Detail předmětu

Architektura a programování paralelních systémů

FIT-ARCAk. rok: 2018/2019

Předmět pokrývá architekturu i programování paralelních systémů s funkčním a datovým paralelismem. Nejdříve je pojednáno o teorii paralelních systémů a paralelizaci programů. Následuje výklad programování systémů se sdílenou pamětí v prostředí OpenMP a popis nejrozšířenějších mnoho-jádrových multiprocesorů SMP i pokročilých systémů DSM NUMA. Pokračuje výklad programování pro systémy se zasíláním zpráv ve standardizovaném rozhraní MPI. Propojovací sítě jsou probrány samostatně a po té jejich uplatnění ve svazcích, mnoho-jádrových čipech i v nejvýkonnějších systémech.

Výsledky učení předmětu

Přehled principů výstavby paralelních systémů a propojovacích sítí, schopnost odhadnout výkonnost paralelních aplikací. Přehled o možnostech paralelizace základních technických úloh, znalost paralelního programování v MPI a v OpenMP. Praktické zkušenosti s prací na superpočítačích Anselm a Salomon.

Znalost možností a omezení paralelního zpracování, schopnost odhadnout výkonnost paralelních aplikací. Jazyková výbava pro komunikaci a synchronizaci procesů/vláken. Kompetence v technických a programových prostředcích pro náročné vědecké výpočty a simulace.

Prerekvizity

Von Neumannova architektura počítače, paměťová hierarchie, paměti cache a jejich organizace, programování v JSI a v C/C++.

Doporučená nebo povinná literatura

current PPT slides for lectures
http://dolores.sp.cs.cmu.edu/spring2013/
http://www.cs.kent.edu/~jbaker/ParallelProg-Sp11/ 4.
Pacecho, P.: Introduction to Parallel Programming. Morgan Kaufman Publishers, 2011, 392 s., ISBN: 9780123742605
Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 856 s., ISBN: 9780123838728

Způsob a kritéria hodnocení

Vyhodnocení dvou projektů v celkovém rozsahu 13 hodin, bodovaná počítačová cvičení, půlsemestrální písemka.
Podmínky zápočtu:
Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Orientovat se v nabídce paralelních systémů, umět posoudit komunikační a výpočetní možnosti konkrétní architektury a predikovat výkonnost paralelních aplikaci. Seznámit se s nejdůležitějšími prostředky paralelního programování (MPI, OpenMP), naučit se je prakticky používat a řešit problémy paralelně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Zameškaná cvičení je možné nahradit v alternativní termín (pondělí nebo pátek)
 • V poslední týdnu semestru budou probíhat náhradní civčení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do paralelního zpracování.
 2. Vzory pro paralelní programování.
 3. Programování se sdílenou pamětí - úvod do OpenMP.
 4. Synchronizace nejen v OpenMP, analýza výkonnosti. 
 5. Sdílená paměť a koherence pamětí cache.
 6. Komponenty symetrických multiprocesorů.
 7. Architektury CC-NUMA DSM.
 8. Rozhraní zasílání zpráv MPI.
 9. Kolektivní komunikace, komunikátory a diskové operace. 
 10. Hybridní programování OpenMP/MPI
 11. Propojovací sítě: topologie a směrovací algoritmy.
 12. Propojovací sítě: přepínání, řízení toku, zpracování zpráv a výkonnost.
 13. Architektury se zasíláním zpráv, současné super-počítačové systémy. Distribuované souborové systémy.

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Práce se superpočítačem Anselm a Salomon
 2. Paralelizace na systémech se sdílenou pamětí: smyčky, sekce
 3. Paralelizace na systémech se sdílenou pamětí: tasky, zámky
 4. Paralelizace na systémech s distribuovanou pamětí: párové komunikace
 5. Paralelizace na systémech s distribuovanou pamětí: Kolektivní komunikace
 6. Paralelní vstup výstup,  debuggery, profilery a tracery

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Vývoj aplikace na SMP v OpenMP na NUMA uzlu superpočítače.
 • Paralelní program v MPI superpočítači.