Detail projektu

Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2028

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- plně financující (2023-02-16 - 2028-12-31)

O projektu

Hlavním cílem je vytvoření synergetického systému mezioborové spolupráce mezi výzkumem a komerčními firmami pro vytváření podmínek pro realizaci inteligentních struktur součástek, senzorů, modulů a systémů a konektivitou se sníženými náklady výroby, vysokou spolehlivostí pro snižování závislost na dovozu a zároveň k uplatnění v konkurenci na globálních trzích k naplňování trendu Průmysl 4.0, Medicína 4.0.

Popis anglicky
The main goal is to create a synergetic system of interdisciplinary cooperation between research and commercial companies to create conditions for the implementation of intelligent structures of components, sensors, modules and systems and connectivity with reduced production costs, high reliability to reduce import dependence and at the same time to compete in global markets. to fulfill the trend Industry 4.0, Medicine 4.0.

Označení

TN02000067

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Kybernetika a robotika
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
Středoevropský technologický institut VUT
- odpovědné pracoviště (15.03.2022 - 17.03.2022)
Ústav biomedicínského inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
Ústav elektrotechnologie
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
Ústav fyzikální a spotřební chemie
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)

Výsledky

MOŽNÝ, R.; MAŠEK, P.; MOLTCHANOV, D.; ŠTŮSEK, M.; MLÝNEK, P.; KOUCHERYAVY, Y.; HOŠEK, J. Characterizing Optimal LPWAN Access Delay in Massive Multi-RAT Smart Grid Deployments. Internet of Things, 2024, vol. 1, no. 1, p. 1-43. ISSN: 2542-6605.
Detail