prof. Mgr.

Pavel Rajmic

Ph.D.

FEKT, UTKO – profesor

+420 54114 6937
rajmic@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Techniky strojového zpracování a statistické analýzy signálů, obrazů a dat napříč vědními obory , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Rekonstrukce audio signálů kombinací klasických technik a perceptuálně motivovaných neuronových sítí, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Multi-Contrast Quantification of Perfusion Using Joint Magnetic Resonance Contrast-Enhanced and Arterial-Spin-Labeling Approaches, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Perceptually motivated restoration of highly degraded audio signals, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  8J19AT029, Pokročilé bayesovské metody trasování objektů pro medicínské zobrazování a mobilní komunikace, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Restoration of lost information in digital signals, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  GA16-13830S, Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  7AMB15AT033, Moderní metody restaurace digitálních audiosignálů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7AMB13AT021, Nové metody doplňování chybějících vzorků v audio datech, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Aplikace řídkých řešení systému lineárních rovnic ve zpracování vícerozměrných dat, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Zavedení problematiky návrhu a obsluhy moderního MIDI systému do výuky, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů, zahájení: 01.06.2011, ukončení: 29.05.2014
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Moderní transformace signálů a jejich začlenění do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Paralelní programování pro zpracování signálů a obrazů a jeho začlenění do výuky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Optimální algoritmy paralelního výpočtu waveletové transformace rozsáhlých obrazových dat, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  Inovace výuky předmětu Základy počítačové sazby a grafiky, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GA102/07/1303, NELINEÁRNÍ METODY ZVÝRAZŇOVÁNÍ ŘEČI, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  GP102/06/P407, Optimální algoritmy přesného výpočtu waveletové transformace signálu v reálném čase, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Modernizace předmětu Kryptografie v informatice, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Zvýšení prezentační úrovně výukových materiálů na FEKT VUT v Brně a jejich webová správa, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  1ET301710509, Sofistikované potlačovače hluku a poruch při přenosu řečových signálů pro pevné a mobilní sítě nové generace, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  GA102/04/1097, Zvýrazňování řečového signálu zamaskovaného v šumu, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Digitální vodoznaky pro multimediální presentace, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.01.2003
  Detail

  Využití matematické statistiky při konstrukci efektivních waveletových bazí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Zavedení nových trendů ve vývoji signálových procesorů do výuky., zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Statistické prahování waveletového spektra při extrakci signálu z šumu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Zlepšení kvality a srozumitelnosti řeči v mobilních komunikacích, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Metody digitální syntézy zvukových signálů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail