Detail projektu

Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Specifický výzkum v oblasti multidisciplinární analýzy obrazových a zvukových signálů bude zaměřen na následující oblasti: metody kvantitativní analýzy neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění, metody hlubokého učení pro analýzu obrazového signálu v oblastech bezpečnosti, dopravy a biomedicíny, a metody pro analýzu a rekonstrukci zvukových signálů a zvukových uměleckých děl. Součástí výzkumu je rovněž optimalizace stávajících algoritmů číslicového zpracování obrazových a zvukových signálů ve výše uvedených oblastech.

Označení

FEKT-S-20-6291

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dorazil Jan, Ing. - spoluřešitel
Ištvánek Matěj, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kiac Martin, Ing. - spoluřešitel
Kolařík Martin, Ing. - spoluřešitel
Kříž Petr, Ing. - spoluřešitel
Mekyska Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Miklánek Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Mokrý Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mucha Ján, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Myška Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Polách Michal, Ing. - spoluřešitel
Přinosil Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajmic Pavel, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Rajnoha Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sikora Pavel, Ing. - spoluřešitel
Skibińska Justyna, Ph.D. - spoluřešitel
Sklenářová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Slunský Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Záviška Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zvončák Vojtěch, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Výsledky

ŠAFÁROVÁ, K.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; FRANCOVÁ, P.; ČECHOVÁ, B.; LOSENICKÁ, B.; SMÉKAL, Z.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; ROSENBLUM, S. Psychometric Properties of Screening Questionnaires for Children With Handwriting Issues. Frontiers in Psychology, 2020, vol. 10, no. 2937, p. 1-12. ISSN: 1664-1078.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P. Sparse and Cosparse Audio Dequantization Using Convex Optimization. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 216-220. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

SLUNSKÝ, T. Vícetřídá segmentace 3D skenů magnetické rezonance pomocí strojového učení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 2, s. 58-66. ISSN: 1213-1539.
Detail

SLUNSKÝ, T. MULTICLASS SEGMENTATION OF 3D MEDICAL DATA WITH DEEP LEARNING. 2020. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; ŠAFÁROVÁ, K.; ONDRÁČKOVÁ, A.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-Aged Children. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 112883-112897. ISSN: 2169-3536.
Detail

ÁLVAREZ-MARQUINA, A.; GÓMEZ-RODELLAR, A.; PALACIOS-ALONSO, D.; MEKYSKA, J.; TSANAS, A.; GÓMEZ-VILDA, P.; MARTÍNEZ, R. Parkinson’s disease glottal flow characterization: Phonation features vs amplitude distributions. In Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 4: SERPICO. 2020. p. 359-368. ISBN: 978-989-758-398-8.
Detail

MYŠKA, V. Graph convolutional neural networks for sentiment analysis. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 340-344. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

SIKORA, P.; KIAC, M.; DUTTA, M. Classification of railway level crossing barrier and light signalling system using YOLOv3. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 528-532. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

JOSHI, R.; DUTTA, M.; SIKORA, P.; KIAC, M. Efficient Convolutional Neural Network Based Optic Disc Analysis Using Digital Fundus Images. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 533-536. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

YADAV, S.; JOSHI, R.; DUTTA, M.; KIAC, M.; SIKORA, P. Fusion of Object Recognition and Obstacle Detection approach for Assisting Visually Challenged Person. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 537-540. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

KOLAŘÍK, M.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. Comparing Normalization Methods for Limited Batch Size Segmentation Neural Networks. In 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2020. p. 677-680. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P. Audio Inpainting: Revisited and Reweighted. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, 2020, no. 28, p. 2906-2918. ISSN: 2329-9290.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P. Approximal operator with application to audio inpainting. SIGNAL PROCESSING, 2020, vol. 179, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0165-1684.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P.; ZÁVIŠKA, P. Flexible framework for audio reconstruction. In Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Vídeň: DAFx, 2020. p. 117-124. ISSN: 2413-6689.
Detail

GÓMEZ-RODELLAR, A.; PALACIOS-ALONSO, D.; FERRÁNDEZ VICENTE, J.; MEKYSKA, J.; ÁLVAREZ-MARQUINA, A.; GÓMEZ-VILDA, P. A Methodology to Differentiate Parkinson's Disease and Aging Speech Based on Glottal Flow Acoustic Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS, 2020, vol. 2050058, no. 1, p. 1-20. ISSN: 0129-0657.
Detail

Baghela, N;Dutta, M. K.;Burget, R. Automatic diagnosis of multiple cardiac diseases from PCG signals using convolutional neural network. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2020, vol. 197, no. 12, p. 1-11. ISSN: 0169-2607.
Detail

RAJNOHA, M.; MEZINA, A.; BURGET, R. Multi-Frame Labeled Faces Database: Towards Face Super-Resolution from Realistic Video Sequences. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 20, p. 1-27. ISSN: 2076-3417.
Detail

SIKORA, P.; MALINA, L.; KIAC, M.; MARTINÁSEK, Z.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; JIŘÍK, L.; SRIVASTAVA, G. Artificial Intelligence-based Surveillance System for Railway Crossing Traffic. IEEE SENSORS JOURNAL, 2020, vol. 0, no. 2020, p. 15515-15526. ISSN: 1530-437X.
Detail

SEJNOHA MINSTEROVÁ, A.; KLOBUŠIAKOVÁ, P.; PIES, A.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; NOVÁKOVÁ, L.; NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, N.; REKTOROVÁ, I. Patterns of diffusion kurtosis changes in Parkinson's disease subtypes. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2020, vol. 81, no. 1, p. 96-102. ISSN: 1353-8020.
Detail

YADAV, A.; DUTTA, M.; PŘINOSIL, J. Machine Learning Based Automatic Classification of Respiratory Signals using Wavelet Transform. In 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2020. p. 545-549. ISBN: 978-1-7281-6377-2.
Detail

BAJZÍK, J.; PŘINOSIL, J.; KONIAR, D. Gunshot detection using convolutional neural networks. In 24th International Conference Electronics, ELECTRONICS 2020. Litva: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5868-6.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P.; OZEROV, A.; RENCKER, L. A Survey and an Extensive Evaluation of Popular Audio Declipping Methods. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2020, vol. 15, no. 1, p. 5-24. ISSN: 1941-0484.
Detail

FAUNDEZ-ZANUY, M.; FONT-ARAGONES, X.; MEKYSKA, J. Preliminary Experiments on Thermal Emissivity Adjustment for Face Images. In Progresses in Artificial Intelligence and Neural Systems. 2020. p. 155-161. ISBN: 978-981-15-5093-5.
Detail

MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; FAUNDEZ-ZANUY, M; ZVONČÁK, V.; ŠAFÁROVÁ, K.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; SMÉKAL, Z. Analysis of Various Fractional Order Derivatives Approaches in Assessment of Graphomotor Difficulties. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 218234-218244. ISSN: 2169-3536.
Detail

ŠTILLOVÁ, K.; KISKA, T.; KORIŤÁKOVÁ, E.; STRÝČEK, O.; MEKYSKA, J.; CHRASTINA, J.; REKTOR, I. Mozart effect in epilepsy: Why is Mozart better than Haydn? Acoustic qualities‐based analysis of SEEG. European Journal of Neurology, 2021, vol. 1, no. 1, p. 1-17. ISSN: 1351-5101.
Detail

RAJMIC, P.; BERTIN, N.; EMIYA, V.; HOLIGHAUS, N.; OZEROV, A. Editorial: Reconstruction of Audio From Incomplete or Highly Degraded Observations. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2021, vol. 15, no. 1, p. 2-4. ISSN: 1941-0484.
Detail

KLOBUŠIAKOVÁ, P.; MEKYSKA, J.; BRABENEC, L.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; RAPCSAK, S.; REKTOROVÁ, I. Articulatory network reorganization in Parkinson's disease as assessed by multimodal MRI and acoustic measures. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2021, vol. 84, no. 1, p. 122-128. ISSN: 1353-8020.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P.; MOKRÝ, O. Audio Dequantization Using (Co)Sparse (Non)Convex Methods. In 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Toronto, Canada: IEEE, 2021. p. 701-705. ISBN: 978-1-7281-7605-5. ISSN: 1520-6149.
Detail

BRABENEC, L.; KLOBUŠIAKOVÁ, P.; ŠIMKO, P.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I. Non-invasive brain stimulation for speech in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial. BRAIN STIMUL, 2021, vol. 14, no. 3, p. 571-578. ISSN: 1935-861X.
Detail

MIKLÁNEK, Š. Analog Clipping Circuit Simulation with Recurrent Neural Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, vol. 23, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKLÁNEK, Š. Neural Networks with Dilated Convolutions for Sound Event Recognition. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

MYŠKA, V. Detection of road surface defects from data acquired by a laser scanner. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno Univeristy of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 275-279. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

SLUNSKÝ, T. SECURITY OF WEB APPLICATIONS IN PHP. 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

SLUNSKÝ, T. Návrh zpracování datasetu u metod strojového učení pro odhalování útoků v oblasti informační bezpečnosti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, roč. 23, č. 2, s. 35-42. ISSN: 1213-1539.
Detail

IŠTVÁNEK, M. The Application of Tempo Calculation for Musicological Purposes. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 265-269. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

MOKRÝ, O.; ZÁVIŠKA, P. Inconsistent Audio Declipping Performance Enhancement Based on Audio Inpainting. Proceedings of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 596-600. ISBN: 978-80-214-5942.
Detail

MIKULEC, M. Identification Of Sleep/Wake Stages In Actigraphy Data Utilising Gradient Boosting Algorithm. In Proceedings II of the 27st Conference STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 270-274. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

KOVÁČ, D. Multilingual Analysis of Hypokinetic Dysarthria in Patients with Parkinson's disease. Proceedings I of the 27st Conference STUDENT EEICT 2021. BRNO: 2021. p. 566-570. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KOVÁČ, D.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; BRABENEC, L.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; RAPCSAK, S.; REKTOROVÁ, I. Multilingual Analysis of Speech and Voice Disorders in Patients with Parkinson's Disease. In 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. NEW YORK: IEEE, 2021. p. 273-277. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

SIKORA, P. Right convolutional neural network for classification illustrations in artworks. Proceedings of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunnication, 2021. p. 591-595. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KOLAŘÍK, M.; BURGET, R.; TRAVIESO-GONZÁLEZ, C.; KOČICA, J. On the Implementation of Planar 3D Transfer Learning for End to End Unimodal MRI Unbalanced Data Segmentation. In Reproducible Research in Pattern Recognition. Third International Workshop, RRPR 2021, Virtual Event, January 11, 2021, Revised Selected Papers. Online: Springer, Cham, 2021. p. 146-151. ISBN: 978-3-030-76422-7.
Detail

KOLAŘÍK, M.; BURGET, R.; TRAVIESO-GONZÁLEZ, C.; KOČICA, J. Planar 3D Transfer Learning for End to End Unimodal MRI Unbalanced Data Segmentation. In 2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR). Online: IEEE, 2021. p. 1-8. ISBN: 978-1-7281-8808-9.
Detail

MIKULEC, M.; MEKYSKA, J.; SIGMUND, J.; GALÁŽ, Z.; BRABENEC, L.; MORÁVKOVÁ, I.; REKTOROVÁ, I. Automatic Segmentation of Actigraphy Data Utilising Gradient Boosting Algorithm. In 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno, Czech Republic: IEEE, 2021. p. 399-402. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

VERDUN, C.M.; FUCHS, T.; HARAR, P.; ELBRÄCHTER, D.; FISCHER, D.S.; BERNER, J.; GROHS, P.; THEIS, F.J.; KRAHMER, F.;. Group Testing for SARS-CoV-2 Allows for Up to 10-Fold Efficiency Increase Across Realistic Scenarios and Testing Strategies. Frontiers in Public Health, 2021, vol. 9, no. 1, p. 1205-1218. ISSN: 2296-2565.
Detail

MYŠKA, V.; BURGET, R. Machine learning approach for automatic lungs sound diagnosis from pulmonary signals. In 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Virtual Conference: IEEE, 2021. p. 366-371. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

Joshi, C., J.; Mishra, R.; Gandhi, P.; Pathak, V., K.; Burget, R.; Dutta M.K. Ensemble based Machine Learning approach for Prediction of Glioma and Multi-grade Classification. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2021, vol. Aug. 2021, no. 8, p. 1-22. ISSN: 0010-4825.
Detail

Joshi, C., J.; Mishra, R.; Gandhi, P.; Pathak, V., K.; Burget, R.; Dutta M.K. Automated Detection of Bioimages using Novel Deep Feature Fusion Algorithm and An Effective High-Dimensional Feature Selection Approach. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2021, vol. Aug. 2021, no. 8, p. 1-31. ISSN: 0010-4825.
Detail

FAUNDEZ-ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; IMPEDOVO, D. Online Handwriting, Signature and Touch Dynamics: Tasks and Potential Applications in the Field of Security and Health. Cognitive Computation, 2021, vol. 13, no. 1, p. 1406-1421. ISSN: 1866-9956.
Detail

SMÉKAL, Z. Analog and Digital Signal Processing in Examples and Programs. první vydání. první vydání. Czech Republic: VUTIUM Press, 2021. 313 p. ISBN: 978-80-214-5883-3.
Detail

NOLAZCO-FLORES, J. A.; FAUNDEZ-ZANUY, M.; DE LA CUEVA, V. M.; MEKYSKA, J. Exploiting spectral and cepstral handwriting features on diagnosing Parkinson’s disease. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 1, p. 141599-141610. ISSN: 2169-3536.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P.; MOKRÝ, O. Audio declipping performance enhancement via crossfading. SIGNAL PROCESSING, 2021, vol. 192, no. 1, p. 1-5. ISSN: 0165-1684.
Detail

SMÉKAL, Z. Nezávislá pilotní studie využití analýzy zvukového signálu pro zvýšení bezpečnosti v dálničních tunelech. Brno: ÚTKO FEKT VUT v Brně, 2021. s. 1-9.
Detail

KŘÍŽ, P.; PŘINOSIL, J.; BUCHTA, M. The Optimal Real-Time Video Encoding Scheme for Multi-Camera Panoramic System Using NVENC. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2021, vol. 10, no. 1-3, p. 7-12. ISSN: 1805-5443.
Detail

MEZINA, A.; BURGET, R.; TRAVIESO-GONZÁLEZ, C. Network Anomaly Detection With Temporal Convolutional Network and U-Net Model. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 1, p. 143608-143622. ISSN: 2169-3536.
Detail

BRABENEC, L.; KLOBUŠIAKOVÁ, P.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I. Shannon entropy: A novel parameter for quantifying pentagon copying performance in non-demented Parkinson's disease patients. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2022, vol. 94, no. 1, p. 45-48. ISSN: 1353-8020.
Detail

TSANAS, A.; MEKYSKA, J.; PLAMONDON, R.; GOMEZ-VILDA, P. Editorial: Multimodal Tracking of Functional Data in Parkinson's Disease and Related Disorders-Speech and Language Neuromotor and Cognitive Assessment. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021. p. 1-2.
Detail

BRABENEC, L.; KLOBUŠIAKOVÁ, P.; MEKYSKA, J; REKTOROVÁ, I. Shannon entropy: A novel tool for assessing pentagon drawing in Parkinson's disease. MOVEMENT DISORDERS. 2021. p. S288 (S289 p.)ISSN: 0885-3185.
Detail

BRABENEC, L.; ŠIMKO, P.; KLOBUŠIAKOVÁ, P.; ŠEJNOHA-MINSTEROVÁ, A.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I. Long-term effects of transcranial magnetic stimulation on speech of patients with Parkinson's disease. European Journal of Neurology. 2021. p. 274-274. ISSN: 1351-5101.
Detail

REKTOR, I.; STRÝČEK, O.; ŠTILLOVÁ, K.; MEKYSKA, J.; KISKA, T.; BARTONOVÁ, M. The Mozart effect. Why is Mozart better than Haydn?. European Journal of Neurology. 2021. p. 301-301. ISSN: 1351-5101.
Detail

ŠAFÁROVÁ, K.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V. Developmental Dysgraphia: A New Approach to Diagnosis. International Journal of Assessment and Evaluation, 2021, vol. 28, no. 1, p. 143-160. ISSN: 2327-7920.
Detail

PŘINOSIL, J.; MALÝ, O. Detecting Faces With Face Masks. In 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2021. p. 259-262. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

YANG, T.; FU, D.; MENG, J; PAN, J; BURGET, R. Finding the optimal number of low dimension with locally linear embedding algorithm. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, 2021, vol. 20, no. 4, p. 1163-1173. ISSN: 1472-7978.
Detail

KHAN, J.; KAUSHIK, M.; CHAURASIA, A.; DUTTA, M.; BURGET, R. Cardi-Net: A Deep Neural Network for classification of Cardiac disease using Phonocardiogram Signal. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2020, vol. 219, no. 1, p. 1-11. ISSN: 0169-2607.
Detail

IŠTVÁNEK, M. The Effect of Audio Degradation on Onset Detection Systems. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, vol. 24, no. 1, p. 1-13. ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKULEC, M.; MEKYSKA, J.; GÁLÁŽ Z. Parkinson’s Disease Recognition based on Sleep Metrics from Actigraphy and Sleep Diaries. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected papers. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electronic Engineering and Communication, 2022. p. 281-285. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

GALÁŽ, Z.; DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; GAZDA, M.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; CASTRILLON, R.; OROZCO-ARROYAVE, J.; RAPCSAK, S.; KINCSES, T.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I. Comparison of CNN-Learned vs. Handcrafted Features for Detection of Parkinson’s Disease Dysgraphia in a Multilingual Dataset. Frontiers in Neuroinformatics, 2022, vol. 16, no. 1, p. 1-18. ISSN: 1662-5196.
Detail

GAVENČIAK, M.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J. Discovering relationship between graphomotor difficulties and isochrony in childrens online handwriting. In PROCEEDINGS II OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 SELECTED PAPERS. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of electronic engineering and communication, 2022. p. 276-280. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

MIKULEC, M.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MUCHA, J.; BRABENEC, L.; MORÁVKOVÁ, I.; REKTOROVÁ, I. Prodromal Diagnosis of Lewy Body Diseases Based on Actigraphy. In 2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). IEEE, 2022. p. 403-406. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
Detail

IMPEDOVO, D.; LOCKHART, T.; MEKYSKA, J.; NAJAFI, B.; TANAKA, T. IEEE Access Special Section Editorial: Behavioral Biometrics for eHealth and Well-Being. IEEE, 2022. p. 56706-56710.
Detail

GÓMEZ-RODELLAR, A.; MEKYSKA, J.; GOMEZ-VILDA, P.; BRABENEC, L.; ŠIMKO, P.; REKTOROVÁ, I. Evaluation of TMS Effects on the Phonation of Parkinson’s Disease Patients. In Artificial Intelligence in Neuroscience: Affective Analysis and Health Applications. 13258. Springer Science and Business Media, 2022. p. 199-208. ISBN: 978-3-031-06242-1.
Detail

SENGARA, N.; BURGET, R.; DUTTA, M.;. A Vision Transformer Based Approach for Analysis of Plasmodium Vivax Life Cycle for Malaria Prediction Using Thin Blood Smear Microscopic Images. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2022, vol. 224, no. 1, p. 1-13. ISSN: 0169-2607.
Detail

PITOŇÁK, R.; MUCHA, J.; DOBIŠ, L.; JAVORKA, M.; MARUŠIN, M. CloudSatNet-1: FPGA-Based Hardware-Accelerated Quantized CNN for Satellite On-Board Cloud Coverage Classification. Remote Sensing, 2022, vol. 14, no. 13, p. 1-21. ISSN: 2072-4292.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P. Audio Declipping with (Weighted) Analysis Social Sparsity. In Proceedings of the 2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech republic: IEEE, 2022. p. 407-412. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
Detail

ČIČATKA, M.; BURGET, R.; KARÁSEK, J. Machine-learning Approach to Microbial Colony Localisation. In 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022). IEEE, 2022. IEEE, 2022. p. 206-211. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

MIKLÁNEK, Š.; SCHIMMEL, J. Fast Temporal Convolutions for Real-Time Audio Signal Processing. In Proceedings of the 25th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx20in22). Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Vídeň: DAFx, 2022. p. 115-121. ISBN: 978-3-200-08599-2. ISSN: 2413-6689.
Detail

SLUNSKÝ, T. Analýza bezpečnosti a potencionálních hrozeb platformy PrestaShop. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 27, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

Genzor, S.; Jakubec, P; Sova, M.; Mizera, J.; Joppa, P.; Burget, R.; Pobeha, P. Clinical presentation and pulmonary function tests in post-acute COVID-19 patients. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, 2022, vol. 166, no. XX, p. 1-7. ISSN: 1804-7521.
Detail

SVERTOKA, E.; RUSU-CASANDRA, A.; BURGET, R.; MARGHESCU, I.; HOŠEK, J.; OMETOV, A. LoRaWAN: Lost for Localization?. IEEE SENSORS JOURNAL, 2022, vol. 22, no. 23, p. 23307-23319. ISSN: 1558-1748.
Detail

KIAC, M.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; MRNUŠTÍK, J. Object Detection in Unmanned Aerial Vehicle Camera Stream Using Deep Neural Network. In Proceedings of the 2021 13th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. p. 80-84. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
Detail

NOVÁK, V. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

IŠTVÁNEK, M.; ŠÍR, F. Digitální formáty používané pro archivaci zvukového záznamu. In Záchrana zvukového kulturního dědictví: aktuální situace, problémy, možnosti. Brno: Littera, 2022. s. 44-54. ISBN: 978-80-7607-006-6.
Detail

MUCHA, J.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ZVONČÁK, V.; SMÉKAL, Z.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I. Exploration of Various Fractional Order Derivatives in Parkinson’s Disease Dysgraphia Analysis. In Lecture Notes in Computer Science. 1. Springer, Cham, 2022. p. 308-321. ISBN: 978-3-031-19745-1.
Detail

ALI, M.; JOSHI, R.; DUTTA, M.; BURGET, R.; MEZINA, A. Deep Learning-based Classification of Viruses Using Transmission Electron Microscopy Images. In 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022). IEEE, 2022. IEEE, 2022. p. 174-178. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
Detail

MEZINA, A.; BURGET, R. Obfuscated malware detection using dilated convolutional network. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Valencia, Spain: IEEE, 2022. p. 110-115. ISBN: 979-8-3503-9866-3.
Detail

KIAC, M.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; MLÝNEK, P.; KŘÍŽ, P.; MRNUŠTÍK, J. Aplikace modelu neuronové sítě YOLO pro detekci a sledování objektů z perspektivy UAV. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, vol. 24, no. 3, p. 94-101. ISSN: 1213-1539.
Detail

MOKRÝ, O.; MAGRON, P.; OBERLIN, T.; FÉVOTTE, C. Algorithms for audio inpainting based on probabilistic nonnegative matrix factorization. SIGNAL PROCESSING, 2022, no. 206, p. 1-10. ISSN: 1872-7557.
Detail

GAVENČIAK, M.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; ŠAFÁROVÁ, K.; ČUNEK, L.; TOMÁŠ, U.; MARIE HAVIGEROVÁ, J.; BEDNÁŘOVÁ, J.; GALÁŽ, Z.; MUCHA, J. Exploring the Contribution of Isochrony-based Features to Computerized Assessment of Handwriting Disabilities. In 2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). IEEE, 2022. p. 355-359. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; BRABENEC, L.; MORÁVKOVÁ, I.; REKTOROVÁ, I. Prodromal Diagnosis of Lewy Body Diseases Based on the Assessment of Graphomotor and Handwriting Difficulties. In Intertwining Graphonomics with Human Movements. 1. Springer, Cham, 2022. p. 255-268. ISBN: 978-3-031-19745-1.
Detail

BAJZÍK, J.; PŘINOSIL, J.; JARINA, R.; MEKYSKA, J. Independent Channel Residual Convolutional Network for Gunshot Detection. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2022, vol. 13, no. 4, p. 950-958. ISSN: 2156-5570.
Detail

JONÁK, M.; JEŽEK, Š.; BURGET, R. Evaluation of Nested U-Net models performance on MVTec AD dataset. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Valencia, Spain: IEEE, 2022. p. 70-75. ISBN: 979-8-3503-9866-3.
Detail

JEŽEK, Š.; JONÁK, M.; BURGET, R.; DVOŘÁK, P.; SKOTÁK, M. Anomaly detection for real-world industrial applications: benchmarking recent self-supervised and pretrained methods. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Valencia, Spain: IEEE, 2022. p. 64-69. ISBN: 979-8-3503-9866-3.
Detail

KOLAŘÍK, M.; JONÁK, M.; PŘINOSIL, J.; KRAJSA, O.; BURGET, R.; GAJDACZEK, T. One-Class Learning Weed Plants Detection on Multispectral Images. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. p. 76-79. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Analysis of Gender Differences in Online Handwriting Signals for Enhancing e-Health and e-Security Applications. Cognitive Computation, 2023, vol. 15, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1866-9956.
Detail

GÓMEZ-RODELLAR, A.; MEKYSKA, J.; GOMEZ-VILDA, P.; BRABENEC, L.; ŠIMKO, P.; REKTOROVÁ, I. A Pilot Study on the Functional Stability of Phonation in EEG Bands After Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Parkinson's Disease. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS, 2023, vol. 33, no. 6, ISSN: 0129-0657.
Detail

KOVÁČ, D.; MEKYSKA, J.; BRABENEC, L.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I. Research on Passive Assessment of Parkinson’s Disease Utilising Speech Biomarkers. In Pervasive Computing Technologies for Healthcare. Switzerland: Springer Nature, 2023. p. 259-273. ISBN: 978-3-031-34586-9.
Detail

MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁKOVÁ, K.; ZVONČÁK, V.; ČUNEK, L.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁŘOVÁ, J.; MUCHA, J.; GAVENČIAK, M.; SMÉKAL, Z.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Assessment of Developmental Dysgraphia Utilising a Display Tablet. In Graphonomics in Human Body Movement: Bridging Research and Practice from Motor Control to Handwriting Analysis and Recognition. 2023. p. 21-35. ISBN: 978-3-031-45460-8.
Detail

MIKULEC, M.; BRABENEC, L.; MEKYSKA, J.; BOČKOVÁ, K.; GÁLÁŽ, Z.; REKTOROVÁ, I. Indirect Assessment of Hyperechogenicity of Substantia Nigra Utilizing Sleep-based Biomarkers. In 2023 14th International Conference on Intelligent Systems: Theories and Applications (SITA). 1. Casablanca, Morocco: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024. p. 1-6. ISBN: 9798350308211.
Detail

ZÁVIŠKA, P.: LAUDET; Large Audio Declipping Toolbox. pracovna SD5.66, Technická 12, 61600 Brno. URL: https://github.com/rajmic/declipping2020_codes. (software)
Detail

MUCHA, J.; MIKULEC, M.: HandAQUS for Cinitq; HandAQUS for Cintiq. https://github.com/BDALab/HandAQUS_for_Cintiq. URL: https://github.com/BDALab/HandAQUS_for_Cintiq. (software)
Detail

MIKULEC, M.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; BURGET, R.: Sleep analysis system; Sleep analysis system. https://github.com/BDALab/sleep-analysis-system. URL: https://github.com/BDALab/sleep-analysis-system. (software)
Detail

MUCHA, J.; MUCHOVÁ, J.: SEMIPE; SEMIPE. online. URL: https://github.com/BDALab/SEMIPE.git. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: FeaturizerAPIClient; Featurizer API (client-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/featurizer-api-client. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: PredictorAPIServer; Predictor API (server-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/predictor-api. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: PredictorAPIClient; Predictor API (client-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/predictor-api-client. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: FeaturizerAPIServer; Featurizer API (server-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/featurizer-api. (software)
Detail

IŠTVÁNEK, M.; MEJZR, M.; SCHÜLLER, M.; ŠÍR, F.; TYSON, G.: Metodika Endpoint; Metodika digitalizace fonografických válečků: proces a postupy digitálního přepisu fonografických válečků na přístroji Endpoint. Národní muzeum. URL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-501604. (metodika schválená)
Detail