Detail projektu

Hlína pro lidi. Ekologické a ekonomicky příznivé komunitní stavby z nepálené hlíny.

Období řešení: 01.03.2021 — 29.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Komunitní stavění na rozdíl od staveb prováděných profesionály aktivuje a posiluje jak danou společnost, tak i vztah jednotlivých osob k provedené stavbě. To se příznivě projevuje na využití, údržbě i trvanlivosti postavených objektů. Hlína má vzhledem ke svým vlastnostem (levná, dostupná, zdravotně nezávadná, snadno opravitelná a recyklovatelná) pro komunitní stavění velký potenciál. Výzkum je zaměřen na získání chybějících znalostí, technických dokumentů a řemeslných dovedností, které v současnosti brzdí rozvoj tohoto druhu stavění.

Označení

FA-S-21-7541

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavitelství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2023)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2023)

Výsledky

VEJPUSTEK, Z.; NEUMAYEROVÁ, E. Hliněné stavby - výzkum a výuka na FA VUT v Brně. Zbornik z medzinárodnej konferencie Zdravé domy 2021. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPEKTRUM STU, 2021. s. 21-21. ISBN: 978-80-227-5140-7.
Detail

NEUMAYEROVÁ, E.; BAŽÍK, L. Earthen space - Workshop at the faculty of architecture, Brno University of Technology. In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. ACAU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. - (- p.)ISBN: 978-80-214-6003-4.
Detail

BOLCEK, R. ROBOTIZACE MATERIÁLY A TECHNOLOGICKÉ TRENDY PRO ARCHITEKTURU. Zdravé domy interiér 2023 /Healthy Houses 2023. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.: SPEKTRUM STU, 2023. s. 38-38. ISBN: 978-80-227-5343-2.
Detail

BOLCEK, R.; VEJPUSTEK, Z. Robotizace, automatizace a materiály pro architekturu. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava- 15th Architecture in Perspective: 2023.
Detail

BOLCEK, R.; LEHNERT, D.; SCHWAB, V.; VEJPUSTEK, Z.; HLAVSA, P. Aditivní výroba ve stavebnictví při využití přírodních materiálů. TZB-info, 2021, roč. 23, č. 49, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

BARŠOVÁ, M.; GABRIELOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z. Návrh dekorace – hliněná pec aneb Barevnou linkou cestou hliněnou. Buildustry, 2022, roč. 2022, č. 1/2022, s. 32-39. ISSN: 2454-0382.
Detail

BOLCEK, R.; HODULÍKOVÁ, D. Technologie 3D tisku a její uplatnění v hlíněném stavitelství. 2022.
Detail

VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; ŽABIČKOVÁ, I. Nepálená hlína. Intro, 2022, roč. 2022, č. 19, s. 42-47. ISSN: 2570-7744.
Detail

BARŠOVÁ, M. Hliněné dekorace drobných komunitních staveb Hliněná pec aneb Barevnou linkou cestou hliněnou. FA VUT Brno, v rámci konference Zdravé domy 2022: 2022.
Detail

PEŘINA, J.; SLÁDEČEK, S. Kolumbárium Mořice. Buildustry, 2022, roč. 2022, č. 1/2022, s. 40-45. ISSN: 2454-0382.
Detail

BARŠOVÁ, M.; ŠULÁKOVÁ, H. Rešerše a kategorizace hliněných dekorací, Hliněné sdílení 2023. Brno, Fakulta architektury: 2023.
Detail

BOLCEK, R. 3D tisk staveb z hliněných materiálů, Hlíněné sdílení 2023. Brno, Fakulta architektury: 2023.
Detail

VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; PETŘÍČKOVÁ, M. Zdravé domy 2022. Zdravé domy 2022. Brožovaná. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2022. ISBN: 978-80-908342-0-0.
Detail

BARŠOVÁ, M.; ŠULÁKOVÁ, H.; VEJPUSTEK, Z.; GABRIELOVÁ, M. Hliněné dekorace - Rozmanitost zdobení vstupních portálů hliněných staveb. Zprava z výzkumu. BŠB-TU Ostrava, v rámci konference Architektura v perspektivě: 2023.
Detail

BOLCEK, R. Robotizace materiály a technologické trendy pro architekturu. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.: SPEKTRUM STU, 2023. s. 38-38.
Detail

VEJPUSTEK, Z.; GABRIELOVÁ, M.; BARŠOVÁ, M.; VEJPUSTKOVÁ, I.; BOLCEK, R.; PRUŽINCOVÁ, M.: Hlína pro lidi aneb stavba kolumbária v Mořicích a dekorace hliněné pece na dvoře FA VUT. Galerie mini, FA VUT v Brně, Poříčí 5 Brno (01.11.2023)
Detail

VEJPUSTEK, Z.; NETÍK, O.; BARŠOVÁ, M.; GABRIELOVÁ, M.; ADAMEC, E.: Workshop dekorace hliněné pece. FA VUT, Brno (05.06.2023)
Detail

VEJPUSTEK, Z.; HOMOLIAK, D.; GABRIELOVÁ, M.; ŠEBÁNEK, J.: Workshop patinování mědi. FA VUT, Brno (07.06.2023)
Detail