Detail předmětu

Základy televizní techniky

FEKT-BZTVAk. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřen na oblast televizní techniky. Obsah předmětu je rozdělen do následujících částí: základní poznatky o světle, základní principy televizního přenosu, snímání obrazu, televizní obrazovky, soustavy barevné televize, televizní přenos zvukových signálů, přenos přídavných informací - teletext, televizní přijímače, digitalizace obrazových signálů, standard DVB, zdrojové kódování (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC), kanálové kódování (RS kód, konvoluční kódování, interleaving), používané digitální modulace (QPSK, QAM, OFDM), televizní přijímače pro příjem DVB, televize s vysokým rozlišením HDTV, družicový televizní přenos, 3D televize.

Výsledky učení předmětu

Abslolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový),
- vysvětlit postup při digitalizaci obrazových signálů,
- popsat používané metody zdrojového kódování JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC,
- popsat způsoby zabezpečení signálu a používané modulace (QPSK, QAM, OFDM),
- vysvětlit princip televize HDTV,
- vysvětlit principy trojrozměrné televize 3D.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti zpracování digitálních signálů, vyjádření signálů v časové i kmitočtové oblasti, základní vlastnosti elektromagnetického pole a znalosti základních lineárních a nelineárních obvodů.

Literatura

{1] HANUS, Stanislav. Základy televizní techniky I. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2009. 82 s. ISBN 978-80-214-3971-9. (CS)
[2] HANUS, Stanislav. Základy televizní techniky II. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2009. 65 s. ISBN 978-80-214-4022-7. (CS)
[3 ]HANUS, Stanislav. Základy televizní techniky III. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2010. 103 s. ISBN 978-80-214-4206-1. (CS)
[4] LEGÍŇ, Martin. Televizní technika DVB-T. BEN, Praha, 2006. ISBN 80-7300-204-3. (CS)
[5] MARAL, Gérard; BOUSQUET, Michel. Satellite Communications Systems. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2004. ISBN 0-471-49654-5. (EN)
[6] SCHREER, Oliver; KAUFF, Peter; SIKORA Thomas. 3D Videocommunication. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2005. ISBN 10-0-470-02271-X. (EN)
[7] BOVIK, Al. Handbook of Image & Video Processing. Elsevier Academic Press. USA 2005. ISBN 0-12-119792-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení podle dopručení RSP FEKT VUT v Brně (max. 100 bodů)

Laboratorní cvičení:
Za aktivní účast při měření každé laboratorní úlohy, vypracování a odevzdání zprávy o měření max. 3 body.
Celkem 10 laboratorních úloh, celkem max. 30 bodů.

Písemná část závěrečné zkoušky:
3 otázky z přehledu látky, každá max. za 20 bodů, celkem max. 60 bodů,
2 krátké otázky, každá za max. 5 bodů, celkem max. 10 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní poznatky o světle
2. Základy televizního přenosu
3. Snímání obrazu, televizní obrazovky
4. Televizní informační systémy - teletext
5. Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů JPEG a MPEG-1
6. Zdrojové kódování obrazových signálů MPEG-2, MPEG-4 AVC
7. Zdrojové kódování zvukových signálů MPEG-1, MPEG-2
8. Multiplexování a kanálové kódování, používané digitální modulace QPSK, QAM, OFDM
9. Standardy DVB-T a DVB-T2
10. Televizní přijímače DVB
11. Standardy HDTV a DVB-H
12. Družicový televizní přenos, standardy DVB-S, DVB-S2
13. Televize 3D, novinky a zajímavosti TV techniky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy televizní techniky, zpracováním digitálních signálů při televizním přenosu (pozemním, kabelovém i družicovém), televizí s vysokou rozlišovací schopností HDTV a perspektivní trojrozměrnou televizí 3D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový
    obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor