Detail předmětu

Pokročilé komunikační systémy

FIT-PKSAk. rok: 2018/2019

Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, LTE, Směrování v mobilních sítích, Pozemní digitální vysílání - DVB-T.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.
Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Johnson, Ch.: Radio Access Networks for UMTS: Principles and Practice, Wiley, 2008.
Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Wiley; 3 edition, 2017.
Cox, Ch.:An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications, Wiley; 2 edition, 2014.
Corner D.E., Internetworking with TCP/IP, Pearson; 6 edition, 2013.
Posland, S.: Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions,  Wiley; 1 edition, 2009.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří
Podmínky zápočtu:
Získání min. 15 bodů v průběhu semestru

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bodovaná aktivní účast na laboratořích. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích, Přenosová média.
 2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 3. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 6. SIGTRAN
 7. Technologie xDSL
 8. GSM
 9. GPRS a EDGE
 10. UMTS
 11. LTE
 12. DVB-T

Laboratorní cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Spektrální analýza signálů
 2. Analýza ISDN komunikace
 3. Analýza komunikace xDSL
 4. Analýza SIGTRAN komunikace
 5. Analýza GSM komunikace

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor