Detail předmětu

Teorie a stavba tvářecích strojů

ÚSI-DSD04Ak. rok: 2011/2012

Předmět obsahuje komplexní přehled o stavbě a aplikaci různých druhů tvářecích strojů, o jejich pohonech, dynamice, automatizaci, robotizaci a o bezpečnosti práce v tvářecích procesech. Je určen pro studenty, kteří neabsolvovali předměty z konstrukce a výpočtů tvářecích strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Komplexní a kvalitní inženýrské znalosti o strojních částech a o konstrukci technických produktů. Posluchač by se měl orientovat v oblasti technologie tváření.

Osnovy výuky

1. Vývoj a význam tvářecích strojů ve společenské výrobě.
2. Parametry a charakteristiky tvářecích strojů.
3. Dynamika tvářecích strojů - druhy pohonů.
4. Přehled a rozdělení jednotlivých druhů tvářecích strojů.
5. Konstrukce mechanických tvářecích strojů.
6. Konstrukce hydraulických tvářecích strojů.
7. Konstrukce bucharů a válcovacích stolic.
8. Konstrukce zakružovaček a nůžek.
9. Číslicové řízení u tvářecích strojů.
10. Postupové a víceoperační tvářecí stroje.
11. Automatizace a robotizace v tvářecích výrobních procesech.
12. Ovládací ústrojí tvářecích strojů.
13. Zkoušení a bezpečnost práce u tvářecích strojů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný