Detail projektu

Hlína pro lidi. Ekologické a ekonomicky příznivé komunitní stavby z nepálené hlíny.

Období řešení: 01.03.2021 — 29.02.2024

O projektu

Komunitní stavění na rozdíl od staveb prováděných profesionály aktivuje a posiluje jak danou společnost, tak i vztah jednotlivých osob k provedené stavbě. To se příznivě projevuje na využití, údržbě i trvanlivosti postavených objektů. Hlína má vzhledem ke svým vlastnostem (levná, dostupná, zdravotně nezávadná, snadno opravitelná a recyklovatelná) pro komunitní stavění velký potenciál. Výzkum je zaměřen na získání chybějících znalostí, technických dokumentů a řemeslných dovedností, které v současnosti brzdí rozvoj tohoto druhu stavění.

Označení

FA-S-21-7541

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavitelství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2023)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

VEJPUSTEK, Z.; NEUMAYEROVÁ, E. Hliněné stavby - výzkum a výuka na FA VUT v Brně. Zbornik z medzinárodnej konferencie Zdravé domy 2021. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPEKTRUM STU, 2021. s. 21-21. ISBN: 978-80-227-5140-7.
Detail

NEUMAYEROVÁ, E.; BAŽÍK, L. Earthen space - Workshop at the faculty of architecture, Brno University of Technology. In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. ACAU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. - (- p.)ISBN: 978-80-214-6003-4.
Detail

BOLCEK, R.; LEHNERT, D.; SCHWAB, V.; VEJPUSTEK, Z.; HLAVSA, P. Aditivní výroba ve stavebnictví při využití přírodních materiálů. TZB-info, 2021, roč. 23, č. 49, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

BARŠOVÁ, M. Hliněné dekorace drobných komunitních staveb Hliněná pec aneb Barevnou linkou cestou hliněnou. FA VUT Brno, v rámci konference Zdravé domy 2022: 2022.
Detail

BOLCEK, R.; HODULÍKOVÁ, D. Technologie 3D tisku a její uplatnění v hlíněném stavitelství. 2022.
Detail

VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; ŽABIČKOVÁ, I. Nepálená hlína. Intro, 2022, roč. 2022, č. 19, s. 42-47. ISSN: 2570-7744.
Detail

BARŠOVÁ, M.; GABRIELOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z. Návrh dekorace – hliněná pec aneb Barevnou linkou cestou hliněnou. Buildustry, 2022, roč. 2022, č. 1/2022, s. 32-39. ISSN: 2454-0382.
Detail