Detail předmětu

Power Systems

FEKT-MPSYAk. rok: 2017/2018

Předmět je vyučován v anglickém jazyce a věnuje se zejména základním informacím z elektroenergetiky. Důraz je kladen na postupné osvojování si anglické terminologie od základních matematických formulací a výslovnosti vztahů, veličin, matematických zápisů až po specializovaná témata např. z jaderné energetiky. Studenti se seznámí s rannou historií elektroenergetiky, hlavními osobnostmi, které stáli u zrodu prvních elektráren a energetických systémů. Dozví se, jak funguje systém výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie v rámci přenosových soustav České republiky, ale i v evropském měřítku. Součástí jsou přednášky z oblasti výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách, koncepce moderních jaderných zařízení, nakládání s vyhořelým palivem. Dále zde jsou prezentovány informace z oblasti užití elektrické energie pro osvětlení a elektrotepelná zařízení. Další částí jsou témata věnovaná alternativním a obnovitelným zdrojům energie.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:
- přeložit základní pojmy z/do anglického jazyka
- vysvětlit v anglickém jazyce hlavní pojmové definice
- vyjmenovat anglicky hlavní typy světelných zdrojů
- vyjmenovat anglicky hlavní části tepelné elektrárny
- vyjmenovat anglicky zdroje obnovitelné energie
- napsat anglicky základní fotometrické veličiny
- vysvětlit zkratky z oblasti atomové energetiky a reaktorů
- odpovídat na otázky vyplývají z mluveného textu nebo videozáznamu
- komunikovat v anglickém jazyce se zaměřením na energetiku.

Prerekvizity

Student, který si předmět zapíše, by měl mít základní znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni mírně pokročilý. Jsou vyžadovány vědomosti v oblasti elektrotechnicky odpovídající úrovni absolventa bakalářského studijního programu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je organizován jako sekvence nezávislých přednášek, které jsou na různá témata přednášena i různými pedagogy, tak aby student měl možnost náslechu různé výslovnosti a z různých oblastí.

Způsob a kritéria hodnocení

Student absolvuje jeden povinný závěrečný test, kde může získat 100 bodů. Součástí testu je prověření základních znalostí pojmů, slovíček, vysvětlení základních definic, vyjmenování klíčových součástí některých energetických systémů. Test probíhá písemně a jeho výsledek je použit pro klasifikovaný zápočet. V rámci aktivity na přednáškách, zapojení do diskuze, odpovídání krátkých otázek apod., může student získat až 20 bodů, které se přičítají k závěrečnému testu až do maximálního počtu 100 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod, základní pojmy a koncepty
2. Obnovitelné zdroje energie
3. Distribuce elektrické energie
4. Řídicí a informační systémy v v energetice
5. Světelné zdroje a užití elektrické energie pro osvětlení
6. Výroba elektrické energie
7. Úvodní přednáška do reaktorové fyziky
8. Využití elektrické energie pro tepelné aplikace
9. Osvětlovací technika, návrh, měření a údržba osvětlení
10. Nakládání s radioaktivními odpady: Může být jaderná energie udržitelným zdrojem energie?
11. Volné téma - vyzvaná přednáška
12. Jaderný výzkum po Fukušimě

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s anglickou terminologií z oblasti elektroenergetiky za pomocí zajímavých témat z oboru energie a energetiky. V rámci kurzu se studenti formou anglicky přednášených výkladů dozví nejběžnější a základní informace z energetiky a osvojí si anglickou terminologii a fráze. Důraz je kladen na často používaná slova a fráze, hlavní energetické pojmy s oblasti výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie a také pojmy z oblasti spotřeby energie. Studenti tak získají přehled o oboru energetika v širším kontextu a budou rozumět klíčovým slovům, které se v této oblasti běžně používají v odborných textech. Dalším cílem je seznámit studenty i s alternativami v oblasti energetiky, jako jsou obnovitelné zdroje, netradiční zdroje energií a s energiemi v širším kontextu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou přednášek, které nejsou povinné. Vyučující vede orientační prezenční listinu, která slouží pro evidenci aktivity studentů v rámci diskuzí a krátkých otázek během přednášek.

Základní literatura

Elliott T. C., Chen K., Swanekamp R. C.: Standard Handbook of Powerplant Engineering. 2nd edition. New York: McGraw-Hill, 1997. ISBN 0-07-019435-1. (EN)
Sörensen, B., Renewable Energy, Elsevier Ltd., fourth edition 2011, ISBN: 978-0-12-375025-9, pp. 954 (EN)
Elanchezhian, C., Saravanakumar, L., Vijaya Ramnath, B., Power Plant Engineering, I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., 2007 (reprint 2011), ISBN: 978-81-89866-30-3 (EN)
Saadat,H.:Power system analysis.McGraw-Hill Education, 2009, ISBN 9780071281843 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní pojmy a koncepty
2. Obnovitelné zdroje energie
3. Distribuce elektrické energie
4. Řídicí a informační systémy v v energetice
5. Světelné zdroje a užití elektrické energie pro osvětlení
6. Výroba elektrické energie
7. Úvodní přednáška do reaktorové fyziky
8. Využití elektrické energie pro tepelné aplikace
9. Osvětlovací technika, návrh, měření a údržba osvětlení
10. Nakládání s radioaktivními odpady: Může být jaderná energie udržitelným zdrojem energie?
11. Volné téma - vyzvaná přednáška
12. Jaderný výzkum po Fukušimě