Detail předmětu

Systémy diskrétních událostí

FEKT-MSDUAk. rok: 2016/2017

Systémy diskrétních událostí, typy a příklady, modelování. Modelovací aparát. Petriho sítě, autonomní a barevné Petriho sítě. Sekvenční systémy. Markovovy řetězce a procesy, systémy hromadné obsluhy.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat chování systémů diskrétních událostí
- navrhovat modely pro jednoduché systémy diskrétních událostí
- vyjadřovat modely systémy diskrétnéch událostí pomocí různých reprezentací
- určit základní statistiky systémů hromadné obsluhy
- analyzovat chování jednoduchých Markovovských sítí

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Základní znalosti modelování systémů na úrovni kurzu BMOD.

Doporučená nebo povinná literatura

Václavek, P.: Systémy diskrétních událostí, příklady. ET VUT FEKT, Brno, 2008. (CS)
Cassandras, C.G., Lafortune, S.: Introduction to Discrete Event Systems, Springer, 2007 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. V rámci cvičení jsou vypracovávány testy pro ověření znalostí. Student odevzdává tři samostatné úlohy.

Způsob a kritéria hodnocení

Cvičení. projekt/testy na cvičení. Max. 30 bodů.
Písemná zkouška. Max. 70 bodů.

Podmínkou udělení zápočtu je účast na povinné části výuky a získání alespoň 10 bodů z projektu na cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Systémy a modely
Automaty, základní koncepty
Jazyky a jejich vztah k automatu
Petriho sítě
Časované systémy
Hybridní systémy
Stochastické časované automaty
Řízení systémů diskrétních událostí
Markovovy řetězce s diskrétním časem
Markovovy procesy se spojitým časem
Systémy hromadné obsluhy
Řízení Markovovských řetězců a systémů hromadné obsluhy
Simulace systémů diskrétních událostí

Cíl

Předmět prezentuje problematiku systémů, které mají ze své podstaty diskrétní charakter (na rozdíl od diskrétního řízení systémů spojitých). Jedná se o systémy kusové výroby, hromadné obsluhy, dopravní systémy apod. Předmět se zabývá modelováním, řízením a optimalizací chování systémů diskrétních událostí. V náplni předmětu je i získání dovedností v práci se simulačním systémem Witness, který je špičkou v oblasti diskrétních simulačních prostředků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor