Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

FIT-GJAAk. rok: 2018/2019

Programování mobilních a webových aplikací, Java servlety, Java Server Pages, Java Persistence API, Hibernate, JavaServerFaces, PrimeFaces, Spring, Android, Google Web Toolkit, Vaadin, RESTful Java Services, Java Web Services, Remote Method Invocation, Java Message Services, Java Enterprise, Enterprise Java Beans, Google App Engine, distribuované systémy.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí pracovat s moderními technologiemi pro vývoj webových a mobilních aplikací v jazyce Java. Seznámí se s principy vývoje aplikací v těchto prostředích. Získají zkušenosti s vývojem pokročilých systémů s využitím frameworků v jazyce Java.
Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Prerekvizity

Základní znalost programovacího jazyka Java.

Doporučená nebo povinná literatura

Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální test a týmový projekt.
Pro získání bodů ze zkoušky je nutné získat min. 20 bodů, jinak je zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 10 bodů za projekt.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámit se s principem vývoje webových a mobilních aplikací v programovacím jazyce Java. Naučit se užívat mobilní, webové a enterprise frameworky v tomto jazyce. Získat schopnost programování pokročilých systémů s využitím moderních Java technologií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, Java servlety, JavaServerPages.
 2. Testování, Maven a JAX.
 3. RMI a JMS.
 4. EJB a JavaServerFaces.
 5. PrimeFaces.
 6. Spring.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java Persistence API, Hibernate.
 9. Google Web Toolkit.
 10. Vaadin
 11. Základy operačního systému Android.
 12. Distribuované systémy.
 13. Obhajoba projektů.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Týmový projekt na webovou (a mobilní) aplikaci.