Detail projektu

Inovace výuky v předmětech zaměřených na využití informačních technologií v medicíně na FEKT VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - nezadáno)

O projektu

Inovace výuky v předmětech zaměřených na využití informačních technologií v medicíně na FEKT VUT v Brně

Označení

2597/G1 - Sekora Jiří

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)