Detail projektu

Inovace technických předmětů BSP - II

Období řešení: 01.05.2017 — 31.12.2017

O projektu

Od roku 2012 je postupně na FA VUT realizován nově akreditovaný bakalářský studijní program a paralelně reakreditovaný magisterský studijní program. V akademickém roce 2015/16 došlo k plnému nástupu 4 - letého bakalářského reakreditovaného programu. Fyzickým prověřením nastaveného programu je tak možné bilancovat a nastavit nutné korekce v redukovaném studijním programu. Ve vazbě na tato prověření jde o zkvalitnění výukového procesu podporou e-elearningových kurzů na US se zohledněním nezbytných změn obsahové náplně - nutnost odstranění duplicit, zpětného zařazení nauky o materiálech (přesun z nelogického umístění v magisterském stupni).

Klíčová slova
výuka, BSP, rozvojový projekt

Označení

RP_VS/2017/5

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavitelství
- příjemce (26.06.2017 - 31.01.2018)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2017-06-01 - 2017-12-31)

Výsledky

CHYBÍK, J. Monolitické konstrukce s restringovaným vedením tepla. In Tepelná ochrana budov 2017. Bratislava: BB Print, s.r.o., 2017. s. 94-99. ISBN: 978-80-89627-07-3.
Detail

CHYBÍK, J. Interní prostředí v energeticky úsporných domech. HOMO PROFIS, 2017, roč. 2., č. 2., s. 40-41. ISSN: 2533-509X.
Detail

JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. Pop-up:Aktivace nevyužívaných prostorů. In PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 67-73. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. POP-UP/Aktivace nevyužívaných prostorů. In 9th Architecture in Perspective 2017. Ostrava: VŠB Ostrava Fakulta architektury, 2017. s. 47-50. ISBN: 978-80-248-4058-1.
Detail

VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů - metoda spřažení dřevo-materiál na bázi dřeva. In Dřevostavby 2018. Volyně: 2018. s. 259-267. ISBN: 978-80-86837-90-1.
Detail

KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor. 2017.
Detail

PETŘÍČKOVÁ, M. Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017. Beton TKS, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 80-83. ISSN: 1213-3116.
Detail

KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 92-102. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla. 2018. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor. In PhD Research Sympozium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. 1. Brno: Vysokéučení technické v Brně, 2017. s. 82-88. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail