Detail předmětu

Počítačové a komunikační sítě

FEKT-MPC-PKSAk. rok: 2020/2021

Studenti se seznámí se strukturou a architekturou sítí, teoretickými základy paketových sítí, referenčními modely, aplikacemi (HTTP, FTP, SMTP, DNS), protokolovou sestavou TCP/IP (TCP, UDP, IP, směrování, řízení toku, IP adresy), přenosovými médii, lokálními počítačovými sítěmi, přístupovými metodami, sítí Ethernet (princip, varianty, přepínače, VLAN, PoE), bezdrátovými sítěmi rodiny 802.11, vysokorychlostními technologiemi WAN, multimediálními aplikacemi (RTP, SIP, služby VoIP, QoS), bezpečností síťového provozu (základy kryptografie, autentizace, integrita, certifikáty, SSL), managementem a programováním.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět základním teoretickým principům fungování počítačových sítí; (b) popsat funkci jednotlivých komponent a protokolů; (c) využívat síťovou komunikaci v jím navržených zařízeních; (d) navrhnout a konfigurovat lokální sítě.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti matematiky (teorie pravděpodobnosti) a teorie informace (Shannonův teorém, chyby při přenosu, kódy).
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

KUROSE, J. F., ROSS, K.W.,Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition). USA:Pearson, 2016. ISBN: 978-0133594140. (EN)
DOSTÁLEK, L., KABELOVÁ, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, Brno, 2008. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Počítačová cvičení (22 bodů), laboratorní cvičení (18 bodů), závěrečná zkouška (60 bodů).
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, kategorizace, struktura a modely sítí (RM OSI, TCP/IP), teorie přenosu v paketových sítích.
2. Základní aplikační služby: HTTP, FTP, SMTP, DNS.
3. Transportní vrstva: komunikační protokoly, implementace UDP a TCP.
4. Síťová vrstva: matematická teorie směrování, protokol IP.
5. Linková a fyzická vrstva: základní mechanismy přenosu dat, kódování, protokoly.
6. Přenosová média, srovnání, základní charakteristiky.
7. Lokální sítě I. Topologie, teorie přístupu ke sdílenému médiu.
8. Lokální sítě II, rozbor variant sítě Ethernet jako dominující technologie (100Mbs - 100Gbs). Rozbočovače, přepínače, VLAN, řízení toku, QoS v LAN.
9. Bezdrátové sítě 802.11.
10. Vysokorychlostní technologie, fotonické sítě.
11. Multimediální služby, RTP, VoIP, metody pro zajištění QoS v sítích IP.
12. Bezpečnost, šifrovací metody, integrita, certifikace, SSL.
13. Síťový management, SNMP.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou, architekturou a mechanismy fungování počítačových a komunikačních sítí a naučit je praktickým postupů při jejich návrhu a konfiguraci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning