Detail předmětu

CISCO akademie 1 - CCNA

FEKT-XPC-CA1Ak. rok: 2019/2020

Předmět je dělen do dvou částí. V první části je probírán kurz CCNA Introduction to Networks, který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části je probírán kurz CCNA Routing and Switching Essentials, který se zabývá základy přepínání a směrování v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat základní prvky síťové komunikace,
- popsat modely OSI a TCP/IP,
- vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
- popsat technologii Ethernet,
- provést návrh IP adresace,
- popsat činnost směrovače,
- popsat činnost přepínače,
- realizovat síť pomocí směrovačů a přepínačů,
- realizovat statické a dynamickým směrování,
- provést základní zabezpečení síťových prvků,
- konfigurovat DHCP,
- konfigurovat NAT.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce.

Literatura

Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Základy sítí. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)
Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Směrování, koncepce, protokoly. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí dvou teoretických testů a dvou praktických zkoušek. První hodnocení probíhá v polovině semestru. Druhé hodnocení probíhá ve zkouškovém období. Podrobné informace o průběhu hodnocení jsou k dispozici v e-learningu předmětu, dokument „Hodnocení předmětu“.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled síťové komunikace
2. Konfigurace síťového operačního systému
3. Síťové protokoly a komunikace
4. Přístup k síti
5. Ethernet
6. Síťová vrstva
7. IP adresy
8. Podsítě
9. Transportní vrstva
10. Aplikační vrstva
11. Realizace malé sítě
12. Základy směrování
13. Statické směrování
14. Dynamické směrování
15. Přepínání v sítích
16. Konfigurace přepínače
17. Sítě VLAN
18. Filtrování provozu
19. Konfigurace DHCP
20. Konfigurace NAT
21. Správa síťových zařízení

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy síťové komunikace. Předmět zahrnuje dva kurzy Cisco akademie CCNA (Cisco Certified Network Associate).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor