Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

FIT-PDSAk. rok: 2018/2019

Bezpečnostní kódy a správa chyb. Paketová synchronizace. Architektura přepínačů, přepínaní pomocí návěští. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura směrovačů, teorie front. Skupinové adresování a směrování. Směrování mezi AS pomocí BPG. Směrování v sítích IPv6 a jejich alternativách. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích. Plánování zdrojů a zajištění kvality. Protokolové inženýrství. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace.

Výsledky učení předmětu

Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Prerekvizity

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Doporučená nebo povinná literatura

D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002.
Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004.

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
Zápočet není ustanoven.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Technologie linkové a síťové vrstvy.
 2. Technologie pro řízení provozu a sítě.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Teorie směrování.
 6. Architektura směrovačů.
 7. Reálné zpracování paketů v OS.
 8. Softwarově definované sítě.
 9. Architektura peer-to-peer sítí.
 10. Anonymita na Internetu.
 11. IDS a IPS.
 12. Protokolové inženýrství a formání metody v počítačových sítích.
 13. Síťová neutralita.

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Vybrané síťové útoky.

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.