Detail předmětu

Kapitoly z teorie architektury M

FA-KTMAk. rok: 2020/2021

Výběrový přehled stěžejních klasických teoretických konceptů architektury od antických kořenů
přes reprezentanty renesančního a barokního názoru po vývojové teorie 19. století a soudobé analýzy architektonického jazyka.
Autorská interpretace aplikující teoretické poznatky v architektonickém návrhu.

Výsledky učení předmětu

Autorské textové a kresebné portfolio, v němž student prohloubí svou schopnost propojit teoretické a historiografické poznatky s procesem navrhování. Student využije znalosti klíčových konceptů teorie architektury k přesnějšímu konceptuálnímu uchopení vlastní tvořivé práce, jakož i k její verbální reflexi a interpretaci.

Prerekvizity

Standardní přehled o historické a soudobé architektuře. Studenti MSP se mohou zapsat pouze v případě, že předmět neabsolvovali v BSP.

Doporučená nebo povinná literatura

Hanno-Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry, Bratislava 1993. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klz je účast na průběžných konzultacích zadané práce, nahrazená omluvená absence, odevzdání zadaného portfolia v termínu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

týden Obsah
1. Vitruvius
2. Leon Alberti
3. Andrea Palladio
4. Johann Bernhard Fischer von Erlach
5. Gottfried Semper
6. Christopher Alexander
7. Autorská interpretace
8. Autorská interpretace
9. Autorská interpretace
10 Autorská interpretace
11 Autorská interpretace
12. Autorská interpretace
13. Autorská interpretace

Cíl

Cílem předmětu je seznámení s klíčovými koncepty teorie architektury, prozkoumání jejich aktuální validity a prohloubení schopnosti aplikovat teoretické a historiografické poznatky v navrhování, jakož i zpětně reflektovat návrh v teoretické rovině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro zapsané studenty je odevzdání kresebného portfolia s esejí v předem stanoveném rozsahu povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor