prof. RNDr.

Vladimír Čech

Ph.D.

FCH, ÚCHM – profesor

+420 54114 9304, +420 54114 9377, +420 54114 9471, +420 54114 9571
cech@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  PLICHTA, T.; ŠULC, V.; OHLÍDAL, M.; ČECH, V. Stable a-CSi:H films with a wide range of modulus of elasticity and low internal stress. Surface and Coatings Technology, 2023, roč. 2022, č. 129147, ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

  ŠIRJOVOVÁ, V.; ZVONEK, M.; JURKO, M.; ČECH, V. Shear Strength Range of GF/Polyester Composites Controlled by Plasma Nanotechnology. Polymers, 2023, roč. 15, č. 16, s. 1-7. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČECH, V.; BRÁNECKÝ, M. Synthesis of thin-film materials using nonthermal plasma at a higher degree of dissociation. Plasma Processes and Polymers, 2023, roč. 20, č. 7, s. 1-11. ISSN: 1612-8869.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  PLICHTA, T.; ZAHRADNÍČEK, R.; ČECH, V. Surface topography affects the nanoindentation data. Thin Solid Films, 2022, roč. 745, č. 139105, s. 1-7. ISSN: 0040-6090.
  Detail | WWW

  JURKO, M.; SOUČKOVÁ, L.; PROKEŠ, J.; ČECH, V. The effect of glass fiber storage time on the mechanical response of polymer composite. Polymers, 2022, roč. 14, č. 21, s. 1-9. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  ČECH, V.; BRÁNECKÝ, M. Nonthermal tetravinylsilane plasma used for thin-film deposition: Plasma chemistry controls thin-film chemistry. Plasma Processes and Polymers, 2021, č. e2100192, s. 1-13. ISSN: 1612-8869.
  Detail | WWW

  ČECH, V. Plasma polymerization on unsized basalt fibres for improving the interfacial strength with polymer matrices. In Conference Proceedings. 2021. s. 2146-2153. ISBN: 9781713837596.
  Detail | WWW

  JURKO, M.; ČECH, V. Basalt fibre surface modification via plasma polymerization of tetravinylsilane/oxygen mixtures for improved interfacial adhesion with unsaturated polyester matrix. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, roč. 122, č. 7, s. 1-7. ISSN: 0254-0584.
  Detail | WWW

  ČECH, V. Low temperature plasma polymerization: An effective process to enhance the basalt fibre/matrix interfacial adhesion. Composites Communications, 2021, roč. 27, č. 100769, s. 1-6. ISSN: 2452-2139.
  Detail | WWW

  PLICHTA, T.; ŠIRJOVOVÁ, V.; ZVONEK, M.; KALINKA, G.; ČECH, V. The adhesion of plasma nanocoatings controls the shear properties of GF/polyester composite. Polymers, 2021, roč. 13, č. 4, s. 1-15. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Characterization of a-CSi:H films prepared by PECVD in terms of adhesion. Surface and Coatings Technology, 2020, roč. 385, č. 1, s. 1-9. ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

  BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Plasma Nanotechnology for Controlling Chemical and Physical Properties of Organosilicon Nanocoatings. Materials Today Communications, 2020, roč. 24, č. 101234, s. 1-8. ISSN: 2352-4928.
  Detail | WWW

 • 2019

  ČECHALOVÁ, B.; BRÁNECKÝ, M.; KLAPETEK, P.; ČECH, V. Optical Properties of Oxidized Plasma-Polymerized Organosilicones and Their Correlation with Mechanical and Chemical Parameters. Materials, 2019, roč. 12, č. 3, s. 1-12. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČECH, V. Tailoring interfacial adhesion in basalt fibre reinforced polymer composites. Conference Proceedings. 2019. s. 1-3.
  Detail | WWW

  ZVONEK, M.; ŠIRJOVOVÁ, V.; BRÁNECKÝ, M.; PLICHTA, T.; SKÁCEL, J.; ČECH, V. Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites. Polymers, 2019, roč. 11, č. 7, s. 1-16. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Interpretation of the nanoscratch test measurements for evaluation of adhesion demonstrated on a-SiCxOy:H films. Praha: 2019.
  Detail

  ČECH, V.; BRÁNECKÝ, M. Continuous surface modification of glass fibers in a roll-to-roll plasma-enhanced CVD reactor for glass fiber/polyester composites. COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, 2019, roč. 121, č. 6, s. 244-253. ISSN: 1878-5840.
  Detail | WWW

  ČECH, V.; ZVONEK, M. Engineering the interfacial adhesion in basalt/epoxy composites by plasma polymerization. COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, 2019, roč. 122, č. 7, s. 67-76. ISSN: 1878-5840.
  Detail | WWW

  ABOUALI GALEDARI, N.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Porosity of a-CSiO:H films. Chemie je život, Brno: 2019.
  Detail

  ZVONEK, M.; ČECH, V. Effects of oxygen and tetravinylsilane plasma treatments on mechanical and interfacial properties of flax yarns in thermoset matrix composites. CELLULOSE, 2019, roč. 2019, č. 10, s. 1-20. ISSN: 0969-0239.
  Detail | WWW

  ZVONEK, M.; ŠIRJOVOVÁ, V.; BRÁNECKÝ, M.; PLICHTA, T.; ČECH, V. Controlled modification of interphase and its influence on shear strength of polymer composites. 6th Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2019) Bangkok, Thajsko. Bangkok: 2019.
  Detail

  BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Layered a-CSi:H/a-CSiO:H nanocomposites. 6th International Plasma Science and Interfaces workshop Luxembourg. Luxembourg: 2019.
  Detail

  ČECH, V. Surface modification of glass fibers by oxidized plasma coatings to improve interfacial shear strength in GF/polyester composites. Polymer Composites, 2019, č. 9, s. 1-8. ISSN: 0272-8397.
  Detail | WWW

  ABOUALI GALEDARI, N.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. INFRARED SPECTROSCOPY OF a-SiC:H FILMS. III. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER, Brno: 2019.
  Detail

  BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Optical properties of the crystalline silicon wafers described using the universal dispersion model. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, 2019, roč. 37, č. 6, s. 1-14. ISSN: 1071-1023.
  Detail | WWW

 • 2018

  PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Adhesion and Mechanical Properties of a-CSi:H Thin Films Prepared from Tetravinylsilane Monomer by Plasma Polymerization. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 127-127. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Adhesion and mechanical properties of a-CSi:H and a-CSiO:H thin films prepared by PECVD. 2018.
  Detail

  BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Chemical Structure of Plasma-Polymerized Organosilicones by FTIR. Garmisch Partenkirchen: PSE Garmisch, 2018.
  Detail

  ČECH, V. Assessment of interfacial adhesion of flax yarns in thermoset matrices: effect of different surface modification treatments. In Conference Proceedings. 2018. s. 1-6. ISBN: 9781510896932.
  Detail | WWW

  KNOB, A.; LUKEŠ, J.; ČECH, V.; DRZAL, L. Further Progress in Functional Interlayers with Controlled Mechanical Properties Designed for Glass Fiber/Polyester Composites. Fibers, 2018, roč. 6, č. 3, s. 1-18. ISSN: 2079-6439.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČECH, V. Effect of Chemical Modification on the Mechanical Properties of Plasma-Polymerized Organosilicones. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2018, roč. 119, č. 6, s. 85-90. ISSN: 0300-9440.
  Detail

  ČECH, V.; PLICHTA, T. Functional interlayers with controlled adhesion developed for polymer composites. Thin Solid Films, 2018, roč. 656, č. 6, s. 37-43. ISSN: 0040-6090.
  Detail

  ČECH, V.; BRÁNECKÝ, M.; PLICHTA, T. Chemical depth profile of layered a-CSiO:H nanocomposites. Applied Surface Science, 2018, roč. 456, č. 10, s. 941-950. ISSN: 0169-4332.
  Detail

  PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Characterization of a-SiC:H thin films prepared by PECVD from the point of adhesion. 2018.
  Detail

 • 2017

  PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Nanoscratch testing of a-SiC: H films on silicon wafers deposited by PECVD. 2017. s. 10-10.
  Detail

  PLICHTA, T.; ČECH, V. Nanoscratch Testing of Thin Films Prepared by Plasma Polymerization from the Vapour Phase of Tetravinylsilane Monomer. Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 91 ( s.)ISBN: 978-80-214-5488- 0.
  Detail

  BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Thin Films of Tetravinylsilane Characterized by Spectroscopic Ellipsometry. Sborník abstraktů. Studentská konference CHEMIE JE ŽIVOT. 1. Purkyňova 464/118, 61200 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemická, 2017. s. 79-79. ISBN: 978-80-214-5488- 0.
  Detail

  PLICHTA, T.; ČECH, V.; HEGEMANN, D. Adhesion evaluation of a-SiC:H thin films on silicon wafers using the nanoscratch testing technique. Zürich, Switzerland: ADAG PRINT, 2017. s. 76-76.
  Detail | WWW

  BRÁNECKÝ, M.; SCHMIEDOVÁ, V.; ČECH, V. Optical Properties of a-SiC:H Films Controlled by RF Power. WDS 2017 - Proceeding of Contributed Papers - Physics. Prague: MATFYZPRESS, 2017. s. 137-142. ISBN: 978-80-7378-356-3.
  Detail | WWW

  PÁLESCH, E.; ČECH, V. Characterization of interlayer adhesion on single glass fibers and planar glass using the nanoscratch test technique. Thin Solid Films, 2017, roč. 636, č. AUG 31 2017, s. 353-358. ISSN: 0040-6090.
  Detail

  ČECH, V. Tenké vrstvy, multivrstvy a gradientní vrstvy plazmových polymerů. Zpravodaj ČVS, 25 (1) 2017, Praha: Česká vakuová společnost, 2017. s. 45-49.
  Detail

  ČECH, V.; KNOB, A.; LASOTA, T.; LUKEŠ, J. Plasma coating of glass fibers as an alternative technology. Society of Plastics Engineers, 2017. s. 1-4.
  Detail | WWW

  PÁLESCH, E.; PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Plasma-deposited interlayers with controlled adhesion to glass fibres. International Plasma Chemistry Society, 2017. s. 1-2.
  Detail | WWW

  ČECH, V. Characteristics of SiOx-containing hard film prepared by low temperature plasma enhanced chemical vapor deposition using hexamethyldisilazane or vinyltrimethylsilane and post oxygen plasma treatment. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2017, roč. 189, č. 1 March 2017, s. 183-190. ISSN: 0254-0584.
  Detail

 • 2016

  BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Optical properties of a-SiC: H films deposited by continuous wave and pulsed plasmas. 2016.
  Detail

  PLICHTA, T.; ČECH, V. Adhesion of a-SiC:H and a-SiOC: H films deposited on silicon wafers by PECVD. 2016.
  Detail

  ČECH, V. Glass Fibers: Plasma Modification for Improved Interfacial Adhesion. In Encyclopedia of Plasma Technology. Encyclopedia Program. USA: Taylor & Francis, 2016. s. 1-15. ISBN: 9781466500594.
  Detail | WWW

  ČECH, V.; LASOTA, T.; PÁLESCH, E.; LUKEŠ, J. Mechanical properties of a-SiC:H films: an influence of surface topography on nanoindentation measurements. 2016.
  Detail

  ČECH, V.; KNOB, A.; LASOTA, T.; LUKEŠ, J.; DRZAL, L. Plasma polymerization as an effective tool for surface modification of glass fibers applied in polymer composites. 2016.
  Detail

 • 2015

  KNOB, A.; ČECH, V.; BÁBÍK, A.; ONDREÁŠ, F.; LEPCIO, P.; HOSEIN, H.; DRZAL, L. Plazmatická úprava povrchu skleněných vláken tetravinylsilanem za účelem zvýšení mezifázové adheze v polymerních kompozitech. In Polymerní kompozity 2015. Ostrava: 2015. s. 153-161. ISBN: 978-80-905224-2-8.
  Detail

  KNOB, A., BABIK, A., CECH, V., DRZAL, L. T. Mechanical response of plasma interlayers in polymer composites. 2015. s. 180-180. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  ČECH, V.; LASOTA, T.; PÁLESCH, E.; LUKEŠ, J. The critical influence of surface topography on nanoindentation measurements of a-SiC:H films. Surface and Coatings Technology, 2015, roč. 261, č. 1, s. 114-121. ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

  ČECH, V.; LUKEŠ, J.; PÁLESCH, E.; LASOTA, T. Elastic Modulus and Hardness of Plasma-Polymerized Organosilicones Evaluated by Nanoindentation Techniques. Plasma Processes and Polymers, 2015, roč. 12, č. 9, s. 864-881. ISSN: 1612-8850.
  Detail | WWW

  ČECH, V.; KNOB, A.; LASOTA, T.; LUKEŠ, J.; DRZAL, L. Plasma coating of glass fibers to improve the interfacial shear strength in GF/polyester composites. In Proceedings of the American Society for Composites: Thirtieth Technical Conference. Lancaster, USA: DEStech Publications, Inc., 2015. s. 220-234. ISBN: 978-1-60595-225-3.
  Detail | WWW

 • 2014

  ČECH, V.; KNOB, A.; HOSEIN, H.; BÁBÍK, A.; LEPCIO, P.; ONDREÁŠ, F.; DRZAL, L. Enhanced interfacial adhesion of glass fibers by tetravinylsilane plasma modification. COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, 2014, roč. 58, č. 1, s. 84-89. ISSN: 1359-835X.
  Detail

  HOFEREK, L.; MISTRÍK, J.; TRIVEDI, R.; CHEN, K.; PEŘINA, V.; ČECH, V. Multilayer and functionally gradient films of plasma polymers intended as compatible interlayers for hybrid materials. Surface and Coatings Technology, 2014, roč. 254, č. 1, s. 49-53. ISSN: 0257-8972.
  Detail

  ČECH, V. Surface modification for medical materials using carbon-based isotropic and anisotropic films synthesized by plasma nanotechnology (extensive version). 2014.
  Detail

  ČECH, V. Surface modification for medical materials using carbon- based isotropic and anisotropic films synthesized by plasma nanotechnology. 2014.
  Detail

  ČECH, V.; PÁLESCH, E.; KUCHARČÍK, J.; KYLIÁN, O.; MAREK, A.; KNOB, A.; PLICHTA, T.; CHEN, K. Surface modification for medical materials using carbon- based isotropic and anisotropic films synthesized by plasma nanotechnology. Taiwan: 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ČECH, V.; KNOB, A.; PÁLESCH, E.; KUCHARČÍK, J.; PLICHTA, T. Plasma Processing of Glass- Fiber Reinforcements for Polymer Composites. 2014.
  Detail

  KNOB, A.; BÁBÍK, A.; ČECH, V.; DRZAL, L. Mechanical response of plasma polymer interlayers in polymer composites. 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KUCHARČÍK, J.; MISTRÍK, J.; ČECH, V. Optical properties of isotropic and anisotropic films deposited by pulsed, plasma. 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ČECH, V.; HOFEREK, L.; TRIVEDI, R.; KONTÁROVÁ, S. Monomer deficient conditions used to control physical properties of, plasma polymer films in wide ranges by RF power. 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ČECH, V.; KNOB, A.; PÁLESCH, E.; KUCHARČÍK, J.; PLICHTA, T. Plasma Processing of Glass- Fiber Reinforcements for Polymer Composites. Kerala, India: 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  CHEN, K.; LIU, W.; ČECH, V.; INAGAKI, N. Transparent Protective Coating by Plasma Polymerization of, Vinyltrimethylsilane or Hexamethyldisilazane and Oxygen, Post- treatment. Germany: 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2013

  ČECH, V.; PÁLESCH, E.; LUKEŠ, J. The glass fiber-polymer matrix interface/ interphase characterized by nanoscale imaging techniques. Composites Scienceand Technology, 2013, roč. 83, č. 6, s. 22-26. ISSN: 0266- 3538.
  Detail

  PÁLESCH, E.; MAREK, A.; SOLAŘ, P.; KYLIÁN, O.; VYSKOČIL, J.; BIEDERMAN, H.; ČECH, V. Mechanical stability of titanium and plasma polymer nanoclusters in nanocomposite coatings. Thin Solid Films, 2013, roč. 544, č. 10, s. 593-596. ISSN: 0040- 6090.
  Detail

  ČECH, V. Surface Modification of Materials by Plasma Polymers. China Medical University, Taichung, Taiwan: 2013.
  Detail

  ČECH, V. Plasma polymer films: from nanoscale synthesis to microscale functionality. Tatung University, Taipei, Taiwan: 2013.
  Detail

  KNOB, A.; BÁBÍK, A.; ČECH, V.; DRZAL, L. Posouzení adheze na rozhraní vlákno- matrice polymerních kompozitů s řízenou mezifází pomocí mikroindentačního testu. In Polymerní kompozity 2013. 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0213- 7.
  Detail

 • 2012

  BÁBÍK, A.; MISTRÍK, J.; ZEMEK, J.; ČECH, V. Self- assembled monolayers of vinyltriethoxysilane and vinyltrichlorosilane deposited on silicon dioxide surfaces. Journal of Adhesion Science and Technology, 2012, roč. 26, č. 22, s. 2543-2554. ISSN: 0169- 4243.
  Detail

  ČECH, V. Pulsed Plasma Used to Control Properties of a-SiOC: H Alloys. In Proceedings 7th Asia-Pacific Int. Symp. Basics Appl. Plasma Technology (APSPT-7). 2012. s. 1-4.
  Detail

  ČECH, V.; KNOB, A.; HOSEIN, H.; BÁBÍK, A.; DRZAL, L. Enhanced Interfacial Adhesion of Glass Fibers by Tetravinylsilane Plasma Modification. In Proc. Int. Conf. Composite Interfaces (Interface 21). 2012. s. 1-4.
  Detail

  ČECH, V. Plasma polymer films of controlled physical and chemical properties. National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan: 2012.
  Detail

  ČECH, V.; BÁBÍK, A.; KNOB, A.; PÁLESCH, E. Plasma polymers used for controlled interphase in polymer composites. In Proc. 13th Int. Conf. Plasma Surface Engineering. 2012. s. 1-5.
  Detail

  PÁLESCH, E.; KONTÁROVÁ, S.; ČECH, V. Mechanical properties of plasma polymer films controlled by RF power. In Proc. 13th Int. Conf. Plasma Surface Engineering. 2012. s. 1-4.
  Detail

  ČECH, V. Pulsed Plasma Used to Control Properties of a-SiOC: H Alloys. Tatung University, Taipei, Taiwan: 2012.
  Detail

  ČECH, V.; PÁLESCH, E.; LUKEŠ, J. The Fiber-Polymer Matrix Interface/ Interphase Characterized by Nanoscale Imaging Techniques. In Proc. Int. Conf. Composite Interfaces (Interface 21). 2012. s. 1-4.
  Detail

 • 2011

  STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Aging of silicon- based dielectric coatings deposited by plasma polymerization. Thin Solid Films, 2011, roč. 519, č. 7, s. 2168-2171. ISSN: 0040- 6090.
  Detail

  ČECH, V.; HOSEIN, H.-A.; LASOTA, T.; DRZAL, L. Mechanical properties of plasma- polymerized tetravinylsilane films. Plasma Processes and Polymers, 2011, roč. 8, č. 2, s. 138-146. ISSN: 1612- 8850.
  Detail

  TRIVEDI, R.; HOFEREK, L.; ČECH, V. Depth profile of mechanical properties of plasma- polymerized tetravinylsilane films evaluated by cyclic nanoindentation. Surface and Coatings Technology, 2011, roč. 205, č. S2, s. 470-474. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  KONTÁROVÁ, S.; PEŘINA, V.; ČECH, V. Plasma polymer multilayers of organosilicones and their optical properties controlled by RF power. Surface and Coatings Technology, 2011, roč. 205, č. S2, s. 451-454. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  ČECH, V.; JANEČEK, P.; LASOTA, T.; BURŠA, J. A fiber-bundle pull-out test for surface-modified glass fibers in GF/ polyester composite. COMPOSITE INTERFACES, 2011, roč. 18, č. 4, s. 309-322. ISSN: 0927- 6440.
  Detail

  ČECH, V.; PÁLESCH, E.; LASOTA, T. Nanocomposite thin films synthesized by plasma nanotechnology. 2011. s. 1 (1 s.).
  Detail

  HOFEREK, L.; TRIVEDI, R.; KONTÁROVÁ, S.; ČECH, V. Tailor-made plasma- polymerized tetravinylsilane. In ISPC20. 2011. s. 1-4.
  Detail

  PÁLESCH, E.; ČECH, V.; TRIVEDI, R.; HOFEREK, L. EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF PLASMA POLYMER FILMS USING CONVENTIONAL AND CYCLIC NANOINDENTATION TECHNIQUES. Chemické listy. 2011. s. 1 (1 s.). ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  HOFEREK, L.; PÁLESCH, E.; ČECH, V. Plasma- polymerized films based on tetravinylsilane monomer. 2011. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BÁBÍK, A.; ČECH, V. Self- assembled monolayers of vinyltriethoxysilane and vinyltrichlorosilane. 2011. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ČECH, V.; TRIVEDI, R.; ŠKODA, D. Mechanical properties of individual layers in a-SiC: H multilayer film. Plasma Processes and Polymers, 2011, roč. 8, č. 12, s. 1107-1115. ISSN: 1612- 8850.
  Detail

 • 2010

  ČECH, V.; KONTÁROVÁ, S.; TRIVEDI, R.; PEŘINA, V.; ZEMEK, J.; MIKULÍK, P.; CAHA, O. Plasma polymer films of tetravinylsilane modified by UV irradiation. Surface and Coatings Technology, 2010, roč. 205, č. Suppl 1, s. 177-181. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  TRIVEDI, R.; ČECH, V. Mechanical properties of plasma polymer film evaluated by conventional and alternative nanoindentation techniques. Surface and Coatings Technology, 2010, roč. 205, č. Suppl 1, s. 286-289. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  HOFEREK, L.; ČECH, V. Multilayered and Functionally Gradient Thin Films of Plasma Polymers. IS Plasma 2010. 2010. s. 1 (1 s.).
  Detail

  TRIVEDI, R.; KONTÁROVÁ, S.; HOFEREK, L.; ČECH, V. Plasma-polymerized organosilicones of controlled physico- chemical properties. 2010. s. 1 (1 s.).
  Detail

  TRIVEDI, R.; KONTÁROVÁ, S.; ČECH, V. Plasma- enhanced chemical vapor deposition of nanocomposite thin films. PSE 2010. 2010. s. 1 (1 s.).
  Detail

  TRIVEDI, R.; HOFEREK, L.; ČECH, V. Depth profile of mechanical properties for plasma- polymerized tetravinylsilane films evaluated by cyclic nanoindentation. PSE 2010. 2010. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KONTÁROVÁ, S.; ČECH, V. Plasma polymer multilayers of organosilicones and their optical properties controlled by RF power. PSE 2010. 2010. s. 1 (1 s.).
  Detail

  HOFEREK, L.; TRIVEDI, R.; MISTRÍK, J.; ČECH, V. Anisotropic film construction using plasma nanotechnology (atomic polymerization). IC- Plants 2010. 2010. s. 1-2.
  Detail

 • 2009

  MISTRÍK, J.; ČECHALOVÁ, B.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Spectroscopic ellipsometry study of plasma- polymerised vinyltriethoxysilane films. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE- MATERIALS IN ELECTRONICS, 2009, roč. 20, č. 1, s. S451 (S455 s.)ISSN: 0957- 4522.
  Detail

  KONTÁROVÁ, S.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Wettability of plasma- polymerized vinyltriethoxysilane film. Chemical Papers, 2009, roč. 63, č. 4, s. 479-483. ISSN: 0366- 6352.
  Detail

  ČECH, V.; ČECHALOVÁ, B.; TRIVEDI, R.; STUDÝNKA, J. Single layer and multilayered films of plasma polymers analyzed by nanoindentation and spectroscopic ellipsometry. Thin Solid Films, 2009, roč. 517, č. 21, s. 6034-6037. ISSN: 0040- 6090.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R.; JANČÁŘ, J.; ČECH, V. Effect of RF-plasma deposition parameters on the composition and properties of organic layers deposited on glass fibers. Composites Science and Technology, 2009, roč. 69, č. 14, s. 2485-2490. ISSN: 0266-3538.
  Detail | WWW

  TRIVEDI, R.; ČECH, V. Mechanical properties of plasma polymer film evaluated by conventional and alternative nanoindentation techniques. Book of Abstracts, 7th AEPSE 2009, Busan. 2009. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ČECH, V.; KONTÁROVÁ, S.; TRIVEDI, R.; PEŘINA, V.; ZEMEK, J.; MIKULÍK, P.; CAHA, O. Plasma polymer films of tetravinylsilane modified by UV irradiation. Book of Abstracts, 7th AEPSE 2009, Busan. 2009. s. 1 (1 s.).
  Detail

  STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Aging of silicon- based dielectric coatings deposited by plasma polymerization. Book of Abstracts, TACT2009 Int. thin film conference, Taipei. 2009. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ČECH, V.; TRIVEDI, R.; ČECHALOVÁ, B.; STUDÝNKA, J. Nanolayered composites of plasma polymer films. Book of Abstracts, 4th Int. Workshop on Polymer_Metal Nanocomposites, Praha. 2009. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2008

  ČECH, V. PLASMA POLYMER FILMS: FROM NANOSCALE SYNTHESIS TO MACROSCALE FUNCTIONALITY. WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, 2008, roč. 5, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1708- 5284.
  Detail

  ČECH, V.; ZEMEK, J.; PEŘINA, V. Chemistry of plasma- polymerized vinyltriethoxysilane controlled by deposition conditions. Plasma Processes and Polymers, 2008, roč. 5, č. 8, s. 745-752. ISSN: 1612- 8850.
  Detail

  ČECH, V.; STUDÝNKA, J.; ČECHALOVÁ, B.; MISTRÍK, J.; ZEMEK, J. Correlation between mechanical, optical and chemical properties of thin films deposited by PECVD. Surface and Coatings Technology, 2008, roč. 202, č. 22, s. 5572-5575. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  STUDÝNKA, J.; ČECHALOVÁ, B.; ČECH, V. FUNCTIONAL MULTILAYER COATINGS OF TETRAVINYLSILANE. Surface and Coatings Technology, 2008, roč. 202, č. 22, s. 5505-5507. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

 • 2007

  ČECH, V.; STUDÝNKA, J.; CONTE, N.; PEŘINA, V. Physico-chemical properties of plasma- polymerized tetravinylsilane. Surface and Coatings Technology, 2007, roč. 201, č. 10, s. 5512-5517. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  TRIVEDI, R.; ŠKODA, D.; ČECH, V. AFM and nanoindentation analysis of plasma polymer films prepared from tetravinylsilane monomer. In New Perspectives of Plasma Science and Technology (CD medium). 2007. s. 1-2.
  Detail

  ČECH, V. Plasma-polymerized organosilicones as engineered interlayers in glass fiber/ polyester composites. COMPOSITE INTERFACES, 2007, roč. 14, č. 4, s. 321-334. ISSN: 0927- 6440.
  Detail

  ČECH, V.; STUDÝNKA, J.; JANOŠ, F.; PEŘINA, V. Influence of oxygen on the chemical structure of plasma polymer films deposited from a mixture of tetravinylsilane and oxygen gas. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. S1, s. 776-780. ISSN: 1612- 8850.
  Detail

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R. Vakuové a plazmochemické techniky povrchových úprav. Glassrevue. com, 2007, roč. 18, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1802- 8497.
  Detail

  ČECH, V. Deposition and properties of plasma- polymerized tetravinylsilane films. 2007.
  Detail

  ČECH, V. Polymer film analysis by AFM and nanoindentatio. 2007.
  Detail

  ČECH, V.; LICHOVNÍKOVÁ, S.; SOVA, J.; STUDÝNKA, J. Surface free energy of silicon- based plasma polymer films. 2007.
  Detail

  ČECH, V. Engineered interlayers in GF/ polyester composites. 2007.
  Detail

  ČECH, V.; STUDÝNKA, J.; ČECHALOVÁ, B.; MISTRÍK, J.; ZEMEK, J. Correlation between mechanical, optical and chemical properties of thin films deposited by PECVD. 2007.
  Detail

  ČECH, V. Plasmachemical surface modification of glass fibers to enhance shear strength of fiber reinforced composites. In XXIV: Vyztužené plasty / Reinforced Plastics. 2007. s. 48-54. ISBN: 978-80-239-8857- 4.
  Detail

  ČECH, V.; STUDÝNKA, J.; JONES, F. Nanoindentation measurements of plasma polymer films. In 18th International Symposium on Plasma Chemistry. 2007. s. 1-4. ISBN: 978-4-9903773-2- 8.
  Detail

  ČECH, V.; STUDÝNKA, J.; ČECHALOVÁ, B.; JONES, F.; PEŘINA, V.; ZEMEK, J. Physical versus chemical properties of plasma-polymerized a-SiOC: H films. In 18th International Symposium on Plasma Chemistry. 2007. s. 1-4. ISBN: 978-4-9903773-2- 8.
  Detail

  ČECHALOVÁ, B.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Optical constants of plasma- polymerized tetravinylsilane films. In 18th International Symposium on Plasma Chemistry. 2007. s. 1-4. ISBN: 978-4-9903773-2- 8.
  Detail

  TRIVEDI, R.; ČECH, V. Analysis of surface morphology of plasma polymer films using atomic force microscopy. In Juniormat 07. 2007. s. 121-124.
  Detail

  ČECHALOVÁ, B.; MISTRÍK, J.; ČECH, V. The annealing effect of the silicon substrates studied by ellipsometry. In Juniormat 07. 2007. s. 117-120.
  Detail

  ČECH, V.; STUDÝNKA, J.; ČECHALOVÁ, B.; MISTRÍK, J.; ZEMEK, J. Mechanical properties of plasma polymer films. In Lokální mechanické vlastnosti. 2007. s. 1-5.
  Detail

  ČECHALOVÁ, B.; STUDÝNKA, J.; MISTRÍK, J.; ČECH, V. Optical investigations of layered plasma-polymerized TVS/ O2 films. In New Perspectives of Plasma Science and Technology (CD medium). 2007. s. 1-2.
  Detail

  LICHOVNÍKOVÁ, S.; SOVA, J.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Wettability of plasma- polymerized vinyltriethoxysilane and tetravinylsilane films. In New Perspectives of Plasma Science and Technology (CD medium). 2007. s. 1-2.
  Detail

  STUDÝNKA, J.; ČECH, V.; ČECHALOVÁ, B. Post-deposition oxidation of plasma- polymerized tetravinylsilane films. In New Perspectives of Plasma Science and Technology (CD medium). 2007. s. 1-2.
  Detail

  INAGAKI, N.; ČECH, V. Oxygen and water vapor gas barrier poly(ethylene naphthalate) films by deposition of SiOx plasma polymers from mixture of tetramethoxysilane and oxygen. Journal of Applied Polymer Sciences, 2007, roč. 104, č. 2, s. 915-925. ISSN: 0021- 8995.
  Detail

 • 2006

  PŘIKRYL, R.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Burning conditions of nonthermal Ar plasma at continuous and pulsed mode. Czechoslovak Journal of Physics, 2006, roč. 56, č. B, s. 1320-1325. ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  ČECH, V.; INAGAKI, N.; VANĚK, J.; PŘIKRYL, R.; GRYCOVÁ, A.; ZEMEK, J. Plasma- polymerized versus polycondensed thin films of vinyltriethoxysilane. Thin Solid Films, 2006, roč. 502, č. 1, s. 181-187. ISSN: 0040- 6090.
  Detail

  ČECH, V. Povrchové úpravy vláken pro polymerní kompozity. MM Průmyslové spektrum. Technicko- ekonomický dvouměšíčník, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 66-68. ISSN: 1211- 6653.
  Detail

  ČECH, V. Plasma polymer film as a model interlayer for polymer composites. IEEE Transactions on Plasma Science, 2006, roč. 34, č. 4, s. 1148-1155. ISSN: 0093- 3813.
  Detail

  ČECH, V.; VANĚK, J.; DRZAL, L. Deposition of Single Plasma- Polymerized Vinyltriethoxysilane Films and their Layered Structure. Japanese Journal of Applied Physics, 2006, roč. 45, č. 10B, s. 8440-8444. ISSN: 0021- 4922.
  Detail

  ČECH, V. Povrchové úpravy vláken pro polymerní kompozity. 2006, roč. 2006, č. 26, s. 1-3.
  Detail

  ČECH, V.; VANĚK, J.; DRZAL, L. Deposition of Single Plasma- Polymerized Vinyltriethoxysilane Films and their Layered Structure. In Proceedings. 2006. s. 645-646.
  Detail

  ČECH, V. Continuous stiffness measurements of plasma- polymerized vinyltriethoxysilane films. COST P12. Mittelwihr: 2006.
  Detail | WWW

  SMRTKA, O.; ČECH, V. Hydrolytic stability of GF/ UPE composites. GRC. Ventura: 2006.
  Detail | WWW

  ČECHALOVÁ, B.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Characterization of pp- TVS films by spectroscopic ellipsometry. BAM. Berlin: 2006. ISBN: 3000187510.
  Detail | WWW

  ČECH, V. Plazmové polymery. UK. MFF UK Praha: 2006.
  Detail

  ČECH, V. Controlled intephase in GF/ polyester composite. In CD sborník. 2006. s. 1-2.
  Detail

  ČECH, V. Tailored interlayers for multicomponent materials. In sborník. 2006. s. 23-29.
  Detail

  ČECH, V.; STUDÝNKA, J.; JANOŠ, F.; PEŘINA, V. Influence of oxygen on the chemical structure of plasma polymer films deposited from a mixture of tetravinylsilane and oxygen gas. Sborník. European Society of Thin Films. 2006.
  Detail | WWW

 • 2005

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; ZAJÍČKOVÁ, L.; VANĚK, J.; JONES, F.; BEHZADI, S. Mechanical and optical properties of plasma- polymerized vinyltriethoxysilane. Surface and Coatings Technology, 2005, roč. 2005, č. 200, s. 468-471. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  STUDÝNKA, J., ČECH, V., PŘIKRYL, R. Basic diagnostics of glow discharge using tetravinylsilane monomer. In Juniormat 05. Brno: 2005. s. 1-4.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; KŘÍPAL, L.; VANĚK, J. Adhesion of pp- VTES films to glass substrates and their durability in aqueous environments. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2005, roč. 25, č. 5, s. 121-125. ISSN: 0143- 7496.
  Detail

  ČECH, V.; VANĚK, J.; JONES, F.; GORUPPA, A. RF-power-controlled Young's modulus of plasma- polymerized organosilicon films. Journal of Materials Science, 2005, roč. 40, č. 18, s. 5099-5102. ISSN: 0022- 2461.
  Detail

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R. Vakuové a plazmochemické techniky povrchových úprav. MM Průmyslové spektrum, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 24-25. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  ČECH, V. Plazmové polymery na bázi organokřemičitanů. Zpravodaj České Vakuové Společnosti, 2005, roč. 13, č. 2, s. 20-25. ISSN: 1213- 2705.
  Detail

  ZEISBERGEROVÁ, J.; ČECH, V. Toughness of fiber/matrix interface from the single- fiber composite test. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. Symposia, s. 370-373. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  SMRTKA, O.; ČECH, V. Hydrolytic stability of glass fibers- reinforced unsaturated polyester resin. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. Symposia, s. 380-383. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ČECH, V.; VANĚK, J.; STUDÝNKA, J.; PŘIKRYL, R. New perspectives of plasma polymerization. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. Symposia, s. 367-370. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; HEDBAVNY, P.; INAGAKI, N. Novel plasma reactor with bottom rotary electrode for Plasma- enhanced chemical vapor deposition of nanostructured films. Proceedings of 17th symposium on plasma chemistry. Toronto: Centre for Advanced coatings Technology, University of Toronto, 2005. s. 423-424.
  Detail

  ČECH, V., ZEMEK, J., PEŘINA, V., VANĚK, J. Chemical properties of plasma- polymerized vinyltriethoxysilane. 17th International Symposium on Plasma Chemistry - Abstracts. Toronto, Kanada: Conference Management, Toronto, 2005.
  Detail

  ČECH, V., PEŘINA, V., CONTE, N., STUDÝNKA, J. Physico-chemical properties of plasma- polymerized tetravinylsilane. AEPSE 2005 - abstracts. Qingdao, Čína: 2005. s. 395-395.
  Detail

  ČECH, V. Perspectives of a-SiOC: H thin films. Sant Feliu, Španělsko: 2005.
  Detail

  ČECH, V., STUDÝNKA, J., XU, L., DRZAL, L. Physico-chemical properties of plasma- polymerized tetravinylsilane. Sant Feliu, Španělsko, COST workshop: 2005.
  Detail

  ČECH, V. Perspectives in preparation of plasma polymers on a basis of organosilicones. MFF, Karlova univerzita, Praha: 2005.
  Detail

  ČECH, V. Plasma polymer film as model interlayer for polymer composites. MFF, Karlova univerzita, Praha: 2005.
  Detail

  ČECH, V. Plazmové polymery a jejich využití. PřF, Masarykova univerzita v Brně: 2005.
  Detail

  ČECH, V. Plazmové polymery na bázi organokřemičitanů. Letní škola vakuové techniky, Malá Morávka: 2005.
  Detail

  ČECH, V. Perspectives of a-SiOC: H thin films. COST workshop, Sant Feliu, Španělsko: 2005.
  Detail

  PŘIKRYL, R. ČECH, V., HEDBAVNY, P., INAGAKI, N. Novel plasma reactor with bottom rotary electrode for Plasma- enhanced chemical vapor deposition of nanostructured films. In Proceedings of 17th symposium on plasma chemistry. 2005. Toronto, Kanada: Centre for Advanced coatings Technology, University of Toronto, 2005. s. 1 (1 s.).
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; ZAJÍČKOVÁ, L.; VANĚK, J.; BEHZADI, S.; JONES, F. Mechanical and optical properties of plasma-polymerized vinyltriethoxysilane. In Proceedings of Ninth International Conference on Plasma surface engineering. 2004. Germany: Elsevier, 2005. s. 468-471.
  Detail

  ZEISBERGEROVÁ, J., ČECH, V. Charakterizace houževnatosti mezifáze v kompozitním systému: In Proc. 22nd Reinforced Plastics. Karlovy Vary: Dům techniky Plzeň, 2005. s. 191-198. ISBN: 1214- 6412.
  Detail

  ČECH, V., ZEMEK, J., PEŘINA, V., VANĚK, J. Chemical properties of plasma- polymerized vinyltriethoxysilane. In Proc. 17th International Symposium on Plasma Chemistry. Toronto, Kanada: Conference Management, Toronto, 2005. s. 1-5.
  Detail

  ČECH, V., VANĚK, J., DRZAL, L., XU, L. Plasma polymer films at nanoscale view. In Seeing at the Nanoscale III. Santa Barbara, USA: Veeco, 2005. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ČECH, V., PŘIKRYL, R., STUDÝNKA, J., VANĚK, J. Plasma polymer films prepared in RF inductive coupling system. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 09, s. 446-447. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2004

  Vaněk, J., Přikryl, R., Čech, V., Benešová, L., Peřina, V. Basic characteristics of the a-SiOC: H thin films prepared by PE CVD. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, roč. C, č. 54, s. 937 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  Vaněk, J., Přikryl, R., Čech, V., Zemek, J., Peřina, V. Basic characteristics of the a-SiOC: H thin films prepared by PE CVD. Book of Abstracts - 21th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2004. s. 132 ( s.)ISBN: 80-01-03015- 6.
  Detail

  ČECH, V. Plasma-polymerized thin films and their physico- chemical properties. Shizuoka University, Japonsko: 2004.
  Detail

  ČECH, V. Polymer composite and controlled interphase. Workshop, Tomogeawa Co. Japonsko: 2004.
  Detail

  ČECH, V. PE CVD as a tool for construction of functional nanostructures. Kinki University, Hiroshima, Japonsko: 2004.
  Detail

  Burešová, A., Bálková, R., Čech, V. Effect of fiber surface modifications on glass fiber/ polyester interphase properties. In Proc. Reinforced Plastics 2004. Maďarsko: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  Přikryl, R., Čech, V., Hedbavny, P. Capacitive coupling plasma system for thin film deposition. In 1st Workshop "Structuring of Polymers". Itálie: 2004. s. 96-97.
  Detail

  Čech, V., Přikryl, R., Vaněk, J. Plasma polymer films prepared in RF inductive coupling system. In Proc. 3rd Joint Workgroup Meeting. Itálie: 2004. s. 65 ( s.)
  Detail

  Čech, V., Inagaki, N., Vaněk, J., Přikryl, R., Peřina, V., Zemek, J. Plasma- polymerized versus polycondensed thin films of vinyltriethoxysilane. In Proc. 5th Int. Conf. on Coatings on Glass. Německo: 2004. s. 521 ( s.)
  Detail

  Čech, V., Vaněk, J., Zajíčková, L., Zemek, J., Přikryl, R. Variety of functional interlayers utilizable for polymer composites. In Proc. 11th Int. Conf. on Composites/NanoEngineering. USA: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  Čech, V., Přikryl, R., Vaněk, J., Bálková, R., Jones, F., Inagaki, N. Plasma polymer film as model interlayer for polymer composites. In Proc. NANO ' 04. Brno, CZ: 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2793- 0.
  Detail

  Přikryl, R., Čech, V., Hedbavny, P. Capacitive coupling plasma system for thin film deposition. In Plasma Polymers and Related Materials. Turecko: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  Bálková, R., Čech, V., Přikryl, R., Vaněk, J. Short-beam strength of GF/ polyester composites and their durability to aqueous environments. In Proc. Reinforced Plastics 2004. Maďarsko: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Monitoring of Plasma Deposition of Silane and Siloxane Based Thin Films. Acta Physica Slovaca, 2003, roč. 53, č. 5, s. 401 ( s.)ISSN: 0323- 0465.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., ČECH, V., KŘÍPAL, L. Mechanické vlastnosti vláknových polymerních kompozitů. Zprávy FRVŠ. Brno, ČR: MŠMT, 2003.
  Detail

  VANĚK, J., ČECH, V., KROUTIL, O., BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R. Kontinuální povrchové úpravy skleněných vláken v RF plazmatu. Zprávy FRVŠ. Brno, ČR: MŠMT, 2003.
  Detail

  ČECH, V. Polycondensed and plasma-polymerized films used as interlayers for glass fiber/ polyester composites. Shizuoka University, Japonsko: 2003.
  Detail

  ČECH, V. Functional nanostructures for composite interphase. Hamamatsu Business Centre, Japonsko: 2003.
  Detail

  ČECH, V. Pp- VTES film as a model material for composite interlayer. University of Oxford, Velké Británie: 2003.
  Detail

  DANIEL, P., BUREŠOVÁ, A., ČECH, V. Základní charakteristiky vláken. In Reinforced Plastic. Karlovy Vary, ČR: Dům techniky PLzeň, s.r. o, 2003. s. 246 ( s.)
  Detail

  MÍČKOVÁ, H., BÁLKOVÁ, R., ČECH, V. Mechanické vlastnosti skleněných vláken. In Reinforced Plastic. Karlovy Vary, ČR: Dům techniky PLzeň, s.r. o, 2003. s. 251 ( s.)
  Detail

  KŘÍPAL, L.; PŘIKRYL, R.; INAGAKI, N.; ČECH, V. Adheze tenkých organokřemičitých vrstev na skleněných substrátech. In Reinforced Plastic. Karlovy Vary, ČR: Dům techniky PLzeň, s.r. o, 2003. s. 256 ( s.)
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R., INAGAKI, N., ČECH, V. Vliv povrchových úprav skleněných vláken na pevnost kompozitní mezifáze ve smyku. In Reinforced Plastic. Karlovy Vary, ČR: Dům techniky PLzeň, s.r. o, 2003. s. 261 ( s.)
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., SMRTKA, O., BUREŠOVÁ, A., ČECH, V., PODEŠVA, P. Stálost kompozitů vyztužených skleněnými vlákny ve vodném prostředí. In Reinforced Plastic. Karlovy Vary, ČR: Dům techniky PLzeň, s.r. o, 2003. s. 266 ( s.)
  Detail

  ČECH, V.; GORUPPA, A.; VANĚK, J.; JONES, F. Mechanical properties of pulsed- plasma polymerized vinyltriethoxysilane. In 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Bari: Department of chemistry, University of Bari, 2003. s. 461 ( s.)
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; KŘÍPAL, L.; VANĚK, J. Plasma polymer adhesion and interfacial hydrolitical stability. In 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Bari: Department of chemistry, University of Bari, 2003. s. 460 ( s.)
  Detail

  ČECH, V.; VANĚK, J. Low- elastic modulus plasma polymer film. In International Conference NANO'03 - Abstract booklet. Brno, ČR: FSI VUT v Brně, 2003. s. 34 ( s.)
  Detail

  ČECH, V.; JONES, F.; BÁLKOVÁ, R.; GORUPPA, A.; VANĚK, J.; PŘIKRYL, R. Functional nanostructures for composite interphases. In Functional nanostructures for composite interphases. Maďarsko: Maďarsko, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Observation of Plasma Deposition of Thin Silane and Siloxane Based Films. In Proceedings of 14th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Slovenská akadémia ved, 2003. s. 222 ( s.)ISBN: 80-8040-195- 0.
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Observation of Plasma Deposition of Thin Silane and Siloxane Based Films. In Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics V. Bari: Universita Bari, 2003. s. 214 ( s.)
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Observation of Low Pressure Plasma Deposition of Thin Silane and Siloxane Based Films. In Proceedings of ISPC XVI. Taormina: IUPAC, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic monitoring of low pressure plasma deposition of Silane and Siloxane based thin films. In Proceedings of the 12th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2003. Praha: MATFYZPRESS, 2003. s. 441 ( s.)ISBN: 80-86732-18- 5.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; BÁLKOVÁ, R.; VANĚK, J. Functional interlayers in multiphase materials. Surface and Coatings Technology, 2003, roč. 173- 174, č. 173- 174, s. 858-863. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R.; ZEMEK, J.; ČECH, V.; VANĚK, J.; PŘIKRYL, R. XPS study of siloxane plasma polymer films. Surface and Coatings Technology. 2003. s. 1159 ( s.)ISSN: 0257-8972.
  Detail

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R.; BÁLKOVÁ, R.; VANĚK, J.; GRYCOVÁ, A. The influence of surface modifications of glass on glass fiber/ polyester interphase properties. Journal of Adhesion Science and Technology, 2003, roč. 10, č. 17, s. 1299 ( s.)ISSN: 0169- 4243.
  Detail

 • 2002

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., VANĚK, J., STUDÝNKA, J., ČECH, V. Surface processing of continuously moving fiber bundle using new helical coupled plasma system. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 52, č. 6, s. 816-824. ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R.; BUREŠOVÁ, A.; PŘIKRYL, R.; VANĚK, J.; SMRTKA, O.; ČECH, V. Adhesion Measurement By Microbond Technique. Chemické listy, 2002, roč. 2003, č. 96, s. 250 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R.; PŘIKRYL, R.; BUREŠOVÁ, A.; VANĚK, J.; ČECH, V. Plasma polymerized film of vinyltriethoxysilane as adhesion interlayer between glass fiber and polyester resin. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 52, č. 6, s. 807 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  BUREŠOVÁ, A.; ČECH, V.; BÁLKOVÁ, R.; PŘIKRYL, R.; VANĚK, J. Influence of Fiber Surface Treatment on Interfacial Adhesion in Glass Fiber/ Polyester system. Chemické listy, 2002, roč. 2002, č. 96, s. 550 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VANĚK, J.; BUREŠOVÁ, A.; PŘIKRYL, R.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Thin films of organosilicon monomers prepared by plasma polymerization and wet chemical process. Chemické listy, 2002, roč. 2002, č. 96, s. 225 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., KŘÍPAL, L., ČECH, V. SCRATCH- TESTER FOR ADHESION TESTING OF POLYSILOXANE FILMS. Chemické listy, 2002, roč. 96, s. 824 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; SALYK, O.; VANĚK, J.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. RF Plasma System for Continuous Surface Treatment and Modification of Fiber Bundles. Chemické listy, 2002, roč. 2002, č. 96, s. 250 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., KŘÍPAL, L., ČECH, V. New Scratch Tester Developed for Plasma Polymer Characterization. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 2002, č. 52 D (2002), s. 824 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R., ČECH, V., BUREŠOVÁ, A., VANĚK, J. The Shear Properties of Plasma Treated and Modified Glass Fibers/ Polyester Composites. In Fracture of Polymers, Composites and Adhesives. Oxford, UK: Elsevier, 2002. s. P24 ( s.)
  Detail

  VANĚK, J.; BÁLKOVÁ, R.; ČECH, V.; BUREŠOVÁ, A.; PŘIKRYL, R. RF-Plasma technology for thin films preparation from VTEO-monomer. In Week of doctoral students 2002. Praha: MATFYZPRESS, 2002. s. 583 ( s.)ISBN: 80-85863-88- X.
  Detail

  BUREŠOVÁ, A., VANĚK, J., ČECH, V., PŘIKRYL, R. COMPARISON OF ADHESIVE ORGANOSILICON FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNOLOGIES. In IV. Seminář Pokroky v anorganické chemii. MU Brno: Vydavatelství MU,Brno- Kraví Hora, 2002. s. 29 ( s.)ISBN: 80-210-2951- X.
  Detail

 • 2001

  ČECH, V. Determination of Density of Localized States in a-Si: H from the Time Relaxation of SCL Conductivity. physica status solidi, 2001, roč. 187, č. 2, s. 487 ( s.)ISSN: 0031- 8965.
  Detail

  ČECH, V. Analysis of Annealed Thin Polymer Films Prepared from Dichloro(methyl) phenylsilane by Plasma Polymerization. Journal of Applied Polymer Sciences, 2001, roč. 82, č. 9, s. 2106 ( s.)ISSN: 0021- 8995.
  Detail

  ČECH, V., PŘIKRYL, R. Měření adheze tenkých polymerních vrstev. Projekty FRVŠ. Brno: MŠMT ČR, 2001.
  Detail

  ČECH, V., KÁBELOVÁ, B. Je mezifáze nejdůležitější součástí kompozitních materiálů?. In Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSH Brno, 2001. s. 80 ( s.)
  Detail

  ČECH, V., PŘIKRYL, R., BÁLKOVÁ, R., BUREŠOVÁ, A., VANĚK, J. Plasma Surface Treatment and Modification of Glass Fibres. In Interfacial Phenomena in Composite Materials 2001. Bordeaux, France: ICMCB- CNRS UPR 9048, 2001. s. 118 ( s.)
  Detail

  ČECH, V. Plasma Surface Treatment and Modification of Fibres for Fibre- Reinforced Polymer Composites. In 15th Int. Symposium on Plasma Chemistry. Orleans, France: GREMI, CNRS/ University of Orleans, 2001. s. 2341 ( s.)
  Detail

  ČECH, V. Contemporary Course in Composite Interphases. In XXI. Vyztužené plasty. Plzeň: Dům techniky Plzeň, 2001. s. 103 ( s.)
  Detail

 • 2000

  ČECH, V. Modeling of the I-V Characteristics in Amorphous Silicon n+-i-n+ Devices. Japanese Journal of Applied Physics, 2000, roč. 88, č. 9, s. 5374 ( s.)ISSN: 0021- 4922.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., BÁLKOVÁ, R., ČECH, V. Thin Plasma Polymer Films of Hexamethyldisiloxane. In Physics of Plasma and Ionized Media. Praha: MATFYZPRESS, 2000. s. 318 ( s.)ISBN: 80-85863-59- 6.
  Detail

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R.; SALYK, O. Thin Plasma Polymer Films Of Hexamethyldisiloxane. In Proceedings of WDS 2000. Praha: UK Praha, 2000. s. 318 ( s.)ISBN: 80-85863-59- 6.
  Detail

 • 1999

  Přikryl, R., Kadlec, J., Kábelová, B., Kuřitka, I., Čech, V. Thin- Film Plasma Polymers and Their Mechanical Properties. In Brno: 1999. s. 164-165. ISBN: 80-214-1371- 9.
  Detail

  Přikryl, R., Kadlec, J., Kábelová, B., Kuřitka, I., Čech, V. Polymery pripravene v nizkoteplotnim plazmatu. In Brno: 1999. s. 374-375.
  Detail

  ČECH, V., HORVÁTH, P., JANČÁŘ, J., SCHAUER, F., NEŠPŮREK, S. Plasma polymerized DCMPS as adhesive film characterization and propertis. 1999, s. 165 ( s.)
  Detail

  ČECH, V., HORVÁTH, P., JANČÁŘ, J., SCHAUER, F., NEŠPŮREK, S. Characterization of poly(methylphenylsilane) prepared by plasma polymerization. In POLYCHAR - Inter. Conf. Polymer Characterization. USA: 1999.
  Detail

 • 1998

  ČECH, V., SCHAUER, F. Time relaxation of space-charge-limited conductivity in a-Si: H. 1998, s. 185 ( s.)
  Detail

  ČECH, V., SCHAUER, F., HORVÁTH, P., JANČÁŘ, J. Characterization of Poly(Methylphenylsilane) Prepared by Plasma Polymerization. In Maclomolecular Symposia. Weinheim, Germany: WILEY- VCH Verlag GmbH, 1998. s. 321-330. ISBN: 3-527-29908- 4.
  Detail

 • 1996

  SCHAUER, F., ČECH, V. Methods of electron structure spectroscopy in molecular organic solids based on space- charge conductivity. 1996, s. 206 ( s.)
  Detail

 • 1995

  ČECH, V., SCHAUER, F. Space-charge-limited currents for a_Si:H characterization and devices- model reality. In Proc.8th Int. School on Condensed Matter Physics: Electronic, Optoelectronic and Magnetic Thin Films. New York: 1995. s. 620 ( s.)
  Detail

 • 1993

  ČECH, V., SCHAUER, F. Modelling of real structurs with amorphous silicon for TM- SCLC. In Conference Thin Films. Liptovský Mikuláš: 1993. s. 31 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.