, ale také konstrukcí jeho historiografického mýtu. V širším kontextu poskytne možnosti interpretace moderní a poválečné americké architektury ve srovnání Wrightových prostorových principů s díly Louise Sullivana, rakouské školy modernismu, Adolfa Loose, Le Corbusiera, Ludwiga Miese van der Rohe a dalších architektů či možnosti a limity pojmu organická architektura.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

– Student bude znát stěžejní díla Franka Lloyd Wrighta.
– Student získá všeobecný přehled o americké architektuře v letech 1900–1950 a jejich předních protagonistech.
– Student získá přehled o základní historiografii díla Franka Lloyda Wrighta.

Doporučená nebo povinná literatura

Bruce Brooks Pfeiffer, Frank Lloyd Wright : 1867-1959 : stavby pro demokracii, Praha 2005 (CS)
Barry Bergdoll, Jennifer Gray, Frank Lloyd Wright: Unpacking the Archive, New York 2016 (EN)
Neil Levine, The Architecture of Frank Lloyd Wright, New York 1998 (EN)
Neil Levine, The Urbanism of Frank Lloyd Wright, New York 2015 (EN)
Barry Bergdoll, Jennifer Gray, Frank Lloyd Wright: Unpacking the Archive, New York 2016 (EN)
Francesco Dal Co, The Guggenheim: Frank Lloyd Wright's Iconoclastic Masterpiece, New Haven, 2017 (EN)
Anthony Alofskin et al., Frank Lloyd Wright: Architect, New York 2002 (EN)
Bruce Brooks Pfeiffer, Frank Lloyd Wright: Collected Writings, Vol. 1 (1890–1930), Vol. 2 (1930, 1932), Vol. 3 (1931–1939), Vol. 4 (1939–1949), Vol. 5 (1949–1959), New York, 1992–1995 (EN)
Paul V. Turner, Frank Lloyd Wright and San Francisco, Palo Alto 2016 (EN)
Vincent Sully, Modern Architecture and Other Essays, New York 2005 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou organizovány jako tematické okruhy, které na sebe plynule navazují. Představují dílo Franka Lloyda Wrighta v intersekcionální perspektivě: z hlediska topografického a chronologického oboru tvorby.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocen je zkouškový písemný znalostní test, který prověřuje rozsah probrané látky. Zkouškový test tvoří 100 % hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Frank Lloyd Wright v teorii a historiografii architektury
2. Interpretace architektury a mýtus architekta
3. Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan a Oak Park
4. Martin House, Robie House a prérijní dům
5. Princip tradice, organičnosti, plynulosti a demokracie v architektuře FLLW
6. Taliesin, WI, a Taliesin-West, AZ
7. Solomon R. Guggenheim museum (Neil Levine)
8. Frank Lloyd Wright v Kalifornii
9. Interiér, nábytek a ornament
10. Fallingwater: Organická syntéza
11. Frank Lloyd Wright a urbanismus
12. Žáci a následovníci Franka Lloyd Wrighta
13. Frank Lloyd Wright a Česko

Cíl

Cílem předmětu je podat studentům detailní přehled díla Franka Lloyda Wrighta, představit možnosti jeho interpretace a vsadit ho do kontextu vývoje architektury 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně účastní 50 % přednášek.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor