Detail projektu

Techniky strojového zpracování a statistické analýzy signálů, obrazů a dat napříč vědními obory

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Specifický výzkum v oblasti využití technik strojového zpracování a statistické analýzy zvukových a obrazových signálů bude zaměřen na následující oblasti: biomarkery neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění, analýza obrazů ve veřejné dopravě, bezpečnostní incidenty IZS a sběrné dvory, detekce pravosti uměleckých děl, a metody pro zpracování a rekonstrukci zvukových signálů a analýzu hudební děl.

Označení

FEKT-S-23-8220

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čičatka Michal, Ing. - spoluřešitel
Gavenčiak Michal, Ing. - spoluřešitel
Ištvánek Matěj, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ježek Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Kiac Martin, Ing. - spoluřešitel
Koton Radka, Mgr. - spoluřešitel
Kováč Daniel, Ing. - spoluřešitel
Liska Matej, Ing. - spoluřešitel
Mekyska Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mezina Anzhelika, Ing. - spoluřešitel
Miklánek Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Mikulec Marek, Ing. - spoluřešitel
Mokrý Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přinosil Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajmic Pavel, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Skvaril Šimon, Ing. - spoluřešitel
Slunský Tomáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

LISKA, M.; ŠTŮSEK, M. Network Media Player with Built-in Class-D Amplifier. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION, 2022. p. 295-298. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

Workplace buildup for measurement of low-frequency absorption of acoustic structures. Proceedings I of the 30th Student EEICT 2024. Proceedings II of the Conference STUDENT EEICT. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2024. ISSN: 2788-1334.
Detail

SKVARIL, Š. Design of subwoofer with cardioid radiation pattern. 3. STUDENTSKÝ AKUSTICKÝ SEMINÁŘ. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. p. 7-8. ISBN: 978-80-01-06986-8.
Detail

ATHEESWARAN, A.; K. V., R.; CHAGANTI, B. N. L.; MARAM, A.; HERENCSÁR, N. Expert system for smart farming for diagnosis of sugarcane diseases using machine learning. COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, 2023, vol. 109,Part A, no. July 2023, p. 1-14. ISSN: 0045-7906.
Detail

MANSOUR, M.; GAMAL, A.; AHMED, A.I.; SAID, L.A.; ELBAZ, A.; HERENCSÁR, N.; SOLTAN, A. Internet of Things: A Comprehensive Overview on Protocols, Architectures, Technologies, Simulation Tools, and Future Directions. ENERGIES, 2023, vol. 16, no. 8, p. 1-39. ISSN: 1996-1073.
Detail

IŠTVÁNEK, M.; MIKLÁNEK, Š. Beat Tracking: Is 44.1 kHz Really Needed?. In Proceedings II of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Elektronic Engineering and Communication, 2023. p. 227-231. ISBN: 978-80-214-6154-3.
Detail

JEŽEK, Š. Visual defect detection in real-world industrial applications using convolutional neural networks. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 (General Papers). Brno: 2023. p. 389-393. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

MEZINA, A.; OMETOV, A. Detecting Smart Contract Vulnerabilities with Combined Binary and Multiclass Classification. Cryptography, 2023, vol. 7, no. 3, p. 1-20. ISSN: 2410-387X.
Detail

KIAC, M.; ŘÍHA, K.; KRAJSA, O. Application of YOLOv7 neural network model for control of laboratory processes. Proceedings of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023. Proceedings II of the Conference STUDENT EEICT. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 384-388. ISBN: 978-80-214-6153-6. ISSN: 2788-1334.
Detail

KIAC, M.; SIKORA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; SRIVASTAVA, G. ADEROS: Artificial Intelligence-Based Detection System of Critical Events for Road Security. IEEE Systems Journal, 2023, vol. 0, no. 2023, p. 1-12. ISSN: 1937-9234.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P.; MOKRÝ, O. Multiple Hankel matrix rank minimization for audio inpainting. In Proceedings of the 2023 46th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech republic: IEEE, 2023. p. 47-51. ISBN: 979-8-3503-0396-4.
Detail

GÓRRIZ, J.M.; MEKYSKA, J.; et al. Computational approaches to Explainable Artificial Intelligence: Advances in theory, applications and trends. Information Fusion, 2023, vol. 100, no. December 2023, p. 1-37. ISSN: 1872-6305.
Detail

ŠVENTO, M.; MOKRÝ, O. Joint audio denoising and inpainting with plug-and-play proximal algorithm. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 (General Papers). 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 214-217. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

LISKA, M. FPGA Design with TDM Module for Real-Time Sound Acquisition from MEMS Microphone Array. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION, 2023. p. 399-403. ISBN: 978-80-214-6153.
Detail

MIKLÁNEK, Š.; WRIGHT, A.; VÄLIMÄKI, V.; SCHIMMEL, J. Neural Grey-Box Guitar Amplifier Modelling with Limited Data. In Proceedings of the 25th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx23). Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Kodaň: Aalborg University of Copenhagen, 2023. ISSN: 2413-6689.
Detail

MEZINA, A.; GENZOR, S.; BURGET, R.; MIZERA, J.; MYŠKA, V.; ŠTÝBNAR, M. Patients Compliance: Ten Years History Data Analysis. ERJ Open Research. Prague: European Respiratory Society, 2023. ISSN: 2312-0541.
Detail

CICATKA, M.; BURGET, R; LANCOS, J. Approaches to Clustering of Microbial Colonies on Agar Plates. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 (General Papers). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023. ISBN: ISBN 978-80-214-6153.
Detail

CICATKA, M.; BURGET, R; LANCOS, J. Improvement of Microbial Colony Segmentation using Synthetic Data. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023.
Detail

Michal Gavenčiak. Comparing Hough transform to other automated methods of feature extraction and matching for document correction. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 Genera papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 270-274. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

MEZINA, A.; BURGET, R. Detection of post-COVID-19-related pulmonary diseases in X-ray images using Vision Transformer-based neural network. Biomedical Signal Processing and Control, 2024, vol. 87, no. A, p. 1-11. ISSN: 1746-8108.
Detail

SKVARIL, Š. Loudspeaker Enclosure with Directional Radiation of Frequencies below 100 Hz. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 (General Papers). Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 394-398. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

NOVOTNÝ, K.; MEKYSKA, J. Assessing Movement of Articulatory Organs in Patients with Parkinson’s Disease. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 243-246. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

SMÉKAL, Z.; SKLENÁŘ, J. 1D and 2D Analog, Discrete, and Digital Signal Processing. první. první. Brno, Czech Republic: Brno Univeristy of Technology - VUTIUM Press, 2023. 454 p. ISBN: 978-80-214-6143-7.
Detail

ZHOU, J.; HERENCSÁR, N. Abnormal Behavior Determination Model of Multimedia Classroom Students Based on Multi-task Deep Learning. MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS, 2023, vol. neuvedeno, no. neuvedeno, ISSN: 1383-469X.
Detail

VIMALA, B. B.; SRINIVASAN, S.; MATHIVANAN, S. K.; MUTHUKUMARAN, V.; BABU, J. C.; HERENCSÁR, N.; VILCEKOVA, L. Image Noise Removal in Ultrasound Breast Images Based on Hybrid Deep Learning Technique. SENSORS, 2023, vol. 23, no. 3, p. 1-16. ISSN: 1424-8220.
Detail

ŠAUŠA, E.; RAJMIC, P.; HLAWATSCH, F. Distributed Bayesian target tracking with reduced communication: Likelihood consensus 2.0. SIGNAL PROCESSING, 2024, vol. 215, no. February 2024, p. 1-13. ISSN: 0165-1684.
Detail

KOVÁČ, D.; MEKYSKA, J.; AHARONSON, V.; HARÁR, P.; GALÁŽ, Z.; RAPCSAK, S.; OROZCO-ARROYAVE, J. R.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I. Exploring digital speech biomarkers of hypokinetic dysarthria in a multilingual cohort. BIOMED SIGNAL PROCES, 2023, vol. 88, no. 2, p. 1-11. ISSN: 1746-8094.
Detail

