Ing. et Ing.

Pavel Bulejko

Ph.D.

FSI, LPTP – vědecký pracovník

Pavel.Bulejko@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Vysokoteplotní filtrace spalin pomocí kovových filtračních elementů, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2019

  TJ02000170, Filtrace nanočástic z 3D tisku pomocí membrán z dutých vláken, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  TL02000240, Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Parametry dvoufázového proudění ovlivňující chlazení pevných povrchů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Filtrační přepážky na bázi alkalicky aktivovaných materiálů: příprava, charakterizace, vlastnosti, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  TH01030820, Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Vliv oxidu na přenos tepla, na výsledné materiálové vlastnosti a na mikrostrukturu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail