Detail projektu

Vysokoteplotní filtrace spalin pomocí kovových filtračních elementů

Období řešení: 01.01.2024 — 30.06.2026

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

- plně financující

O projektu

Klíčová slova anglicky
Flue gas filter; stainless steel element; filtration; emissions; high temperature

Označení

FW10010544

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (19.05.2023 - nezadáno)