Detail předmětu

CISCO akademie 5 - CCNP

FEKT-XPC-CA5Ak. rok: 2019/2020

Předmět se zabývá řešením problému v sítích LAN. Konkrétně jsou řešeny problémy s VLAN sítěmí, s Trunk spoji, s VTP a STP protokolem. Na 3. vrstvě se problematika řešení probléml týká protokoů EIGRP, OSPF, BGP. Dále jsou řešeny problémy se zabezpečením sítě a ACL, NAT a DHC službou. Laboratorní cvičení vždy začíná přednáškou na dané téma a následně pak studenti ve skupinách řeší problémy v síti. Předmět je posledním předmětem z řady Cisco předmětů XCA na FEKT, VUT.

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia jsou znalosti a naučené techniky pro správné řešení častých problému v přepínaných, směrovaných i WAN sítích. Student bude umět řešit problémy v IP sítích efektivně díky znalostem správných postupů řešení problémů v IP sítích.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce. Pokročilé znalosti principů a protokolů IP sítí. Absolvování předmětu XPC-CA3 a XPC-CA4.

Literatura

Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z: netacad.com (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Problémy s VLAN sítěmi
2. Problémy se směrováním mezi VLAN sítěmi
3. Problémy s STP protokolem
4. Problémy s Etherchannel
5. Problémy s protokoly HSRP a GLBP
6. Problémy s protokolem DHCP
7. Problémy s protokolem SSH
8. Problémy s protokolem EIGRP
9. Problémy s protokolem OSPF
10. Problémy s redistribuci
11. Problémy s NAT
12. Problémy s protokolem BGP
13. Problémy s ACL

Cíl

Předmět se zaměřuje na řešení problémů v sítích IP založených na řešení CISCO. Studenti se naučí dívat se na síť z pohledu nikoliv uživatele, ale z pohledu administrátora, který musí rychle řešit vzniklé problémy v síti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning