Detail projektu

Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Navrhovaný projekt je koncipován jako výrazně mezioborový s přesahem do řady oblastí - zpracování signálů/obrazů, bioinformatiky, lékařských a biologických vědy. Sdružuje tedy několik témat, která jsou poměrně odlišná, avšak jejich základem je využívání inženýrských přístupů pro řešení celé řady vědeckých problémů (specifických či obecných).

Označení

FEKT-S-23-8196

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bartoň Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Bhogal Inderjeet, Mgr. - spoluřešitel
Čejková Darina, Mgr. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Čmiel Vratislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ezati Masoumeh - spoluřešitel
Filipenská Marina, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hamza Ali - spoluřešitel
Hanák Petr, Ing. - spoluřešitel
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hashemi Amir - spoluřešitel
Hejč Jakub, Ing. - spoluřešitel
Hrbotický Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Chmelík Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jakubíček Roman, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jakubíčková Markéta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jiřík Radovan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jugas Robin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Králík Martin, Ing. - spoluřešitel
Labounková Ivana, Ing. - spoluřešitel
Mézl Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mívalt Filip, Ing., M.Sc. - spoluřešitel
Musilová Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Němcová Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nemčeková Petra, Ing. - spoluřešitel
Nohel Michal, Ing. et Ing. - spoluřešitel
Novotná Eliška, Ing. - spoluřešitel
Novotná Petra, Ing. - spoluřešitel
Odstrčilík Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Orságová Eva, Ing. - spoluřešitel
Pankaj Vaishali, M.Tech. - spoluřešitel
Paul Rima, Dr. - spoluřešitel
Provazník Valentine, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Roy Sudeep, Ph.D. - spoluřešitel
Ředina Richard, MUDr.Ing. - spoluřešitel
Sedlář Karel, doc. Mgr. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Schwarzerová Jana, Ing. et Ing., MSc - spoluřešitel
Smíšek Radovan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smital Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šabatová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Vítek Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vítková Helena, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vitouš Jiří, Ing. - spoluřešitel
Zumberg Inna, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

HRBOTICKÝ, L.; HANÁK, P.; KOLÁŘOVÁ, J.; KORVAS, P. Optimalizace cyklistického posedu. Medica Sportiva Bohemica &Slovaca, 2022, roč. 31, č. 2, s. 42-48. ISSN: 1210-5481.
Detail

WENNMANN, M.; BAUER, F.; KLEIN, A.; CHMELÍK, J.; GRÖZINGER, M.; ROTKOPF, L.; NEHER, P.; GNIRS, R.; KURZ, F.; NONNENMACHER, T.; SAUER, S.; WEINHOLD, N.; GOLDSCHMIDT, H.; KLEESIEK, J.; BONEKAMP, D.; WEBER, T.; DELORME, S.; MAIER-HEIN, K.; SCHLEMMER, H.; GOTZ, M. In Vivo Repeatability and Multi-Scanner Reproducibility of MRI Radiomics Features in Patients with Monoclonal Plasma Cell Disorders: A Prospective Bi-Institutional Study. INVESTIGATIVE RADIOLOGY, 2023, vol. 58, no. 4, p. 253-264. ISSN: 0020-9996.
Detail

KOUBLOVÁ, V.; SEDLÁŘ, K.; SEDLÁČEK, I.; MUSILOVÁ, J.; STAŇKOVÁ, E.; KRÁLOVÁ, S.; KOUDELKOVÁ, S.; KRSEK, D.; ŠVEC, P. Corynebacterium mendelii sp. nov., a novel bacterium isolated from Adélie penguin oral cavity. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2024, vol. 74, no. 1, ISSN: 1466-5026.
Detail

WENNMANN, M.; NEHER, P.; STANZCYK, N.; KIM-CELINE, K.; KACHELE, J.; WERU, V.; HIELSCHER, T.; GRÖZINGER, M.; CHMELÍK, J.; ZHANG, K.; BAUER, F.; NONNENMACHER, T.; DEBIC, M.; SAUER, S.; ROTKOPF, L.; JAUCH, A.; SCHLAMP, K.; MAI, E.; WEINHOLD, N.; AFAT, S.; HORGER, M.; GOLDSCHMIDT, H.; SCHLEMMER, H.; WEBER, T.; DELORME, S.; KURZ, F.; MAIER-HEIN, K. Deep Learning for Automatic Bone Marrow Apparent Diffusion Coefficient Measurements From Whole-Body Magnetic Resonance Imaging in Patients With Multiple Myeloma: A Retrospective Multicenter Study. INVESTIGATIVE RADIOLOGY, 2023, vol. 58, no. 4, p. 273-282. ISSN: 0020-9996.
Detail

STANGLER, L.; NICOLAI, E.; MÍVALT, F.; CHANG, S.; KIM, I.; KOUZANI, A.; BENNET, K.; BERK, M.; UTHAMARAJ, S.; BURNS, T.; WORRELL, G.; HOWE, C.;. Development of an integrated microperfusion-EEG electrode for unbiased multimodal sampling of brain interstitial fluid and concurrent neural activity. Journal of Neural Engineering, 2023, vol. 20, no. 1, p. 1-24. ISSN: 1741-2552.
Detail

DUFKOVÁ, K.; BEZDÍČEK, M.; NYKRÝNOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, I.; KUBÁČKOVÁ, P.; HANSLIKOVA, J.; FEJKOVÁ, K.; MAYER, J.; LENGEROVÁ, M. Rapid Identification of Pseudomonas aeruginosa International High-Risk Clones Based on High-Resolution Melting Analysis. Microbiology spectrum, 2023, vol. 11, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2165-0497.
Detail

SIEMASZKO, J.; MARZEC-PRZYSZLAK, A.; BOGUNIA-KUBIK, K. Activating NKG2C Receptor: Functional Characteristics and Current Strategies in Clinical Applications. ARCHIVUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS, 2023, vol. 71, no. 1, p. 1-18. ISSN: 0004-069X.
Detail

ČURILA, K.; JURÁK, P.; PRINZEN, F.; JASTRZEBSKI, M.; WALDAUF, P.; HALÁMEK, J.; TÓTHOVÁ, M.; ZNOJILOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; KACH, J.; POVIŠER, L.; LINKOVÁ, H.; PLEŠINGER, F.; MOSKAL, P.; VIŠČOR, I.; VONDRA, V.; LEINVEBER, P.; OSMANČÍK, P. Bipolar anodal septal pacing with direct LBB capture preserves physiological ventricular activation better than unipolar left bundle branch pacing. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2023, vol. 10, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2297-055X.
Detail

ŠVEC, P.; BUSSE, H.; SEDLÁŘ, K.; MUSILOVÁ, J.; KRÁLOVÁ, S.; STAŇKOVÁ, E.; ŠEDO, O.; KRSEK, D.; KOUBLOVÁ, V.; KRIŠTOFOVÁ, L.; SEDLÁČEK, I. Corynebacterium antarcticum sp. nov., Corynebacterium marambiense sp. nov., Corynebacterium meridianum sp. nov., and Corynebacterium pygosceleis sp. nov., isolated from Adelie penguins (Pygoscelis adeliae). SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY, 2023, vol. 46, no. 1, ISSN: 0723-2020.
Detail

HRBOTICKÝ, L. Accuracy of cycling power meters. 2023. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

NEJEDLY, P.; KREMEN, V.; LEPKOVA, K.; MIVALT, F.; SLADKY, V.; PRIDALOVA, T.; PLESINGER, F.; JURAK, P.; PAIL, M.; BRAZDIL, M.; KLIMES, P.; WORRELL, G. Utilization of temporal autoencoder for semi-supervised intracranial EEG clustering and classification. Scientific Reports, 2023, vol. 13, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2045-2322.
Detail

WENNMANN, M.; MING, W.; BAUER, F.; CHMELIK, J.; KLEIN, A.; UHLENBROCK, C.; GROZINGER, M.; KIM-CELINE, K.; NONNENMACHER, T.; DEBIC, M.; HIELSCHER, T.; THIERJUNG, H.; ROTKOPF, L.; STANZCYK, N.; SAUER, S.; JAUCH, A.; GOTZ, M.; KURZ, F.; SCHLAMP, K.; HORGER, M.; AFAT, S.; BESEMER, B.; HOFFMANN, M.; HOFFEND, J.; KRAEMER, D.; GRAEVEN, U.; RINGELSTEIN, A.; BONEKAMP, D.; KLEESIEK, J.; FLOCA, R.; HILLENGASS, J.; MAI, E.; WEINHOLD, N.; WEBER, T.; GOLDSCHMIDT, H.; SCHLEMMER, H.; MAIER-HEIN, K.; DELORME, S.; NEHER, P. Prediction of Bone Marrow Biopsy Results From MRI in Multiple Myeloma Patients Using Deep Learning and Radiomics. INVESTIGATIVE RADIOLOGY, 2023, vol. 58, no. 10, p. 754-765. ISSN: 0020-9996.
Detail

PAUL, R.; CHATTERJEE, D.; DAS GHOSH, L.; PRATAP SINGH, M.; AGARWAL, M.; GHOSH, D.; RADHAKRISHNA, M.; SEKHAR TIWARY, C.; PROVAZNÍK, V.; CHATTOPADHYAY, K. Synthesis, characterization and In-vitro studies of CNT/Gd 2 O 3 hybrid structure. Carbon Trends, 2023, vol. 11, no. 1, p. 1-10. ISSN: 2667-0569.
Detail

BEZDÍČEK, M.; HANSLIKOVA, J.; NYKRÝNOVÁ, M.; DUFKOVÁ, K.; KOCMANOVÁ, I.; KUBÁČKOVÁ, P.; MAYER, J.; LENGEROVÁ, M. New Multilocus Sequence Typing Scheme for Enterococcus faecium Based on Whole Genome Sequencing Data. Microbiology spectrum, 2023, vol. 11, no. 4, p. 1-9. ISSN: 2165-0497.
Detail

WEISZMANN, J.; WALTHER, D.; CLAUW, P.; BACK, G.; GUNIS, J.; REICHARDT, I.; KOEMEDA, S.; JEZ, J.; NORDBORG, M.; PIERDIES, I.; SCHWARZEROVÁ, J.; NÄGELE, T.; WECKWERTH, W. Metabolome plasticity in 241 Arabidopsis thaliana accessions reveals evolutionary cold adaptation processes. PLANT PHYSIOLOGY, 2023, vol. 192, no. 2, p. 980-1000. ISSN: 0032-0889.
Detail

NOVÁKOVÁ, D.; KOUBLOVÁ, V.; SEDLÁŘ, K.; STAŇKOVÁ, E.; KRÁLOVÁ, S.; ŠVEC, P.; NEUMANN-SCHAAL, M.; WOLF, J.; KOUDELKOVÁ, S.; BARTÁK, M.; SEDLÁČEK, I. Pseudomonas petrae sp. nov. isolated from regolith samples in Antarctica. SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY, 2023, vol. 46, no. 4, p. 1-9. ISSN: 0723-2020.
Detail

MAJERCIK, J.; SPACEK, M. CELL AND SUB-CELLULAR SEGMENTATION IN QUANTITATIVE PHASE IMAGING USING U-NET. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 9-12. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

NEMČEK, J. OBJECT DETECTION NETWORKS FOR LOCALIZATION AND CLASSIFICATION OF INTRACRANIAL HEMORRHAGES. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 116-120. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

NOHEL, M.; KOLÁŘ, R. Segmentation of optic disc and cup in retinal images using of deep learning approaches. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023. 1st edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 265-269. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

MIVALT, F.; SLADKY, V.; WORRELL, S.; GREGG, N.M.; BALZEKAS, I.; KIM, I.; CHANG, S.Y.; MONTONYE, D.R.; DUQUE-LOPEZ, A.; KRAKOROVA, M.; PRIDALOVA, T.; LEPKOVA, K.; BRINKMANN, B.H.; MILLER, K.J.; VAN GOMPEL, J.J.; DENISON, T.; KAUFMANN, T.J.; MESSINA, S.A.; St LOUIS, E.K.; KREMEN, V.; WORRELL, G.A. Automated sleep classification with chronic neural implants in freely behaving canines. J NEURAL ENG, 2023, vol. 20, no. 4, p. 1-10. ISSN: 1741-2560.
Detail

Vaishali Pankaj, Inderjeet Bhogal, Sudeep Roy. “In silico approaches to find potential HDAC8 antagonist in treatment of breast cancer”. 20th IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology. Eindhoven, Netherlands: 2023. p. 1-2.
Detail

BHOGAL, I.; PANKAJ, V.; ROY, S. The role of cholesterol lowering drugs in modulating virulence in Staphylococcus aureus. Eindhoven, The Netherlands: 20th IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology, 2023. p. 1-2.
Detail

CHATTERJEE, S.; MAHMOOD, S.; HILLES, R.; THOMAS, S.; ROY, S.; PROVAZNÍK, V.; ROMERO, E.; GHOSAL, K. Cationic starch: A functionalized polysaccharide based polymer for advancement of drug delivery and health care system - A review. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2023, vol. 248, no. SEP 1 2023, p. 1-21. ISSN: 0141-8130.
Detail

JANEČKOVÁ, K.; ROOS, C.; FEDROVÁ, P.; TOM, N.; ČEJKOVÁ, D.; LUEERT, S.; KEYYU, J.; CHUMA, I.; KNAUF, S.; ŠMAJS, D. The genomes of the yaws bacterium, Treponema pallidum subsp. pertenue, of nonhuman primate and human origin are not genomically distinct. PLOS NEGLECT TROP D, 2023, vol. 17, no. 9, ISSN: 1935-2735.
Detail

SCHWARZEROVÁ, J.; WECKWERTH, W. A Comprehensive Tool for State-of-the-Art Pre-processing Analysis in Metabolomics included in updated App: COVAIN v2.0.0. Book of Abstracts from the Eleventh Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectrometry. first. Czech Society for Mass Spectrometry, 2023. p. 38-38. ISBN: 978-80-907478-2-1.
Detail

SCHWARZEROVÁ, J.; RETZER, K.; WECKWERTH, W. In-silico modelling of signalling pathways for dual functional of SnRK1 and SnRK2. Auxins and Cytokinins in Plant Development 2023 ... and cross-talk with other phytohormones in interactions with the changing environment. 2023. p. 116-116.
Detail

SCHWARZEROVÁ, J.; OLEŠOVÁ, D.; KVASNIČKA, A.; FRIEDECKÝ, D.; VARGA, M.; PROVAZNÍK, V.; WECKWERTH, W. Systematic comparison of advanced network analysis and visualization of lipidomics data. In Bioinformatics and Biomedical Engineering. 1. Springer Cham, 2023. p. 391-402. ISBN: 978-3-031-34953-9.
Detail

KADUCHOVÁ, K.; ČMIEL, V.; KOLÁČKOVÁ, V.; PEČINKA, A. EasyClick: an improved system for confocal microscopy of live roots with a user-optimized sample holder. PLANTA, 2023, vol. 258, no. 6, p. 255-263. ISSN: 0032-0935.
Detail

NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; BĚHUNČÍKOVÁ, V.; FILIPENSKÁ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; KOZUMPLÍK, J.; KRÁLÍK, M.; MÉZL, M.; NOVÁKOVÁ, Z.; SVAČINOVÁ, J.; ŠACLOVÁ, L.; ŠÍMA, J.; VARGOVÁ, E.; VÍTEK, M. Strážci zdraví - chytrá zařízení pro monitorování a prevenci (nejen) kardiovaskulárních chorob. 2023.
Detail

VARGOVÁ, E.; NĚMCOVÁ, A. Neinvazivní stanovení glykémie z fotopletysmografických signálů nasnímaných pomocí chytrých zařízení. Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023. s. 61-65. ISBN: 978-80-214-6173-4.
Detail

ROY, S.; ROY, S.; MAHATA, B.; PRAMANIK, J.; HENNRICH, M.; GAVIN, A.; TEICHMANN, S. CLICK-chemoproteomics and molecular dynamics simulation reveals pregnenolone targets and their binding conformations in Th2 cells. Frontiers in Immunology, 2023, vol. 14, no. 1, p. 1-17. ISSN: 1664-3224.
Detail

KADLUBCOVÁ, A.; SEKORA, J. Bezkontaktní monitorování pohybu osob. Olomouc: AGEL, 2023.
Detail

BHOGAL, I.; PANKAJ, V.; ROY, S.; PROVAZNÍK, V. In silico investigation of cholesterol-lowering drugs to find potential inhibitors of dehydrosqualene synthase in Staphylococcus aureus. 3 Biotech, 2024, vol. 14, no. 2, ISSN: 2190-5738.
Detail

KNAUF, S.; HISGEN, L.; AGREN, E.; BARLOW, A.; FAEHNDRICH, M.; VOIGT, U.; FISCHER, L.; GRILLOVÁ, L.; HALLMAIER-WACKER, L.; KIK, M.; KLINK, J.; KŘENOVÁ, J.; LAVAZZA, A.; LUEERT, S.; NOVÁKOVÁ, M.; ČEJKOVÁ, D.; PACIONI, C.; TROGU, T.; ŠMAJS, D.; ROOS, C. High prevalence and genetic diversity of Treponema paraluisleporidarum isolates in European lagomorphs. Microbiology spectrum, 2023, vol. 12, no. 1, ISSN: 2165-0497.
Detail

MASÁROVÁ, L.; PANOVSKÝ, R.; PEŠL, M.; LUZ MOJICA-PISCIOTTI, M.; HOLEČEK, T.; KINCL, V.; MÁCHAL, J.; OPATŘIL, L.; FEITOVÁ, V.; JUŘÍKOVÁ, L. Myocardial native T1 mapping and extracellular volume quantification in asymptomatic female carriers of Duchenne muscular dystrophy gene mutations. Orphanet Journal of Rare Diseases, 2023, vol. 18, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1750-1172.
Detail

NEMČEKOVÁ, P.; ŠKRVÁŇ, A.; MARQUERING, H.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R. ANALYSIS OF RELATIONSHIPS BETWEEN HETEROGENUOUS RADIOMIC FEATURES OF THROMBUS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE. Lékař a technika, 2023, vol. 53, no. 2, p. 37-41. ISSN: 0301-5491.
Detail

VÝVODA, J.; JAKUBÍČEK, R. Comparison of full-size and patches-based learning approaches for aneurysm segmentation in TOF-MRI data. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electronic Engineering and Communication, 2022. p. 247-250. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

Mivalt, F.; Kremen, V.; Sladky, V.; Cui, J.; Gregg, N.; Balzekas, I.; Marks, V.; St Louis, E.; Croarkin, E.; Lundstrom, B.; Nelson, N.; Kim, J.; Hermes, D.; Messina, S.; Worrell, S.; Richner, T.; Brinkmann, B.; Denison, T.; Miller, K.; Van Gompel, J.; Stead, M.; Worrell, G. Impedance Rhythms in Human Limbic System. JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 2023, vol. 43, no. 39, p. 6653-6666. ISSN: 0270-6474.
Detail

LUZ MOJICA-PISCIOTTI, M.; PANOVSKÝ, R.; HOLEČEK, T.; OPATŘIL, L.; FEITOVÁ, V. Lower ventricular and atrial strain in patients who recovered from COVID-19 assessed by cardiovascular magnetic resonance feature tracking. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2023, vol. 10, no. neuvedeno, p. 1-9. ISSN: 2297-055X.
Detail

KOŠČOVÁ, Z.; VARGOVÁ, E.; PAVLUS, J.; SMÍŠEK, R.; VIŠČOR, I.; BULKOVÁ, V.; PLEŠINGER, F. Predicting Readmission of Heart Failure Patients. In 2023 Computing in Cardiology (CinC). Computing in Cardiology. Atlanta, GA, USA: IEEE, 2023. p. 1-4. ISBN: 979-8-3503-8252-5. ISSN: 2325-887X.
Detail

HASHEMI, A.; EZATI, M.; PARTOVI NASR, M.; ZUMBERG, I.; PROVAZNÍK, V. Extracellular Vesicles and Hydrogels: An Innovative Approach to Tissue Regeneration. ACS OMEGA, 2024, vol. 9, no. 6, p. 6184-6218. ISSN: 2470-1343.
Detail

JUŘÍKOVÁ, L.; MASÁROVÁ, L.; PANOVSKÝ, R.; PEŠL, M.; REVENDOVÁ, K.; VOLNÝ, O.; FEITOVÁ, V.; HOLEČEK, T.; KINCL, V.; DANHOFER, P.; VOHÁŇKA, S.; HABERLOVÁ, J.; PODOLSKÁ, K. Decreased quality of life in Duchenne muscular disease patients related to functional neurological and cardiac impairment. Frontiers in Neurology, 2024, vol. 15, no. 2, p. 1-11. ISSN: 1664-2295.
Detail

LEINVEBER, P.; HALÁMEK, J.; ČURILA, K.; PRINZEN, F.; LIPOLDOVÁ, J.; MATEJKOVÁ, M.; SMÍŠEK, R.; PLEŠINGER, F.; NAGY, A.; NOVÁK, M.; VIŠČOR, I.; VONDRA, V.; JURÁK, P. Ultra-high-frequency ECG volumetric and negative derivative epicardial ventricular electrical activation pattern. Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, ISSN: 2045-2322.
Detail

HEJČ, J.; ŘEDINA, R.; STÁREK, Z.; KOLÁŘOVÁ, J.: Epycon; Epycon Single-Platform Python Package for Parsing and Converting Raw Electrophysiology Data into Open Formats. zenodo online. URL: https://zenodo.org/records/10777060. (software)
Detail

ZUMBERG, I.; NEMČEKOVÁ, P.; NOHEL, M.: MEDICON & CMBEBIH 2023. Sarajevo, Bosna a Hercegovina (14.09.2023)
Detail