Detail oboru

Audio inženýrství

FEKTZkratka: P-AUDAk. rok: 2017/2018

Program: Audio inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.10.2015Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové magisterské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a digitálního zpracování zvukových signálů a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Magisterský obor lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na audio inženýrství nebo multimédia.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku zpracování zvukových signálů či multimédia.
Své teoretické znalosti si student může doplnit studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti zpracování zvukových signálů, multimédií, prostorového zvuku a moderních audio technologií a znalosti o jejich využití ve studiové praxi, multimediálních instalacích atd. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování, kompresi a přenos až po technickou realizaci audio systémů, od hudební teorie přes studiovou praxi po zvukové a multimediální instalace. Je obeznámen s problematikou prostorové akustiky a ozvučování moderními zvukovými systémy.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi jsou plně kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky a multimédií. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe, ozvučování a technické realizace zvukových systémů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných, souvisejících oblastech.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a úspěšné složení talentové přijímací zkoušky a písemné zkoušky z oblasti zvukové techniky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PSP3Praxe v nahrávacím studiu 1cs4PovinnýL - 26ano
PUM1Umění nových médií - umění a technika 1cs5PovinnýzkP - 26ano
PVTMVideotechnika a multimédiacs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
PFT1Filmová tvorba 1cs4Volitelný oborovýP - 13 / C1 - 13ano
PIN1Instrumentace 1cs5Volitelný oborovýklP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PSA1Sluchová analýza 1cs2Volitelný oborovýC1 - 13ano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 13ano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Volitelný mimooborovýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 18 / Cp - 18 / O - 8 / O - 8ano
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 26ano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJA3Angličtina konverzacecs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
PDH3Dějiny hudby 18. a 19. st. 1cs6Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PDV1Dějiny vokální hudby 1cs6Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
PKO1Kreativní osobnost 1cs4Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
MASPObecná angličtina pro středně pokročilécs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
POH1Orchestrální hra 1cs2Volitelný všeobecnýO - 13 / O - 13ano
PTK1Základy teorie kompozice 1cs4Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCSIČíslicové zpracování signálůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
PSP4Praxe v nahrávacím studiu 2cs4PovinnýL - 26ano
PUM2Umění nových médií - umění a technika 2cs5PovinnýzkP - 26ano
PFT2Filmová tvorba 2cs5Volitelný oborovýklP - 13 / C1 - 13ano
PIN2Instrumentace 2cs5Volitelný oborovýklP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
MNAVPočítače a jejich periferiecs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
PSA2Sluchová analýza 2cs2Volitelný oborovýC1 - 13ano
MADPVzájemný převod A/D signálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MMATMaticový a tenzorový početcs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 18 / Cp - 18 / O - 8 / O - 8ano
MMIAMikrokontroléry pro pokročilé aplikacecs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MMNMModerní numerické metodycs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / Cp - 13 / Cp - 13ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný mimooborovýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
BSCPSeminář C++cs4Volitelný mimooborovýklCp - 26 / Cp - 26 / PR - 13 / PR - 13ano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJA3Angličtina konverzacecs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MELBBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26ano
PDH4Dějiny hudby 18. a 19. st. 2cs7Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PDV2Dějiny vokální hudby 2cs7Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
PKO2Kreativní osobnost 2cs4Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
MASPObecná angličtina pro středně pokročilécs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
POH2Orchestrální hra 2cs2Volitelný všeobecnýO - 13 / O - 13ano
PTK2Základy teorie kompozice 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PAZSAkustika a zvukové systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
PIE1Interaktivní elektronika v praxi 1cs4PovinnýP - 13 / Cp - 13ano
PM2TSemestrální prácecs2PovinnýklA - 65ano
MCASČíslicové zpracování akustických signálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
PIN1Instrumentace 1cs5Volitelný oborovýklP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PKM1Kompozice multimediálních děl 1cs4Volitelný oborovýP - 26ano
MSPRSignálové procesorycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
PZI1Základy interaktivní počítačové hudby 1cs4Volitelný oborovýP - 13 / Cp - 13ano
MDTVDigitální televizní a rozhlasové systémycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
MPPRPočítačem podporovaná řešení inženýrských problémůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Volitelný mimooborovýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 18 / Cp - 18 / O - 8 / O - 8ano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJA3Angličtina konverzacecs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
PDH3Dějiny hudby 18. a 19. st. 1cs6Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PDV1Dějiny vokální hudby 1cs6Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
PKO1Kreativní osobnost 1cs4Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
MASPObecná angličtina pro středně pokročilécs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
POH1Orchestrální hra 1cs2Volitelný všeobecnýO - 13 / O - 13ano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26ano
PTK1Základy teorie kompozice 1cs4Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PMSTDiplomová prácecs20PovinnýVD - 240ano
PIE2Interaktivní elektronika v praxi 2cs5PovinnýklP - 13 / Cp - 13ano
PXMTOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ano
PIN2Instrumentace 2cs5Volitelný oborovýklP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PKM2Kompozice multimediálních děl 2cs4Volitelný oborovýP - 26ano
PZI2Základy interaktivní počítačové hudby 2cs5Volitelný oborovýklP - 13 / Cp - 13ano
MZPRZpracování řečics6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MMATMaticový a tenzorový početcs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 18 / Cp - 18 / O - 8 / O - 8ano
MMNMModerní numerické metodycs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / Cp - 13 / Cp - 13ano
MGMPModerní počítačová grafikacs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný mimooborovýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
BSCPSeminář C++cs4Volitelný mimooborovýklCp - 26 / Cp - 26 / PR - 13 / PR - 13ano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJA3Angličtina konverzacecs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MELBBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26ano
PDH4Dějiny hudby 18. a 19. st. 2cs7Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PDV2Dějiny vokální hudby 2cs7Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
PKO2Kreativní osobnost 2cs4Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
MASPObecná angličtina pro středně pokročilécs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
POH2Orchestrální hra 2cs2Volitelný všeobecnýO - 13 / O - 13ano
PTK2Základy teorie kompozice 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26P-AUDano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26P-AUDano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PXUPUmělecký projektcs5PovinnýklA - 35ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
P-AUD 2 MEFE2, MEFE1