Ing.

Petr Blasinski

Ph.D.

FAST, TZB – odborný asistent

+420 54114 7926
Petr.Blasinski@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Blasinski, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

BTA020Bakalářský seminář
Seminář, Česky, letní, FAST, TZB
BTB003Bakalářský seminář (S-TZB/VEV)
Seminář, Česky, letní, FAST, TZB
BTB004Bakalářský seminář (S-TZB/ZEP)
Seminář, Česky, letní, FAST, TZB
NTB024Diplomový seminář (S-TZB)
Seminář, Česky, letní, FAST, TZB
NTA040Diplomový seminář (TZB)
Seminář, Česky, zimní, FAST, TZB
BTA017Elektroinstalace
Cvičení, Česky, letní, FAST, TZB
BTB005Elektrotechnická zařízení budov
Cvičení, Česky, letní, FAST, TZB
NTA039Počítačové modelování 1
Cvičení, Česky, letní, FAST, TZB
NTB031Řízení a provozování TZB
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, TZB
NTB032Specializovaný projekt (S-TZB)
Projekt, Česky, zimní, FAST, TZB
BTB009Specializovaný projekt (S-TZB)
Projekt, Česky, letní, FAST, TZB
NTA038Systémy měření a regulace v TZB
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, TZB
BTA003Technická zařízení budov 3
Cvičení, Česky, zimní, FAST, TZB
NTB027Vybrané statě ze vzduchotechniky
Cvičení, Česky, letní, FAST, TZB

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024