BURGET, R.; ČIČATKA, M.; LÁNCOŠ, J. From Segmentation to Clustering: Advancing Algorithms for Grouping Microbial Colonies on Agar Plates. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ghent: 2023. p. 176-181. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

BARTOŇ, M.; RAPCSAK, S. Z.; ZVONČÁK, V.; MAREČEK, R.; CVRČEK, V.; REKTOROVÁ, I. Functional neuroanatomy of reading in Czech: Evidence of a dual-route processing architecture in a shallow orthography. Frontiers in Psychology, 2023, vol. 13, no. 2023, p. 1-11. ISSN: 1664-1078.
Detail

MRAČKOVÁ, M.; MAREČEK, R.; MEKYSKA, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I. Levodopa may modulate specific speech impairment in Parkinson's disease: an fMRI study. JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 2023, vol. 1, no. 11, p. 1-7. ISSN: 0300-9564.
Detail

VERMA, V.; KARNATI, M.; DUTTA, M.K.; MYŠKA, V.; MEZINA, A. Attention-based VGG-Residual-Inception Module for EEG-Based Depression Detection. In 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ghent: 2023. p. 33-37. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

SINHA,H..; KARNATI, AGGARWAL, G.;M.; DUTTA, M.K.; MEZINA, A., BURGET, R. DMRBNet: Dilated Multi-scale Residual Block-based Deep Network for Detection of Breast Cancer from MRI Images. In 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ghent: 2023. p. 38-43. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

PŘINOSIL, J.; KŘÍŽ, P. License Plate Recognition on Low-Cost Devices. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE Computer Society, 2023. p. 28-32. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

JEŽEK, Š.; BURGET, R.; VERMA, S.; VISHAL, V.; JOSHI, R.; DUTTA, M. AI-enhanced Mental Health Diagnosis: Leveraging Transformers for Early Detection of Depression Tendency in Textual Data. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE Computer Society, 2023. p. 56-61. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

JONÁK, M.; DORAZIL, J.; KOLAŘÍK, M.; JEŽEK, Š.; BURGET, R.; KOTRLÝ, M. Forensic Comparison of Soil Particles Using Gaussian Mixture Models and Likelihood Ratio Test. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE Computer Society, 2023. p. 188-192. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

BURGET, R.; CHAUHAN, R.; KARNATI, M.; DUTTA, M. Plant Disease Identification Using a Dual Self-Attention Modified Residual-Inception Network. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ghent: 2023. p. 170-175. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

MYŠKA, V.; MEZINA, A.; VANĚK, P.; BURGET, R.; GENZOR, S.; MIZERA, J.; ŠTÝBNAR, M.; KIAC, M.; FROLKA, J. CovidStopHospital: e-Health Service for X-Ray-Based COVID-19 Classification and Radiologist-Assisted Dataset Creation. In 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ghent: 2023. p. 62-67. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

AUBRECHT, V. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023 General papers. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

MAHATA, S.; KUBÁNEK, D.; HERENCSÁR, N. Design of fractional-order transitional filters of the Butterworth-Sync-Tuned, Butterworth-Chebyshev, and Chebyshev-Sync-Tuned types: optimization, simulation, and experimental verification. COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, 2024, vol. 116, no. 5, p. 1-35. ISSN: 0045-7906.
Detail

VAN FLEET, O.; CONWAY, L.; HERENCSÁR, N.; FREEBORN, T. J. Fractional-Order Equivalent Circuit Representation of Kohlrabi Tissue Samples. In Proceedings of the IEEE Southeastcon 2024. Atlanta, USA: IEEE, 2024. p. 1034-1039. ISBN: 979-8-3503-1710-7.
Detail

LISKA, M.; TOMEŠEK, J. FPGA-Based Sound Acquisition Prototype from MEMS Microphone Array. Proceedings I of the 30th Conference STUDENT EEICT 2024. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION, 2024.
Detail

HERENCSÁR, N.: 2023 46th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague (12.07.2023)
Detail