Ing.

Petr Blasinski

Ph.D.

FAST, TZB – odborný asistent

+420 54114 7926
Petr.Blasinski@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Blasinski, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  NOVÁČEK, JŮZA, Š.; M.; BLASINSKI, P.; REMEŠ, J. Stanovení součinitelů tlakových ztrát oblouků VZT potrubí – čtyřhranný průřez. TZB-info, 2021, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; JŮZA, Š. Adaptive fan control. In BOOK OF ABSTRACTS. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. BRISTOL: IOP Pulishing, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-83-66559-06-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVÁČEK, M.; BLASINSKI, P.; REMEŠ, J.; JŮZA, Š. Stanovení součinitelů tlakových ztrát oblouků vzduchotechnických potrubí. TZB-info, 2021, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2020

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JŮZA, Š.; CAKL, D. Řízení ventilátoru podle koncentrace CO2. Český instalatér, 2020, roč. 4, č. 2020, s. 24-26. ISSN: 1210-695X.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Praktické zkušenosti ze znalecké činnosti v oboru vzduchotechnika - webinář. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2020. s. 1-259.
  Detail | WWW

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Elektrostatické filtry a jejich hodnocení v souladu s ČSN EN ISO 16890. TZB-info, 2020, roč. 1, č. 2020, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Bazény v interiéru a odvětrávání prostor se zvýšenou vlhkostí. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2020. s. 1-98.
  Detail | WWW

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HIRŠ, J.; BLASINSKI, P.; HORKÁ, L.; KOMÍNEK, P. Problematika vnitřního prostředí škol. Vnútorná klíma budov 2020 - Vnútorné prostredie budov. Bratislava: SSTP, 2020. s. 1-23. ISBN: 978-80-89878-69-7.
  Detail

 • 2019

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters in ventilation. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2019, roč. 1848, č. 0008, s. 1-6. ISSN: 2063-4269.
  Detail | WWW

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Elektrostatické filtry a jejich hodnocení v souladu s ČSN EN ISO 16890. Český instalatér, 2019, roč. 29, č. 4/2019, s. 28-31. ISSN: 1210-695X.
  Detail | WWW

 • 2018

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters for ventilation. In Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018, Conference, 27-28 September 2018. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2018. s. 10-10. ISBN: 978-963-490-026-9.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; LEV, J. Vzduchové filtry na bázi nanovlákenných struktur. Český instalatér, 2018, roč. 28, č. 4, s. 21-25. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Školení pracovníků stavební společnosti VCES a.s. na téma: Čisté prostory. Olomouc: Společnost pro techniku prostředí, z.s., 2018. s. 1-85.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika – díl 7, Polytropické vlhčení párou. CTI INFO, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 4-6. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika - díl 8, Filtrace. CTI INFO, 2018, roč. 20182, č. 2, s. 22-26. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory. CTI INFO, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 26-30. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky. 1. 1. Brno: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. 162 s. ISBN: 978-80-86208-19-0.
  Detail

 • 2017

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  VRÁNA, J.; BLASINSKI, P. Evropský pohled na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody. Topenářství, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 56-59. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  BLASINSKI, P. Praktické ukázky v laboratoři s měřicími přístroji. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-4.
  Detail

  BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; VYTASIL, M. Provoz vzduchotechnických jednotek a jejich konstrukce. Český instalatér, 2017, roč. 27., č. 4/ 2017, s. 24-27. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Analysis of the thermal microclimate of the hospital bedroom using CFD simulation. In 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development. Krakow: Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, 2017. s. 20-20. ISBN: 978-83-944254-4-9.
  Detail

  RUBINA, A.; VYTASIL, M.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika, díl 4, Povrchová teplota chladiče. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 2, s. 8-11. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Bezpečnost a regulace klimatizací v datových sálech. Praha: Conteg spol. s r.o., záštita MPO, HK ČR, Czechinvest, VUT v Brně, 2017. s. 1-17.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 5, Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 3- 4, s. 4-6. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Soubor přednášek pro podporu odborného vzdělávání - Vzduchotechnika. Olomouc: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., 2017. s. 1-173.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 6, Adiabatické chlazení. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 3- 4, s. 7-9. ISSN: 1214-7583.
  Detail

 • 2016

  RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Optimization of Thermal Stability of Atrium based on Computational Modeling. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 861, s. 353-360. ISSN: 1662-7482.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika, díl 2, Zpětné získávání tepla. CTI INFO, 2016, roč. 1, č. 5, s. 4-7. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU. Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, 2016, roč. 1, č. 1, s. 16-22. ISSN: 2458-973X.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002. Vybrané statě ze vzduchotechniky. VUT v Brně, FAST, TZB. Brno: LITERA BRNO, 2016. s. 1-94. ISBN: 978-80-905768-5- 8.
  Detail

  BLASINSKI, P.; VYTASIL, M.; FRIČ, L. Co je to účinnost ZZT. Český instalatér, 2016, roč. 26, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů. CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů. Pavel Uher. Brno: VUTIUM, 2016. s. 1-36. ISBN: 978-80-214- 5421.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika, díl 1, co je to vzduchotechnika?. CTI INFO, 2016, roč. 1, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1214-7583.
  Detail

 • 2015

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Teoretický výpočet zdroje vlhkosti v bazénových halách. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, roč. 1, č. 1, s. 42-49. ISSN: 2336- 7148.
  Detail

  RUBINA, A.; JELÍNEK, O.; BLASINSKI, P. Vliv difuze vodní páry na stavby se zdroji vlhkosti. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Znečištění vzduchovodů při realizaci. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, č. 2, s. 15-19. ISSN: 2336- 7148.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Seasonal thermal efficiency of heat recovery systems in air conditioning. In Cassotherm 2015. KEGA 052TUKE. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, 2015. s. 53-64. ISBN: 978-80-553-2438- 8.
  Detail

  BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; JELÍNEK, O. Hodnocení systému rekuperace tepla při provozu vzduchotechniky. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU. enviBUILD – Budovy a prostredie 2015. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: STU – Nakladateľstvo STU, 2015. s. 107-115. ISBN: ISBN 978-80-227- 4469.
  Detail

 • 2014

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Distribuce vzduchu v bazénových halách. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L. Design issues of the airconditioning systems in the spaces of swimming pool halls. In enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings. 1. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. s. 175-178. ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail

  BLASINSKI, P.; FRIČ, L. Doprovodné jevy při návrhu vzduchotechniky v bazénových halách. In OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4864- 3.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Mikroklíma v administratívnych budovách. TZB Haustechnik, 2014, roč. 22, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210- 356X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L. Design Issues of the Airconditioning Systems in the Spaces of Swimming Pool Halls. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 1014, s. 337-340. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnické systémy a čistota vzduchu na operačním sále. Medicínská technika, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 32-33. ISSN: 2336- 3746.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Rotační regenerační výměníky ve vzduchotechnice. Český instalatér, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 22-24. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

 • 2013

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JELÍNEK, O. Vliv zateplení systému ETICS na vnitřní tepelné mikroklima. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 27-30. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  JELÍNEK, O.; VENDLOVÁ, L.; BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Větrání koupelen - optimální průtok vzduchu. In Sborník přednášek konference Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách. Brno: Litera Brno, 2013. s. 58-65. ISBN: 978-80-02-02456- 9.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Vliv slunečního záření na mikroklima vnitřního prostoru administrativní budovy. TZB Haus Technik, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 2-5. ISSN: 1803- 4802.
  Detail

  JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Ekvivalentní hladina akustického tlaku vnitřních prostorů v praxi. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BLASINSKI, P. Představení a porovnání čtyř metod výpočtu odparu z plochy vodní hladiny. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Návrh bazénových odvlhčovacích jednotek. In Structura stavební trendy 2013 - ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3236- 4.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Software for the Design of Swimming Pool Dehumidifiers Units. Journal of Civil Engineering, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 35-42. ISSN: 1338- 7278.
  Detail | WWW

  JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Application of theoretical knowledge in the construction of an International clinical and research center, ICRC in the area at the Faculty hospital of St. Anna in Brno. In CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. 1. Praha: Society of Environmental Engineering (STP), 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

 • 2012

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Metody výpočtu odparu z povrchu vodní hladiny. In Simulace budov a techniky prostředí 7. národní konference s mezinárodní účastí. Praha: IBPSA- CZ, 2012. s. 65-70. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Vliv chladícího výkonu na odvlhčování. Český instalatér, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-29. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Software for the design of swimming pool dehumidifiers units. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu. Brno: 2012. s. 1-45.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Praktické poznatky z měření vnitřního mikroklimatu koupelen. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2011

  RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; BLASINSKI, P. Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 11, s. 1-3. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.