Detail předmětu

Projektová praxe 2

FIT-PP2Ak. rok: 2020/2021

 • Předpokládá se zapojení studentů, kteří byli úspěšní v předmětu PP1.
 • Vedoucím ústavu určení školitelé neprodleně na začátku letního semestru upřesní zadání projektu, na kterém bude studenti pokračovat, a to pro každý definovaný cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707
According to the orientation of the project.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Průběžné konzultace se školitelem
 • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
 • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky