Detail předmětu

Systémy mobilních komunikací

FEKT-MSMKAk. rok: 2017/2018

Studenti se seznámí se základními principy šíření signálů a s problematikou datových přenosů v mobilních sítích. Kurs pokračuje probráním principů, které se uplatňují při datových přenosech v sítích GSM, GPRS a EDGE, včetně vysvětlení způsobu měření kvality služeb a optimalizace sítě. Důraz je kladen na vysvětlení principů mobilních systémů třetí a čtvrté generace (UMTS, LTE). V průběhu kurzu jsou probrány principy a vlastnosti systémů bezdrátových přístupových sítí (802.11x), sítí WiMAX, ITS a specifika Car2Car a Car2X komunikace.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen
- vysvětlit princip datových přenosů v síti GSM a v mobilních sítích 3. a 4. generace,
- srovnat vlastnosti rádiových rozhraní různých systémů mobilních sítí,
- popsat komunikaci v bezdrátových přístupových sítích s využitím modelu OSI,
- analyzovat a interpretovat provoz v mobilních sítích,
- diskutovat vlastnosti různých systémů mobilních sítí.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen popsat základní principy šíření elektromagnetických vln (vlastnosti přímé, odražené a prostorové vlny) a specifika různých kmitočtových pásem. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia, předmět navazuje na bakalářský předmět BRMK.

Doporučená nebo povinná literatura

PROKOPEC, J. Systémy mobilních komunikací: Sítě pro mobilní datové služby. Skriptum FEKT VUT v Brně, 2012. (CS)
HILLEBRAND, F. (Ed.) GSM and UMTS: The Creation of Global Mobile Communication. Chichester (UK): Wiley, 2002. (EN)
ERGEN, M. Mobile Broadband Including WiMAX and LTE. New York: Springer, 2009. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou získat během semestru 30 bodů za aktivní práci v laboratorních svičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena 70 body.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Datové přenosy v mobilních sítích, obecný úvod do problematiky
2. GSM, EDGE - Mobilní systémy druhé generace
3. UMTS - Mobilní systémy třetí generace. Úvod, popis fyzické vrstvy
4. UMTS - Vývoj architektury systému
5. UMTS - Řízení rádiových prostředků, rychlé datové přenosy HSPA
6. LTE - Long Term Evolution, 3GPP Release 08. Popis fyzické vrstvy
7. LTE - Architektura, vlastnosti systému
8. LTE - řízení přidělování rádiových prostředků, CloudRAN, LTE Advanced
9. Bezdrátové přístupové sítě (802.xx), Sítě WLAN 802.11a,b,g,n, ...
10. Standardy osobních bezdrátových sítí WPAN
11. WiMAX a Mobile WiMAX - širokopásmové bezdrátové přístupové sítě
12. Sítě ITS (Intelligent Transportation System), komunikace Car2Car a Car2X
13. 5. generace mobilních sítí, bezdrátové sítě pro internet věcí

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí a činností systémů mobilních komunikací pro datové přenosy, užívaných v současné době v naší republice i ve světě a naznačit směry, kterými se budou mobilní komunikace ubírat v blízké budoucnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor