Detail předmětu

English for Life

FEKT-MEFE2Ak. rok: 2017/2018

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Prerekvizitou je absolvování předmětu MEFE1 alespoň na 50% z celkového počtu bodů.
Studenti jsou povinni absolvovat minimálně 75% cvičení.

Poznámka: Studenti, kteří mají bakalářský titul v programu Angličtina v elektrotechnice informatice (AJEI-H), se musí zaregistrovat do MEFE2. Nicméně, tito studenti automaticky obdrží své kredity a není nutné aby navštěvovali výuku nebo absolvovali zápočet/zkoušku, které musí ostatní studenti MEFE absolvovat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, obchodní a technické konverzace a studentské prezentace. Každý student je povinen podat ústní prezentace v průběhu kurzu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní:

- Písemná zkouška je rozdělena do dvou částí: 1) napsání formálního dopisu 2) testu o kulturních studií.

- Ústní zkouška je založena na prezentaci ve třídě v průběhu semestru.

Maximální možný počet bodů na zkoušku je 100 (50 bodů na písemné části a 50 bodů na ústní část). Student musí získat minimálně 50% z každé části zkoušky, aby prospěl.

Studenti se musí zúčastnit přibližně 75% výuky každý semestr (tj. nenechat si ujít více než 3 hodiny), pokud nemají legitimní důvod neúčasti.

Osnovy výuky

I Kulturní studia I (EU)
II Kulturní studia II (USA)
III Kulturní studia III (země Britské společenství)
IV Komunikace napříč kulturami I
V Kulturní Workshop (prezentace studentů)
VI Dopis Psaní I
VII Dopis Psaní II (např životopisy, krycí dopisy, atd.),
VIII Komunikace napříč kulturami II
IX Kulturní Workshop (prezentace studentů)
X Kulturní Workshop (prezentace studentů)
XI Různé (např studijní pobyty, obchodní angličtinu, dopis psaní, slovní zásobu atd., rozhodne přednášející)
XII Opakování
XIII Písemná zkouška

Učební cíle

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor