Detail projektu

Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

Specifický výzkum v oblasti multidisciplinární analýzy obrazových a zvukových signálů bude zaměřen na následující oblasti: metody kvantitativní analýzy neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění, metody hlubokého učení pro analýzu obrazového signálu v oblastech bezpečnosti, dopravy a biomedicíny, a metody pro analýzu a rekonstrukci zvukových signálů a zvukových uměleckých děl. Součástí výzkumu je rovněž optimalizace stávajících algoritmů číslicového zpracování obrazových a zvukových signálů ve výše uvedených oblastech.

Označení

FEKT-S-20-6291

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dorazil Jan, Ing. - spoluřešitel
Ištvánek Matěj, Ing. - spoluřešitel
Kiac Martin, Ing. - spoluřešitel
Kolařík Martin, Ing. - spoluřešitel
Kříž Petr, Ing. - spoluřešitel
Mekyska Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Miklánek Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Mokrý Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Mucha Ján, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Myška Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Polách Michal, Ing. - spoluřešitel
Přinosil Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Rajnoha Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sikora Pavel, Ing. - spoluřešitel
Skibińska Justyna - spoluřešitel
Sklenářová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Slunský Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Záviška Pavel, Ing. - spoluřešitel
Zvončák Vojtěch, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ŠAFÁROVÁ, K.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; FRANCOVÁ, P.; ČECHOVÁ, B.; LOSENICKÁ, B.; SMÉKAL, Z.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; ROSENBLUM, S. Psychometric Properties of Screening Questionnaires for Children With Handwriting Issues. Frontiers in Psychology, 2020, vol. 10, no. 2937, p. 1-12. ISSN: 1664-1078.
Detail

MYŠKA, V.; BURGET, R. Machine learning approach for automatic lungs sound diagnosis from pulmonary signals. In 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Virtual Conference: IEEE, 2021. p. 366-371. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

SLUNSKÝ, T. Vícetřídá segmentace 3D skenů magnetické rezonance pomocí strojového učení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 2, s. 58-66. ISSN: 1213-1539.
Detail

SLUNSKÝ, T. MULTICLASS SEGMENTATION OF 3D MEDICAL DATA WITH DEEP LEARNING. 2020. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; ŠAFÁROVÁ, K.; ONDRÁČKOVÁ, A.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-Aged Children. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 112883-112897. ISSN: 2169-3536.
Detail

ÁLVAREZ-MARQUINA, A.; GÓMEZ-RODELLAR, A.; PALACIOS-ALONSO, D.; MEKYSKA, J.; TSANAS, A.; GÓMEZ-VILDA, P.; MARTÍNEZ, R. Parkinson’s disease glottal flow characterization: Phonation features vs amplitude distributions. In Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 4: SERPICO. 2020. p. 359-368. ISBN: 978-989-758-398-8.
Detail

MYŠKA, V. Graph convolutional neural networks for sentiment analysis. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 340-344. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P. Sparse and Cosparse Audio Dequantization Using Convex Optimization. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 216-220. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

VERDUN, C.M.; FUCHS, T.; HARAR, P.; ELBRÄCHTER, D.; FISCHER, D.S.; BERNER, J.; GROHS, P.; THEIS, F.J.; KRAHMER, F.;. Group Testing for SARS-CoV-2 Allows for Up to 10-Fold Efficiency Increase Across Realistic Scenarios and Testing Strategies. Frontiers in Public Health, 2021, vol. 9, no. 583377, p. 1205-1218. ISSN: 2296-2565.
Detail

MIKULEC, M.; MEKYSKA, J.; SIGMUND, J.; GALÁŽ, Z.; BRABENEC, L.; MORÁVKOVÁ, I.; REKTOROVÁ, I. Automatic Segmentation of Actigraphy Data Utilising Gradient Boosting Algorithm. In 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. IEEE, 2021. p. 399-403. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

KOLAŘÍK, M.; BURGET, R.; TRAVIESO-GONZÁLEZ, C.; KOČICA, J. Planar 3D Transfer Learning for End to End Unimodal MRI Unbalanced Data Segmentation. In 2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR). Online: IEEE, 2021. p. 1-8. ISBN: 978-1-7281-8808-9.
Detail

SIKORA, P.; KIAC, M.; DUTTA, M. Classification of railway level crossing barrier and light signalling system using YOLOv3. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 528-532. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

JOSHI, R.; DUTTA, M.; SIKORA, P.; KIAC, M. Efficient Convolutional Neural Network Based Optic Disc Analysis Using Digital Fundus Images. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 533-536. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

YADAV, S.; JOSHI, R.; DUTTA, M.; KIAC, M.; SIKORA, P. Fusion of Object Recognition and Obstacle Detection approach for Assisting Visually Challenged Person. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 537-540. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

KOLAŘÍK, M.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. Comparing Normalization Methods for Limited Batch Size Segmentation Neural Networks. In 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2020. p. 677-680. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P. Audio Inpainting: Revisited and Reweighted. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, 2020, no. 28, p. 2906-2918. ISSN: 2329-9290.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P. Approximal operator with application to audio inpainting. SIGNAL PROCESSING, 2020, vol. 179, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0165-1684.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P.; ZÁVIŠKA, P. Flexible framework for audio reconstruction. In Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Vídeň: 2020. p. 117-124. ISSN: 2413-6689.
Detail

GÓMEZ-RODELLAR, A.; PALACIOS-ALONSO, D.; FERRÁNDEZ VICENTE, J.; MEKYSKA, J.; ÁLVAREZ-MARQUINA, A.; GÓMEZ-VILDA, P. A Methodology to Differentiate Parkinson's Disease and Aging Speech Based on Glottal Flow Acoustic Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS, 2020, vol. 2050058, no. 1, p. 1-20. ISSN: 0129-0657.
Detail

Baghela, N;Dutta, M. K.;Burget, R. Automatic diagnosis of multiple cardiac diseases from PCG signals using convolutional neural network. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2020, vol. 197, no. 12, p. 1-11. ISSN: 0169-2607.
Detail

RAJNOHA, M.; MEZINA, A.; BURGET, R. Multi-Frame Labeled Faces Database: Towards Face Super-Resolution from Realistic Video Sequences. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 20, p. 1-27. ISSN: 2076-3417.
Detail

SIKORA, P.; MALINA, L.; KIAC, M.; MARTINÁSEK, Z.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; JIŘÍK, L.; SRIVASTAVA, G. Artificial Intelligence-based Surveillance System for Railway Crossing Traffic. IEEE SENSORS JOURNAL, 2020, vol. 0, no. 2020, p. 15515-15526. ISSN: 1530-437X.
Detail

YADAV, A.; DUTTA, M.; PŘINOSIL, J. Machine Learning Based Automatic Classification of Respiratory Signals using Wavelet Transform. In 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2020. p. 545-549. ISBN: 978-1-7281-6377-2.
Detail

BAJZÍK, J.; PŘINOSIL, J.; KONIAR, D. Gunshot detection using convolutional neural networks. In 24th International Conference Electronics, ELECTRONICS 2020. Litva: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5868-6.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P.; OZEROV, A.; RENCKER, L. A Survey and an Extensive Evaluation of Popular Audio Declipping Methods. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2020, vol. 15, no. 1, p. 5-24. ISSN: 1941-0484.
Detail

FAUNDEZ-ZANUY, M.; FONT-ARAGONES, X.; MEKYSKA, J. Preliminary Experiments on Thermal Emissivity Adjustment for Face Images. In Progresses in Artificial Intelligence and Neural Systems. 2020. p. 155-161. ISBN: 978-981-15-5093-5.
Detail

MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; FAUNDEZ-ZANUY, M; ZVONČÁK, V.; ŠAFÁROVÁ, K.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; SMÉKAL, Z. Analysis of Various Fractional Order Derivatives Approaches in Assessment of Graphomotor Difficulties. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 218234-218244. ISSN: 2169-3536.
Detail

ŠTILLOVÁ, K.; KISKA, T.; KORIŤÁKOVÁ, E.; STRÝČEK, O.; MEKYSKA, J.; CHRASTINA, J.; REKTOR, I. Mozart effect in epilepsy: Why is Mozart better than Haydn? Acoustic qualities‐based analysis of SEEG. European Journal of Neurology, 2021, vol. 1, no. 1, p. 1-17. ISSN: 1351-5101.
Detail

RAJMIC, P.; BERTIN, N.; EMIYA, V.; HOLIGHAUS, N.; OZEROV, A. Editorial: Reconstruction of Audio From Incomplete or Highly Degraded Observations. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2021, vol. 15, no. 1, p. 2-4. ISSN: 1941-0484.
Detail

KLOBUŠIAKOVÁ, P.; MEKYSKA, J.; BRABENEC, L.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; RAPCSAK, S.; REKTOROVÁ, I. Articulatory network reorganization in Parkinson's disease as assessed by multimodal MRI and acoustic measures. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2021, vol. 84, no. 1, p. 122-128. ISSN: 1353-8020.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P.; MOKRÝ, O. Audio Dequantization Using (Co)Sparse (Non)Convex Methods. In 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Toronto, Canada: IEEE, 2021. p. 701-705. ISBN: 978-1-7281-7605-5. ISSN: 1520-6149.
Detail

BRABENEC, L.; KLOBUŠIAKOVÁ, P.; ŠIMKO, P.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I. Non-invasive brain stimulation for speech in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial. BRAIN STIMUL, 2021, vol. 14, no. 3, p. 571-578. ISSN: 1935-861X.
Detail

MIKLÁNEK, Š. Analog Clipping Circuit Simulation with Recurrent Neural Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, vol. 23, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKLÁNEK, Š. Neural Networks with Dilated Convolutions for Sound Event Recognition. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

MYŠKA, V. Detection of road surface defects from data acquired by a laser scanner. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno, Czech Republic: Brno Univeristy of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 275-279. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

SLUNSKÝ, T. SECURITY OF WEB APPLICATIONS IN PHP. 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

SLUNSKÝ, T. Návrh zpracování datasetu u metod strojového učení pro odhalování útoků v oblasti informační bezpečnosti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, roč. 23, č. 2, s. 35-42. ISSN: 1213-1539.
Detail

IŠTVÁNEK, M. The Application of Tempo Calculation for Musicological Purposes. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 265-269. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

MOKRÝ, O.; ZÁVIŠKA, P. Inconsistent Audio Declipping Performance Enhancement Based on Audio Inpainting. Proceedings of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 596-600. ISBN: 978-80-214-5942.
Detail

MIKULEC, M. Automatic Segmentation of Actigraphy Data Utilising Gradient Boosting Algorithm. In Proceedings II of the 27st Conference STUDENT EEICT 2021. BRNO: 2021. p. 270-274. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

KOVÁČ, D. Multilingual Analysis of Hypokinetic Dysarthria in Patients with Parkinson's disease. Proceedings I of the 27st Conference STUDENT EEICT 2021. BRNO: 2021. p. 566-570. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KOVÁČ, D.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; BRABENEC, L.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; RAPCSAK, S; REKTOROVÁ, I. Multilingual Analysis of Speech and Voice Disorders in Patients with Parkinson’s Disease. In 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2021. p. 273-277. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

SIKORA, P. Right convolutional neural network for classification illustrations in artworks. Proceedings of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunnication, 2021. p. 591-595. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KOLAŘÍK, M.; BURGET, R.; TRAVIESO-GONZÁLEZ, C.; KOČICA, J. On the Implementation of Planar 3D Transfer Learning for End to End Unimodal MRI Unbalanced Data Segmentation. In Reproducible Research in Pattern Recognition. Third International Workshop, RRPR 2021, Virtual Event, January 11, 2021, Revised Selected Papers. Online: Springer, Cham, 2021. p. 146-151. ISBN: 978-3-030-76422-7.
Detail

MUCHA, J.; MIKULEC, M.: HandAQUS for Cinitq; HandAQUS for Cintiq. https://github.com/BDALab/HandAQUS_for_Cintiq. URL: https://github.com/BDALab/HandAQUS_for_Cintiq. (software)
Detail

MUCHA, J.; MUCHOVÁ, J.: SEMIPE; SEMIPE. online. URL: https://github.com/BDALab/SEMIPE.git. (software)
Detail

MIKULEC, M.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; BURGET, R.: Sleep analysis system; Sleep analysis system. https://github.com/BDALab/sleep-analysis-system. URL: https://github.com/BDALab/sleep-analysis-system. (software)
Detail

ZÁVIŠKA, P.: LAUDET; Large Audio Declipping Toolbox. pracovna SD5.66, Technická 12, 61600 Brno. URL: https://github.com/rajmic/declipping2020_codes. (software)
Detail