Detail předmětu

Vysoce náročné výpočty

FIT-VNVAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na praktické metody řešení náročných vědecko-technických úloh. Provádí se srovnání seriového a paralelního výpočtu a hodnotí se stabilita numerického výpočtu. Uvádí se speciální metoda paralelních výpočtů, založená na využití diferenciálního počtu. Pro numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic se používá originální metoda založená na přímém využití Taylorovy řady. K dispozici je simulační jazyk TKSL s rovnicovým zápisem zadaného problému.  Uvádí se těsná souvislost rovnicového a blokového zápisu a analyzuje se blokové schéma jako datový vstup. Analyzují se následující technické problémy: Řešení rozsáhlých soustav algebraických a diferenciálních rovnic, řešení elektrických obvodů, řešení úloh z regulace. Součástí předmětu je návrh specializovaných architektur pro numerické řešení diferenciálních rovnic.

Výsledky učení předmětu

Schopnost řešit náročné vědecko-technické úlohy. Schopnost transformovat vědecko-technické úlohy na paralelní výpočty.
Schopnost řešit náročné vědecko-technické úlohy. Schopnost transformovat vědecko-technické úlohy na paralelní výpočty.

Pro vybrané zájemce bude uskutečněna návštěva superpočítače na VŠB v Ostravě (Anselm) a návštěva spolupracujícího pracoviště na TU Wien.

Doporučená nebo povinná literatura

Hairer, E., Norsett, S. P., Wanner, G.: Solving Ordinary Differenatial Equations II. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996.
Lecture notes written in PDF format,
Source codes (TKSL) of all computer laboratories
Kunovský, J.: Modern Taylor Series Method, habilitation thesis, VUT Brno, 1995
Hairer, E., Norsett, S. P., Wanner, G.: Solving Ordinary Differential Equations I, vol. Nonstiff Problems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1987.
Vlach, J., Singhal, K.: Computer Methods for Circuit Analysis and Design. Van Nostrand Reinhold, 1993.
Hairer, E., Wanner, G.: Solving Ordinary Differential Equations II, vol. Stiff And Differential-Algebraic Problems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996.

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška.Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 29 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Získat přehled a základy praktického využití paralelních a kvaziparalelních metod numerického řešení náročných vědeckotechnických úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu semestru budou probíhat bodovaná počítačová cvičení. Libovolné cvičení bude možnost v závěrečných týdnech semestru nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Metodika sériového a paralelního výpočtu (zpětnovazební stabilita paralelních výpočtů)
 2. Extrémně přesné řešení diferenciálních rovnic metodou Taylorovy řady
 3. Paralelní vlastnosti metody Taylorovy řady
 4. Základy programování specializovaných paralelních úloh s využitím diferenciálního počtu (těsná souvislost rovnicového a blokového zápisu)
 5. Paralelní řešení obyčejných diferenciálních rovnic s konstatními koeficienty, knihovní podprogramy přesných výpočtů
 6. Adjungované diferenciální operátory a paralelní řešení diferenciálních rovnic s časově proměnnými koeficienty
 7. Metoda řešení rozsáhlých soustav algebraických rovnic převodem na obyčejné diferenciální rovnice
 8. Bairstowova metoda pro hledání kořenů algebraických rovnic vysokých stupňů
 9. Fourierova řada a určité integrály
 10. Simulace elektrických obvodů
 11. Řešení praktických problémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi
 12. Regulační obvody
 13. Koncepce elementárního procesoru specializovaného paralelního výpočetního systému
BONUS: V průběhu semestru bude zařazena doplňující přednáška odborníků z TU Wien.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Simulační systém TKSL
 2. Testovací příklady řešení exponenciálních funkcí
 3. Diferenciální homogenní rovnice 1. řádu
 4. Diferenciální homogenní rovnice 2. řádu
 5. Generování funkcí času
 6. Generování funkcí obecné proběnné
 7. Adjungované diferenciální operátory
 8. Soustava lineárních algebraických rovnic
 9. Modelování elektronických obvodů
 10. Rovnice vedení tepla
 11. Vlnová rovnice
 12. Laplaceova rovnice
 13. Regulační obvody