Detail předmětu

Teorie urbanismu

FA-UTE-TEAk. rok: 2020/2021

Semestrální kurz teoretických lekcí sledující geneze teorií urbanismu v euroatlantickém kulturním prostoru v kontextu společenských a politických změn v celosvětovém měřítku od konce 18. století po současnost.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Doporučená nebo povinná literatura

LYNCH, Kevin. The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press, 1960. ISBN 9780262620017 (EN)
SITTE, Camillo. The Art of Building Cities: City Building According to Its Artistic Fundamentals. Eastford, CT: Martino Fine Books, 2013. ISBN 9781614275244 (EN)
NORBERG-SCHULZ Christian. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli, 1979. ISBN 9780847802876 (EN)
ROSSI, Aldo. The architecture of the city. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1982. Oppositions books. ISBN 978-026-2680-431. (EN)
KOOLHAAS, Rem and Bruce MAU. S, M, L, XL. New York: Monacelli Press, 1995. ISBN 9781885254863 (EN)
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Aesthetics: Lectures on Fine Art. Wotton-under-Edge: Clarendon Press, 1998. ISBN 9780198238164. (EN)
SAUNDERS, William S. (ed.). Urban Planning Today: A Harvard Design Magazine Reader. Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 2006. ISBN 978-0816647576. (EN)
LARICE, Michael and Elizabeth Macdonald (eds.). The Urban Design Reader. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0415668088. (EN)
MARCUSE, Peter and James CONNOLLY (eds.). Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice. London, New York: Routledge, 2009. ISBN 978-0415687614. (EN)
DUANY, Andres, SPECK, Jeff and Mike LYDON. The Smart Growth Manual. New York: McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 978-0071376754. (EN)
GLAESER, Edward. Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. New York: Penguin Books, 2011. ISBN 978-0143120544. (EN)
CALTHORPE, Peter, LERUP, Lars and Robert FISHMAN (ed.). New urbanism: Peter Calthorpe vs. Lars Lerup. New York: University of Michigan, Taubman College of Architecture and Urban Planning, 2005. ISBN 978-1891197352. (EN)
BRENNER, Neil. New Urban Spaces: Urban Theory and the Scale Question. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0190627195. (EN)
ZUKIN, Sharon. The Innovation Complex: Cities, Tech, and the New Economy. Oxford: Oxford University Press, 2020. ISBN 978-0190083830. (EN)
MEIJLING, Jesper and Tigran HAAS (eds.). Essays on Jane Jacobs. Stockholm: Bokförlaget Stolpe, 2020. ISBN 978-9198523690. (EN)
WEIZMAN, Eyal. Hollow Land: Israel's Architecture of Occupation. London, New York: Verso, 2017. ISBN 978-1786634481. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky: mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení [SZŘ 7/2a] (26 hodin za semestr).
Semináře: akcentována je samostatná práce studentů; významnou součástí je prezentace výsledků, vlastní práce a kritické diskuse [SZŘ 7/2b]; seminář předpokládá společný výklad problému a samostatnou práci na zadaných úkolech (4 hodiny za semestr).

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni na základě písemného testu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Historický souhrn urbanistického rozvoje evropských měst do 19. století
2. Klasická urbanizace – co to je a co k tomu vedlo
3. Zrození urbanismu a jeho prvotní modely
4. Vývoj urbanismu v první polovině 20. století
5. Vývoj urbanismu od první poloviny 20. století do současnosti
6. Prostorové plánování a jeho původ v Československu
7. Brownfields se zaměřením na Českou republiku
8. Veřejný prostor v New York City (rozvoj, financování v USA)
9. Rozvojový potenciál regionů Vídně, Brna a Bratislavy
10. Legislativa územního plánování a regionální rozvoj v Rakousku
11. Prostorové plánování ve vídeňském regionu
12. Prostorové plánování v nových čtvrtích Vídně
13. Konzultace, případná exkurze, dle zájmu studentů

Cíl

Předmět připravuje studenta k celospolečenskému chápání urbanistických teorií a urbanismu jako vědecké víceoborové disciplíny nezbytné k aktuálnímu plánování a rozvoji sídel a osídlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Příprava seminární práce a účast na semináři.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný