prof. RNDr.

Vladimír Čech

Ph.D.

FCH, ÚCHM – profesor

+420 54114 9304, +420 54114 9377, +420 54114 9471, +420 54114 9571
cech@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Nové materiály pro budoucí technologie, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  GA16-09161S, Syntéza multifunkčních plazmových polymerů pro polymerní kompozity bez rozhraní, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Zvýšení mezifázové adheze skleněnými vlákny vyztuženého polyesterového kompozitu s využitím mikroindentace a za podpory modelových výpočtů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  GCP205/12/J058, Syntéza anizotropních vrstev pomocí plazmové nanotechnologie, zahájení: 01.02.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  TA01010796, Využití plazmové nanotechnologie pro kompozity s vysokými užitnými vlastnostmi, zahájení: 01.07.2011, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  GAP106/11/0738, Plazmochemické zpracování vláknových výztuží pro polymerní kompozity s vysokými užitnými vlastnostmi, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  ME09061, Vývoj funkčních mezivrstev pro polymerní kompozity s řízenou mezifází, zahájení: 27.03.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2007

  KAN101120701, Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  GA104/06/0437, Rozvoj plazmochemických procesů pro vývoj inteligentních polymerních nanostruktur, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Depozice plazmových polymerů a analýza jejich optických vlastností (nová úloha pro Praktikum ze struktury a vlastností polymerů), zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  1P05OC087, Vytváření struktur plazmových polymerů, zahájení: 01.09.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  Modelové a tažné GF/polyester kompozity, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Charakterizace tenkých vrstev připravených z monomerůna bázi křemíku, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA104/03/0236, Optimalizovaná mezifáze v kompozitním systému skleněné vlákno/polyesterová pryskyřice, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Rozvoj laboratoře plazmochemických technologií, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  ME 597, Funkční nanostruktury pro kompozitní mezifáze., zahájení: 26.07.2002, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2001

  OC 527.110, Tenké vrstvy plazmových polymerů připravené v RF indukčně vázaném systému., zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.03.2005
  Detail

 • 2000

  GA104/00/0708, Plazmatické povrchové úpravy skleněných vláken pro polymerní kompozity, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail