Detail projektu

Hlína pro lidi. Ekologické a ekonomicky příznivé komunitní stavby z nepálené hlíny.

Období řešení: 01.03.2021 — 29.02.2024

O projektu

Komunitní stavění na rozdíl od staveb prováděných profesionály aktivuje a posiluje jak danou společnost, tak i vztah jednotlivých osob k provedené stavbě. To se příznivě projevuje na využití, údržbě i trvanlivosti postavených objektů. Hlína má vzhledem ke svým vlastnostem (levná, dostupná, zdravotně nezávadná, snadno opravitelná a recyklovatelná) pro komunitní stavění velký potenciál. Výzkum je zaměřen na získání chybějících znalostí, technických dokumentů a řemeslných dovedností, které v současnosti brzdí rozvoj tohoto druhu stavění.

Označení

FA-S-21-7541

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vejpustek Zdeněk, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baršová Monika, Bc. - spoluřešitel
Bolcek Roman, Ing. arch. - spoluřešitel
Bureš Jan, Bc. - spoluřešitel
Gabrielová Milada, akad. mal. - spoluřešitel
Hlavsa Petr, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Lehnert Dominik, Bc. - spoluřešitel
Mikeš Stanislav, Ing. - spoluřešitel
Mlýnková Petra, Bc. - spoluřešitel
Neumayerová Eva, Ing. arch. - spoluřešitel
Peřina Jan, Bc. - spoluřešitel
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Schwab Viktor, Ing. arch. - spoluřešitel
Sládeček Svatopluk, MgA. - spoluřešitel
Suchánek Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zavadil Ondřej, Bc. - spoluřešitel
Zíka Vratislav, Ing. arch. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavitelství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2023)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)