Detail předmětu

CISCO akademie 2 - CCNA

FEKT-XPC-CA2Ak. rok: 2020/2021

Předmět je založen na aktuálním a oficiálním Cisco CCNA kurzu Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Tento kurz je druhým kurzem v sérii Cisco CCNA a věnuje se technologiím směrování a přepínání v malých a středně velkých sítích. Také jsou v tomto kurzu probírány technologie pro zajištění spolehlivosti sítě, metody odstraňování problémů, bezdrátové sítě WLAN a bezpečnost v přepínaných sítích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
• Popsat vlastnosti a konfigurovat virtuální lokální sítě VLAN.
• Nastavit směrovaní mezi VLAN.
• Popsat vlastnosti a výhody Spanning Tree protokolu (STP).
• Konfigurovat a odstraňovat problémy STP.
• Nastavit a odstranit problémy technologie EtherChannel.
• Popsat vlastnosti protokolu DHCP a konfigurovat DHCP server pro IPv4 a IPv6 sítě.
• Popsat vlastnosti a konfigurovat protokoly redundance brány FHRP.
• Zajistit základní bezpečnost v lokální síti.
• Popsat koncepci a nastavit bezdrátovou zabezpečenou lokální síť.
• Popsat koncepci směrovaní paketů v síti a nastavovat statické směrovaní.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce. Znalost základních principů IP sítí. Absolvovaný kurz CISCO academy CCNA 1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí teoretického testu a praktické zkoušky. Podrobné informace o průběhu hodnocení jsou k dispozici v e-learningu předmětu, dokument „Hodnocení předmětu“.

Osnovy výuky

1. Základní konfigurace zařízení
2. Přepínání rámců
3. Virtuální lokální sítě VLAN
4. Směrování mezi VLAN
5. Spanning Tree protokol
6. Technologie EtherChannel
7. Protokol DHCPv4
8. Bezstavová autokonfigurace adres (SLAAC) a DHCPv6
9. Rodina protokolů FHRP
10. Zabezpečení lokálních sítí a konfigurace přepínače
11. Bezdrátové lokální sítě a jejich konfigurace
12. Koncepce směrování paketů, statické směrování

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy přepínání a směrování v malých a středně velkých sítích. Studenti budou také seznámeni se základní konfigurací sítě, s technologiemi pro zajištění škálovatelnosti sítě, s metodami monitorování a odstraňování problémů v IP sítích a se zabezpečením lokálních sítí (LAN) a bezdrátových sítí (WLAN).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide Library. Cisco Press, 2019. ISBN-10: 1-58714-714-9. ISBN-13: 978-1-58714-714-2. (EN)
Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z: netacad.com (EN)
VELTE, Toby J. a Anthony T. VELTE. Síťové technologie Cisco. COMPUTER PRESS, 2003. ISBN 80-7226-857-0. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

přepínání v LAN; konfigurace přepínače, VLAN, směrovaní mezi VLANy, správa souboru Cisco IOS; Přístup k WAN; Voice Over IP and Video Over IP, DHCP, DNS, přístupové seznamy, sériová spojení WAN, PPP

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

LAN Switching; Switch configuration, VLANs, inter VLAN routing, Manage IOS; configuration files; Accessing the WAN; Voice Over IP and Video Over IP, DHCP, DNS; Access control list, WAN serial connection, PPP

eLearning