Detail předmětu

Elektroinstalace

FAST-BTA017Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznámí s problematikou technických zařízení elektroinstalace jako nezbytné součásti technických zařízení budov, aplikací základních principů přenosu elektrické energie a využití elektrické energie v občanských a obytných stavbách. Součástí předmětu je i identifikace ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopný navrhnout základní elektrotechnické instalace v budovách.

Prerekvizity

Základy obecné fyziky, základy vytápění, základy vzduchotechniky, základy stavební fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice.
3. Technické kreslení v elektrotechnice.
4. Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
5. Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení.
6. Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky.
7. Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin.
8. Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje.
9. Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje.
10. Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
11. Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách (EPS, EZS).
12. Bezpečnost práce na elektrických zařízeních.
13. Aplikace elektrických zařízení v budovách.

Cíl

Navrhování základních elektrorozvodů v budovách. Návrh hromosvodu. Návrh osvětlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor