doc. Ing.

Tomáš Návrat

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – docent

+420 54114 2861
navrat@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Problémy pružnosti a dynamiky a jejich inženýrské aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  FV40386, Výzkum elektricky poháněného palivového čerpadla pro raketové motory nové generace, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2017

  Problémy pevnosti a dynamiky v inženýrských analýzách a lomové mechanice, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí II., zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  NT14267, Vliv složení kloubní kapaliny na utváření mazacího filmu v TEP kyčle , zahájení: 01.05.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Vytvoření experimentální ukázkové úlohy modelu zatěžování proximální části stehenní kosti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Modernizace laboratoře experimentální mechaniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Vybudování učebny pro výuku počítačově orientovaných předmětů mechaniky, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Srovnávací analýza deformačně-napěťových stavů v kyčelním kloubu fyziologickém, s aplikovanou klasikou THR a s aplikovanou totální povrchovou náhradou, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail