Detail předmětu

Doktorský seminář VI

ÚSI-DSS06Ak. rok: 2011/2012

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru soudní inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium bude uděleno při splnění následujícího:
Zpracovávání teoretické části doktorské práce a datových souborů z experimentálních resp. simulačních prací. Práce na znaleckých posudcích. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. U zaměření Analýza silničních nehod aktivní účast na červnové konferenci Ústavu soudního inženýrství VUT. Účast na odborných akcích, včetně konference Juniorstav resp. doktorandské konferenci ÚSI.

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Zpracovávání teoretické části doktorské práce a datových souborů z experimentální a /nebo simulačních prací. Praktická podpora projektu doktoranda 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce, realizace experimentů a / nebo simulací. Práce na znaleckých posudcích. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. U zaměření Analýza silničních nehod aktivní účast na červnové konferenci Ústavu soudního inženýrství VUT. Obhajoba závěrečné zprávy vlastního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 3. ročník, letní semestr, povinný
    obor SOI , 3. ročník, letní semestr, povinný