Ing. et Ing.

Petr Hlavsa

Ph.D.

FA, US – odborný asistent

+420 54114 6751
hlavsa@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Hlína pro lidi. Ekologické a ekonomicky příznivé komunitní stavby z nepálené hlíny., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 29.02.2024
  Detail

 • 2017

  Inovace technických předmětů BSP - II, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  Vliv hluku z provozu rozvodů vodovodu a kanalizace na vnitřní akustické mikroklima, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Ověření vlivu tepelně izolačních okenic v dynamickém režimu na vnitřní mikroklima budov, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Experimentální ověření vlivu intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnotu plošné průvzdušnosti, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Zvukoizolační vlastnosti skladeb stropních konstrukcí novodobých dřevostaveb s využitím betonových prefabrikovaných prvků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vliv difúzního odporu deskových materiálů v konstrukcích dřevostaveb na vzduchotěsnost materiálu., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Numerické ověřování a optimalizace prefabrikovaného prvku pro suché podlahové konstrukce moderních dřevostaveb, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Optimalizace návrhu novodobých dřevěných konstrukcí z hlediska stavební fyziky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Monitoring vhkostní bilance difúzně otevřených a uzavřených konstrukci moderních nízkoenergetických dřevostaveb, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail