Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MMSEAk. rok: 2017/2018

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru M-EST. Téma diplomové práce je pokračováním tématu Semestrálního projektu MM2E, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a po jeho akceptování vedoucím práce na oborovém ústavu M-EST.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) samostatně realizovat technický projekt, (2) vytvořit k projektu technickou zprávu, (3) projekt obhájit.

Prerekvizity

Pre-rekvizitou je úspěšné absolvování semestrálního projektu (MM2E).

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatný magisterský projekt a obhajuje jej. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor