Detail předmětu

CISCO akademie - CCNA Security

FEKT-XPC-CASAk. rok: 2020/2021

Předmět, který je součástí aktuálního a oficiálního Cisco CCNA kurikula (CCNA Security), se věnuje praktickým způsobem problémům zabezpečení síťových zařízení a síťové komunikace. Do zařazených témat patří zejména: Principy síťové bezpečnosti, vytváření bezpečné sítě. Konfigurace AAA, použití autentizace Radius a TACACS+. Zabezpečení směrovačů. Vytváření bezpečné infrastruktury pomocí L2 prvků, technologie 802.1x. Zabezpečení koncových stanic. Použití technologie Cisco IOS Firewall a Cisco IOS IPS. Kryptografie pro VPN sítě, vytváření IPSec VPN sítí. Cisco ASA firewally.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat různé síťové hrozby a útoky a uvést jejich základní charakteristiky,
- srovnat dva základní AAA protokoly,
- zvolit a nakonfigurovat vhodnou zabezpečovací strategii pro danou síť,
- připravit konfiguraci zabezpečeného směrování, přepínání,
- konfigurovat IPsec VPN síť včetně popisu potřebných kryptografických protokolů,
- pracovat se zařízením Cisco ASA firewall a využít jej při zabezpečení sítě.
Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco CCNA Security 210-260.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi
- vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat, přenosová rychlost,
- využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém, paměť, proces,
- popsat architekturu základních síťových modelů, tj. TCP/IP a ISO/OSI,
- popsat základní aplikační protokoly pro přenos uživatelských dat ze sady TCP/IP,
- konfigurovat zařízení a protokoly využívané na lokální úrovni z hlediska znalostní úrovně Cisco CCNA.
Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolvování předmětu XCA2 na FEKT VUT v Brně, případně platná certifikace CCNA 200-125 či novější nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 (CCNA Routing and Switching: Connecting Networks 6.0) či novějšího, i na jiné Cisco Akademii.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Až 16 bodů za dílčí testy.
Až 14 bodů za finální teoretický test.
Až 70 bodů za finální praktickou zkoušku.

Osnovy výuky

1. Principy síťové bezpečnosti, síťové hrozby a útoky. Návrh zabezpečení sítě.
2. Zabezpečení administrativního přístupů ke směrovači.
3. Konfigurace Authentication, Authorization a Accounting (AAA) na Cisco zařízeních. Autentizace pomocí služeb RADIUS a TACACS+.
4. Použití technologie Cisco IOS Firewall - paketové filtry, kontrola aplikačních protokolů, pokročilé filtrování s ACL listy, zónový firewall.
5. Systémy Intrusion Prevention System (IPS) na směrovačích.
6. Zabezpečení na L2 zařízení (přepínačích).
7. Kryptografie pro VPN sítě - symetrické a asymetrické šifry.
8. Vytváření sítí IPsec VPN.
9. Základy konfigurace Cisco ASA firewallů pomocí příkazové řádky.
10. Základy konfigurace Cisco ASA firewallů pomocí ASDM.
11. Komplexní konfigurace v prostředí s Cisco ASA firewallem, případ 1.
12. Komplexní konfigurace v prostředí s Cisco ASA firewallem, případ 2.
13. Závěrečný teoretický test, praktická zkouška.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou orientaci v oblasti zabezpečení síťových aktivních prvků. Kromě teoretických konceptů se seznámí s technologií Authentication, Authorization a Accounting (AAA), způsoby nastavení bezpečnosti na směrovačích a zařízeních druhé vrstvy. Naučí se konfigurovat Virtuální privátní sítě (VPN) sítě a používat Intrusion Prevention Systems (IPS), které je možné používat jako rozšíření Cisco operačních systémů (IOS). Studenti budou seznámeni také se firewally Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning