Detail předmětu

Kódování a komprese dat

FIT-KKOAk. rok: 2018/2019

Úvod do teorie komprese dat. Ztrátové a bezztrátové metody, adaptivní metody, statistické - Huffmanovo a aritmetické kódování, slovníkové metody LZ77, 78, transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace. Obvodová podpora komprese dat.

Výsledky učení předmětu

Teoretický základ moderního přístupu k práci s daty s kompresí.
Význam moderních forem komprese dat.

Prerekvizity

Znalost činnosti základních jednotek počítače.

Doporučená nebo povinná literatura

Lecture notes and study supports in e-format.
Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Second Edition, Springer 2000, ISBN 0-387-95045-1

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování projektu s prezentací.
Podmínky zápočtu:
Vypracování projektu s prezentací. Min 10 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty se základními kompresními technikami, metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat a jejich účinností, statistickými a slovníkovými metodami a obvodovou podporou komprese dat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Úvod do teorie komprese.
 • Základní kompresní metody.
 • Statistické a slovníkové metody.
 • Huffmanovo kódování.
 • Huffmanovo adaptivní kódování.
 • Aritmetické kódování. Komprese textu.
 • Ztrátové a bezztrátové komprese dat.
 • Slovníkové metody, LZ77, 78.
 • Varianty LZW.
 • Transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace.
 • Další metody.
 • Obvodová podpora pro kompresi dat, MXT.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální zadání projektů.