Detail předmětu

Laboratorní didaktika

FEKT-XPC-LADAk. rok: 2020/2021

- Uplatňování audioviziálních informací ve výuce
- Specifika didaktické a výpočetní techniky
- Pedagogické funkce didaktické techniky
- Zpětná projekce a její výhody-projekční plochy
- Internet, webové stránky
- Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací
- Multimédia ve výuce
- Digitální fotografování - podpora výuky
- Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zápočtem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- posoudit vhodné využití prostředků ICT z hlediska výukových metod;
- posoudit vhodné využití prostředků ICT z hlediska organizačních forem výuky;
- vysvětlit specifika didaktické a výpočetní techniky;
- vyjmenovat a využít nejčastější materiální didaktické prostředky z oblasti ICT;
- navrhnout využívání internetu ve výuce v závislosti na typu školy a vyučovaném předmětu;
- vytvořit a demonstrovat počítačových prezentace ve výuce.

Prerekvizity

Doporučuje se, aby předmět byl zaregistrován až po absolvování všech 3 základních předmětů DPS z bakal.studia (doplň.pedag.studia):
-Inženýrská pedagogika a didaktika-XIPD
-Pedagogická psychologie-XPSO
-Kultura projevu a tvorba textů-XKPT

Doporučená nebo povinná literatura

Pecinovský,J.: Excel 2002 - podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada Publishing.Praha 2005.ISBN 80-247-0150-2
Pecinovský, J.: Word 2003 - podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada Publishing. Praha 2005. ISBN: 80-247-9037-8
Hradský, J.: PowerPoint 2003 - snadno a rychle. Grada Publishing. Praha 2005. ISBN: 80-247-0903-1
Kovařík, V.: Adobe Photoshop v praxi. Grada Publishing. Praha 2005. ISBN: 80-247-0583-4
Čulík, M.: CorelDRAW 11 - česká verze. Grada Publishing. Praha 2005. ISBN: 80-247-0651-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítačí, diskusi. Student prezentuje jeden samostatný projekt. V rámci bezkontaktního vzdělávání bude výuka probíhat on-line v rozsahu cca 20%, e-learning podpora pak cca 80%.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen za předvední praktické ukázky zařazení ICT do výchovně vzdělávacího procesu střední školy a aktivní přístup při diskusích na cvičeních. Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obsluha PC
2. Textové údaje
3. Tabelární údaje
4. Multimédia
5. Prezentace
6. Internet
7. Digitální fotografie a video
8. až 13. Laboratorní cvičení
- Zásady při prezentaci
- Přehled prezentační techniky
- Základní pojmy v IT
- Bezpečnost dat
- Tvorba jednoduchých prezentací

Cíl

Funkce, obsluha a smyslupné využívání přístrojů ve výuce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. V rámci bezkontaktního vzdělávání bude výuka probíhat on-line v rozsahu cca 20%, e-learning podpora pak cca 80%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor